Потребителски свойства на модела (Custom Properties)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Всеки файл в "Solidworks" притежава така наречените потребителски свойства или "custom properties".
В този урок ще разгледаме, как може да се възползваме от тях.
Те се използват, за да се добави информация към файла, която може да се използва за различни цели.
Например в спецификации или в текстови анотации в чертежите, които са обвързани с тези свойства на модела и се обновяват автоматично.
можем да ги въведем или редактираме като от менюто "file" изберем "properties" или от лентата с инструменти "standart" изберем бутона "properties".
Отваря се прозореца "summery information".
В първият раздел "summery" можем да въведем справочна информация в съответните полета.
Отдолу виждаме информация свързана със записването на файла.
По-важен е обаче следващият раздел - "custom".
В него може да добавим въпросните потребителски свойства.
В първата колона може да изпишем произволно име или да изберем от вече предварително-дефинираните от падащия списък.
Първо ще изберем "description".
В следващата графа може да зададем, какъв тип информация ще носи това свойство.
Може да изберем между текст, дата, число и да или не.
Оставяме текст.
В графата "value expression" може да изпишем свободен текст, или да го обвържем с някой свойства от модела.
Сега ще изпишем "Щайба ремъчна" По-късно, когато създаваме чертеж на изделието ще обвържем този текст с основната таблица и името ще се появи в наименованието на чертежа.
Ще добавим следващо свойство - "number".
В "type" отново ще оставим текст.
Тук ще напишем примерен номер, който ще се появи на чертежа на изделието.
Следващо свойство, което ще добавим е материал.
Отново ще оставим текст в "type", но този път вместо да изписваме в свободен текст материала ще му обвържем, като от падащия списък изберем материал.
Така стойността на това свойство винаги ще съответства на избрания материал в детайла.
Сега нека отидем в "configuration specific" раздела.
Tук по същият начин може да зададем потребителски свойства, но като се отнасят само за определена конфигурация.
От падащият списък "apply to" посочваме името на конфигурацията, за която искаме да се отнесат.
За конфигурацията "D200", нека създадем свойството "part number".
Отново ще оставим текст и тук ще изпишем "ШР 0001-200".
Ще копирам този текст и ще направя същото и за останалите две конфигурации, като поставям текста и променям последното число да бъде равно на диаметъра.
По този начин добавих артикулен номер, който отличава всяка една конфигурация.
След като сме готови излизаме с окей.
Така създадохме няколко свойства, които по-късно ще обвържем с чертежа на изделието.
Стойностите им ще се обновяват автоматично.
Имате възможност да сте гъвкави и да си дефинирате потребителски свойства, което на вас са ви необходими.
За да си спестите да направите това за всеки един детайл може да си създадете шаблон, с предварително дефинирани потребителски свойства.
Трябва да си отворите нов празен файл, да създадете нужните ви потребителски свойства и след това да го запишете като шаблон чрез командата "file save as" и от тук посочите "part templates".
След това, когато използвате този шаблон, за да не създавате нови детайли тези потребителски свойства вече ще съществуват във файла.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служат потребителските свойства (Custom properties)?
Към тях могат да се обвържат спецификации или в текстови анотации в чертежите, като по този начин те ще се обновяват автоматично
Само за въвеждане на справочна информация към файла.

Въпроси и отговори

 • Как да изберем шаблона 

  Kalin Proynov:

  А как след като го създадем, и започваме работа за нов детайл да го изберем за да е активен.

  Младен Георгиев:

  Най-напред трябва да отидете в Options, System options, File Locations. От там ако не е избран, избирате Document Templates в горния падащ списък. Натиската бутона Add и посочвате папката, в коят сте записали шаблона. По този начина указвате на SolidWorks къде да търси файлове тип шаблони. След като е готово това, когато стратираме нов файл в прозореца New SolidWorks Document натискаме бутона Advanced. От горе катно нов таб се появява папката с вашите шаблони, която указахме в предишната стъпка. Избирате шаблона и давате ОК

 • Защо в "Summary Information" в колоната "Property name" нямам нищо в падащият списък?

  Nataliya:

  Защо в "Summary Information" в колоната "Property name" нямам нищо в падащият списък? Мога само да изписвам имената сама според урока. Сега преповтарям уроците; преди имах този списък.

  инж. Цветомир Ценов:

  След като си създадете шаблони, Вие ще имате тази информация, като и добавите атрибути.

 • Защо като кликна...

  инж. Радко Хаджиминчев:

  Защо като кликна на 1 с десен клавиш, не ми дава опция за копиране или по скоро нищо?

  Алберт Симонян:

  Ctrl+C - copy Ctrl+P - paste