Създаване на потребителски шаблон за чертежи (Custom Templates)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следва да настроим шаблон за чертежи.
За да направим чертожен шаблон започваме със създаването на нов чертеж.
От раздела "templates" избираме "drawing".
Отваря се диалоговият прозорец "sheet format".
Тук имаме две възможности.
Едната е да махнем отметката пред "display sheet format".
Tака ще ни се отвори чисто празен лист без форматна рамка.
Следва да направим желаните настройки като дебелини на линии, шрифтове и други, и да го запишем като шаблон.
След това винаги, когато започваме нов чертеж с този шаблон отново ще се появява диалоговия прозорец "sheet format size".
Тогава може да изберем желаната рамка и когато се стартира чертежа всички настройки, които сме въвели в шаблона ще са зададени в чертежа.
Втората опция е да вградим форматната рамка в шаблона.
Тогава трябва да я изберем от списъка тук.
Ще се отвори чертеж с избраната форматна рамка.
След което отново може да въведем всички желание настройки и да го запишем като шаблон.
така всеки път като стартираме шаблона ще имаме в него всички настройки, които сме въвели и форматната рамка.
По този начин трябва да направим шаблони за всички форматни рамки, които ще използваме.
Засега няма да избираме форматна рамка и затова изключваме отчета "display sheet format", даваме окей и се отваря празен лист.
Затваряне "property manager" на инструмента "model view".
Отново нека започнем с потребителските свойства, които искаме да ги има в чертежа.
За да не ги изписваме всичките съм подготвил текстови файл, който може да свалите и да ги копирате от него.
По-късно тези свойства ще ги обвържем с основната таблица и информацията, която съдържат ще се показва вътре.
след като сме готови приемаме с окей.
Сега нека настроим желаните опции в "options, document properties".
От тук може да изберем предварително-дефинирани настройки само различните стандарти.
Може да изберем Стандарт и след което да го модифицираме от разделите по-долу.
За да настроим един чертеж да изглежда коректно трябва да въведем желаните настройки във всеки един от разделите по-долу.
Сега няма да правим всичко това, за да спестим време ще ги импортираме от външен файл, който съм подготвил.
За целта трябва да се намираме в раздела "drafting standard" и оттам да натисне бутона "load from external file".
Посочваме файла БДС ISO, който може да свалите от файловете под урока.
Така импортирахме всички настройки наведнъж.
Тези настройки използват шрифт, който не е предварително инсталиран в "Windows".
Затова трябва да инсталираме и него, като го изберем от папката, и с десен бутон дадем "install".
Ако ви се появява съобщение, което ви пита дали желаете да го инсталирате отговорете с да.
Сега може да разгледате настройките и ако желаете да ги промените според вашите нужди и предпочитания.
Обърнете внимание, че за всеки вид анотации, както и размерите са дефинирани специфични слоеве.
Това е полезно, за да виждаме различните видове анотации в различни цветове, както и да ги показваме и скриваме от чертежа, когато ни е необходимо.
Как става това ще видим по-късно.
След като сме готови с настройките приемаме с "enter".
Записваме файла като шаблон "drawing template" в папката, в която записахме и предишните шаблони.
Наименуваме го "drawing".

 

Забележка

Zip файловете (Aula Custom Property Tab Templates.7z, Aula Sheet Formats.7z, Aula Templates.7z) под първи урок са общи за всички уроци от модула.

 

Въпроси и отговори