Означаване на позиции (Balloons).

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като сме поставили спецификация в чертежа, следва да означим позициите на детайлите в изгледите.
Това може да направим ръчно с инструмента "balloon", като поставим позициите една по една за всеки детайл, или автоматично с инструмента "Auto balloon", който вмъква всички позиции наведнъж.
Нека започнем с инструмента "balloon".
В "property manager" от този падащ списък може да изберем форма на рамката, а от този - нейния размер.
Може да активираме раздела "quantity", ако желаем да покажем броя на компонентите в графичната област до позицията.
Когато направим нужните настройки може да започнем да поставяме позициите.
Изисква се да клекнем веднъж върху детайла, който ще означим и втори път, за да поставим позицията.
Щом кликнем върху стена водещата стрелка завършва с точка, а когато кликнеш върху ръб завършва със стрелка.
Когато поставяме позиции може да ги подравняваме с помощта на жълтата линия, която виждаме.
След като поставим желаните позиции, кликваме окей.
По всяко време може да преместваме позициите, където пожелавам в листа.
Също може да ги подравняваме отново с помощта на жълтата линия.
За да подравним няколко наведнъж може да ги изберем, да натиснем десен бутон върху някоя от тях и да посочим "align".
След това командата за желаното подравняване.
"align right", за да ги подравним надясно.
Докато са избрани всичките можем да ги местим наведнъж.
Нака ги разместим отново, за да видим и друг инструмент за подравняване.
Инструментът е "magnetic like" и след като го стартираме изисква изчертаем линия.
Когато я изчертаваме всички позиции в близост до нея се прихващат.
След като завършим линията може да разкачим позиция от нея, или да прикачим като я придърпаме до нея.
Също може да хванем линията и да променим нейният ъгъл и дължина.
Отстрани в "property manager" също може да контролираме дължината ѝ и ъгъла.
От този списък може да изберем дали позициите да имат равно разстояние помежду си или да са свободни и да може да ги влачим по протежение на линията.
Сега нека ги изтрием, за да разгледаме автоматичният начин.
стартираме инструмента "auto balloon".
Трябва да посочим лист или изглед.
След това от "property manager", в раздела "balloon layout" може да окажем тяхното подравняване.
Избираме да бъдат подравнени отдясно.
Имаме опцията "insert magnetic lines", която ако е включена, автоматично ще постави подравняващи линии.
От тук може да изберем дали да се прихванат ръбове или стегни на детайлите.
След като излезем от "property manager" може да хванем подравняващата линия и да преместим позициите на друго място.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Чрез кой инструмент може да се подравнят и управлява положението на позициите?
Magnetic Line
Align Balloons.
 
Какво прави инструмента Balloon?
Чрез него се вмъкват позиции една по-една за всеки детайл.
Чрез него се вмъкват позиции автоматично.