Какво представлява скицирането ?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Добре дошли в модул 2.
За да се научим да моделираме тримерно обекти най-напред трябва да се научим да чертаем двумерни профили.
Именно тези двумерни профили наричаме скици.
Те се състоят от прости елементи, като линии, окръжности и криви.
След това с командите, които ще изучим в модул 3, ще превърнем тази двумерни профили в тримерни елементи.
За да стане по-ясно ще ви покажа няколко примера.
За да получим детайла отдясно най-напред трябва да скицираме профила отляво.
След това с нужната команда да го изтеглим в една посока, до необходимата дълбочина.
Тук в този пример логиката е същата.
Но вместо да изтегляме скицата, я завъртане около ос.
Тук са показани две скици с различни култури и как са обединени в тримерен елемент, като се получава плавен преход между сеченията.
В този пример отново имаме две скици.
Червяната е сечение, а синята е трактория, по която то е изтеглено.
И така, нека започнем с изучаването на инструментите за скициране.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво е скица ?
Съвкупност от двумерни геометрични елементи, която по-късно използваме за създаване на тримерни обекти
Двумерен чертеж на изделието, което проектираме
Схема, от която се ръководим, докато проектираме