Линейно размножаване на градивни елементи (Linear Pattern)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
следва да се научим да размножаваме градивни елементи линейно в една или в две посоки това става с помощта на инструмента линия патерн стартирам го от бутона му в пропърти мениджър Ще активирам полето feature 100 патерн в което трябва да посочим градивните елементи които ще размножава паста опражнение ще размножавам този отвор и аз ще го избера направихме Първо това за да може да виждаме в предварителния и ефекта от другите настройки сега нека разгледаме настройките в полето Direction One най-отгоре има поле в което да дефинира посоката на размножаване ще го направя като посоча Ето този ръб върху него се появи стрелка която ни подсказва че посоката на размножаване е надясно по ръба мога да я обърна като кликна върху Стелката или чрез този бутон от това поле можем да зададем разстояние между елементите ще знам 30 а по-надолу от това поле можем да зададем броя на елементите Нека бъдат 11 тези стойности също можем да ги зададем и от този влак в графичната област следващия раздел a Direction to използваме го ако искаме да размножава в две посоки ще избера този ръб за посока 2 ще задам 25 за разстояние между размножението А за техния брой 7 предварителния изпит се актуализира в този раздел има една допълнителна опция патент ситон ли когато я активираме solitaires размножава само оригиналния градивен елемент в нашия случай само първия отвор ще я оставя изключена и сега се размножават оригиналния градивен елемент и всичките му размножение от посока 1 ако се налага да игнорираме някои размножение трябва да активираме полето инстанции 100 скип което се намира малко по-надолу в графичната област се появяват лилави точки и когато кликваме върху тях изчезват съответните размножения ако по-късно искаме отново да се покажат просто отново трябва да пипнем върху съответната точка след като сме готови с настройките резултатът в графичната област не задоволява приемаме и излизаме с окей сега нека разгледаме някои опции които са нови за Солид уъркс 2015версия ще изтрия линия Potter Land и ще стартираме инструментът отново отново най-напред Ще активирам полето feature 100 патерн и ще посоча същия отвор в полето Direction One за посока на размножаване Мамо ще задам този рап този път ще включа опцията up to reference която в по-старите версии на Солид уъркс я няма по-надолу се появи едно поле в което трябва да посочим референтна геометрия аз ще избера Ето тази стена защото от това поле мога да задам разстоянието между последното размножение и нея ще го направя 20 Защото Толкова е и отстоянието първото размножение оригиналния отвор и срещуположната стена по-надолу има две опции ЧЕЗ първата може да контролираме разстоянието между размножения та като Солид works изчислява броя а чрез втората задаваме техния брой Солид works изчислява разстоянието между тях ще задам осем след което ще кликна окей Ако сега променя дължината на детайла Солид уъркс ще преизчисли разстоянието между отворите за да се запази техния брой и отстоянията на първия и последния до съответните им стени в практиката често се налага да се използват линейни размножение за да се чувствате сигурни когато боравите с този инструмент сега му отделяте нужното време

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кой инструмент може да размножаваме линейно градивни елементи?
Linear Pattern.
Pattern
Copy.
 
Как може да се игнорират определени размножения?
Като се активира полето Instances to Skip и след това в графичната област се посочат съответните размножения, като се кликва върху лилавите точки.
Като се изтрият от Feature Manager.

Въпроси и отговори