Решение на задача : Изгледи и мащабиране

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Ето и решението на задачата Micra най-отворен детайла стартираме нов чертеж ще стрелката до бутона не и make drawing from Part избираме формат А3 (ISO) и окей.
Тъй като използвахме "make drawing from part" отляво не ни е зареден "property manager" на инструмента "model view".
Вместо него е отворен "task pane" панела и направо може да си харесаме изглед, от който да започнем.
Придърпваме изгледа отгоре и го поставяме ето тук.
Натискаме бутона "escape", за да откажем инструмента "projected view", който се стартира автоматично.
Избираме изгледа и променяме визуализацията му на "hidden lies visible".
Стартираме инструмента "section view".
Ако има отметка пред опцията "auto-start section view" я изчистваме.
Избираме бутона за хоризонтална секуща линия и започваме от горния отвор от появилата се лента с инструменти избираме бутона "single offset".
Кликваме, където искаме да започне стъпалото и след това още веднъж за дълбочината му, като трябва да премине през центъра на отвора.
Натискаме още веднъж същия бутон, за да дефинираме още едно стъпало, което преминава през този отвор.
Приемаме с окей и позиционираме изгледа отгоре.
От появилата се лента с инструменти до курсора стартираме инструмента "projected view".
Дърпаме курсора надясно, за да създадем изглед от ляво.
Кликваме, за да го позиционираме и натискаме десен бутон на мишката, за да затворим инструмента.
Ако е необходимо го избираме и променяме визуализацията на "hidden lines remove".
Стартираме инструмента "detail view" и очертаваме окръжност около канала.
Позиционираме изгледа отстрани и променяме мащаба му на 5:1.
Ако е необходимо преместваме буквата, за да се вижда по-ясно.
натискаме бутона "zoom to fit", за да видим целият чертеж.
Стартираме инструмента "auxiliary view" и посочваме този ръб.
Позиционираме изгледа някъде отгоре.
От раздела "sketch" на "command manager" стартиране инструмента "spline".
Изчертаваме затворена крива, около стената на отворите.
Стартираме инструмента "crop view".
Натискаме десен бутон върху изгледа и от менюто посочваме "alignment" и избираме "break alignment".
Хващаме изгледа и го преместваме тук - отдолу.
Придърпваме изгледа отгоре по-нагоре, за да не си пречат.
За да е по-ясен спомагателният изглед ще настроим визуализацията му на "hidden lines removed".
Стартираме инструмента "broken-out section".
Скицираме затворена крива над отворите.
Избираме ръба на единият от отворите, за да дефинираме дълбочина на разреза.
Приемаме с окей Натискаме бутона "zoom to fit", за да видим целия чертеж.
Накрая от "task pane" вмъкваме изометричен изглед.
Настройваме визуализацията му на "shaded with edges".
Така добавихме необходимите изгледи в чертежа.
В следващия модул ще се научим, как да добавяме размери, осеви линии, спецификации и другия анутации в чертежите.