Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
8. Чертежи - изгледи, мащабиране