Създаване на потребителски форматни рамки (Custom Sheet Formats). Обвързване на текстови бележки с потребителски свойства

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като настроихме и създадохме шаблони, идва ред на форматните рамки.
Мислете за форматната рамка като за отделен слой в чертежа, който съдържа основната таблица, текстови бележки за попълване на основната таблица и лого на фирмата.
Започваме с нов чертеж, като изберем шаблона, който създадохме в миналия урок.
След това от списъка трябва да изберем стандартна рамка, която да редактираме или пък да изключим отметката "display sheet format", за да започнем от бял лист.
Ние ще изберем рамка, която предварително съм подготвил и може да свалите от файловете към урока.
След като я свалите чрез бутона "browse" я изберете.
Приемаме с окей и се визуализира стандартна рамка по БДС.
За да може да обвържем таблицата с потребителски свойства, от тримерния модел трябва да вмъкнем изглед на модел, който е моделиран в шаблона, който направихме.
Такъв модел съм подготвил предварително и се нарича "Part".
Също може да го изтеглите от файловете под урока.
Избираме го и го вмъкваме.
Нека отворим модела и разгледаме потребителските му свойства.
Срещу "description" е въведено наименование, а срещу "number" - примерен номер.
Също е зададен и материал.
Целта е тези данни да се визуализират, докато настройваме основната таблица в чертежа.
Връщаме се в чертежа и влизаме в режим "edit sheet format".
Сега може да редактираме рамката и таблицата, като използваме инструментите за скициране.
Но нещо се фокусираме върху текстовите бележки в нея.
Бележките с "x" ще ги обвържем с потребителски свойства, които въведохме в шаблоните.
Започваме с бележката под "Отговорен отдел", като кликнем два пъти върху нея.
От "property manager" натискаме бутона "link to property".
Отваря се диалогов прозорец.
От падащият списък избираме желаните потребителски свойства.
За тази бележка това е "responsible department".
Аналогично правим тези неща за Техническа справка, като я обвързваме с "technical reference".
Разработил го връзваме с "creator".
Одобрил с "approval person".
Вид на документа с "document type".
Статус на документа с "document status".
За мащаб трябва да изберем от предварително дефинираните свойства - "Solidworks sheet scale".
За дата избираме "Solidworks crated date".
Тук трябва да махнем отметките пред "show time" и да изберем дълъг или къс формат на датата.
Този формат може да го зададете от настройките на "Windows".
Избирам "long date" като предварително съм настроил "Windows" да показват дългата дата по този начин.
За лист първо трябва да посочим "Solidworks current sheet".
След което да въведем наклонена черта и още веднъж на посочим "Solidworks total sheets".
Следващите бележки са обвързани с потребителски свойства от модела.
Затова като ги обвързваме, от диалоговия прозорец трябва да включим тази опция.
Сега в падащия списък виждаме свойствата от модела, който вмъкнахме в чертежа.
За наименование избираме "description".
Аналогично са материал, избираме "material".
И за номер на чертежа избираме "number".
Когато сме готови излизаме от режима "edit sheet format".
За да запишем форматната рамка имаме специална команда.
Тя се намира в менюто "file - save sheet format".
Може да запишем рамката в папката по подразбиране или на друго място в компютъра, или мрежата и след това да го споделям с колеги.
Сега ще я запишем в папка, която се нарича "aula sheet formats".
В "options - system options - file locations" може ли да посочим папката, в която съхранихме потребителската рамка.
Така ще я виждаме в списъка на диалоговия прозорец "sheet format size", заедно с другите стандартни рамки и няма да се налага всеки път да използваме бутона "browse".
За целта от падащия списък трябва да изберем "sheet formats".
След което да добавим папката чрез бутона "add".
Приемаме с "enter".
На съобщението дали сме сигурни, че искаме да направим тези промени отговаряме с ДА.
За да изпробваме дали всичко работи правилно отваряме нов чертеж, като избираме нашият шаблон за чертежи.
След това от списъка, намираме и избираме новата рамка.
В началото, в таблицата е попълнена само датата, мащаба и броя на листовете.
Нека вмъкнем и изглед в чертежа.
Когато поставихме модел в таблицата, автоматично се попълниха наименование, номер и материала на модела.
За да попълним останалите полета, в "properties" може да въведем текстове срещу тях.
В следващите уроци ще автоматизираме и улесним още повече процеса.

 

Забележка

Zip файловете (Aula Custom Property Tab Templates.7z, Aula Sheet Formats.7z, Aula Templates.7z) под първи урок са общи за всички уроци от модула.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво представляват форматните рамки?
Файлове, които съхраняват информация за основната таблица в чертежа, текстови бележки и лого на фирмата.
Файлове, които съхраняват настройки за потребителски свойства (Custom properties) и настройки от раздела Document Properties на Options.

Въпроси и отговори