Скициране на окръжности и дъги (Circles and Arcs)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В "Solidworks" има два отделни инструмента, за окръжности и дъги.
В този урок ще ги разгледаме и двата.
Най-напред ще стартираме инструмента за окръжности от неговия бутон в "command manager" и от "property manager" се вижда, че има два метода за изчертаване.
Също, както при правоъгълниците червените квадратчета и цифрите до тях показват, кои точки и в каква последователност трябва да посочим.
При първият метод с първото кликване посочваме центъра на окръжността, а с второто нейният радиус.
Ако предпочитате метода със задържане и влачене на левия бутон на мишката, то със същия успех можете да го използвате и тук.
Вторият метод е като дефинираме три точки от периметъра на окръжността.
Чрез бутона OK ще изключа инструмента и отново чрез стрелката до иконата, можем бързо да изберем един от двата метода.
Инструментът за дъги се стартира от този бутон и те могат да бъдат изчерпани чрез следните три метода.
Първият метод е "centerpoint Arc".
При него с първия клик дефинираме центъра на дъгата, след което с втория нейният радиус и правата ѝ точка.
Докато премествам мишката "Solidworks" показва предварителен изглед на дъгата и с третия кръг дефинирам крайната ѝ точка.
Чрез метода "free Point Ark" С първия клик дефинираме стартовата ѝ точка, с втория - крайната, а с третия коя да е точка от нейната периферия.
Методът "tangent arc го оставих за накрая.
Той изисква да стартирате изчертаването на дъга, от крайната точка на някой друг елемент.
Ако го изберем и опитаме да стартираме от празно място в графичната област.
"Solidworks" ни показва съобщение, в което не казва, че трябва да започнем от крайна точка на друг елемент.
Затова най-напред ще начертая една линия, след което ще стартираме инструмента Атаген парк "tangent arc" директно от списъка и ще започна от крайната точка на линията.
Ще викна веднъж, за да дефинирам началото на дъгата.
Когато придърпам мишката "Solidworks" ни показва тангенциална дъга към линията.
С вторият клик дефинираме другата е крайна точка.
Ще натисне "escape", за да прекъсна последователността.
След което отново ще стартирам същия инструмент с метода "tangent arc" и ще начертая още една, в другата крайна точка на линията.
Започвам с първото кликване, но този път ще придърпа мишката в посока към центъра на линията.
От предварителния изглед виждаме, че дъгата отново е тангенциална, но навътре.
Ако върна курсора до нейното начало мога да започна да я изтегля в обратна посока.
Отново ще го върна до началото и този път ще придърпам мишката перпендикулярно на линията.
Предварителният изглед ни показва дъга, която е тангенциална към перпендикуляра на линията в тази точка.
Ще кликна тук, за да я завърша.
Ще изляза от инструмента с "Escape".
Накрая ще покажа една техника, която ни позволява бързо да начертаем последователност от линии и тангенциални дъги, без да се налага да превключвам инструментите.
Ще стартирам инструмента за линии От урока зa линии си спомняте, че когато кликна веднъж за начало на линията, придърпам мишката и кликна втори път за край, имам възможност да чертая последователност от линии.
Когато преместя пак курсора "Solidworks" ни показва предварителен изглед на следващата линия.
Преди да кликна мога да го върна обратно в стартовата точка и да го придърпам отново.
Тогава "Solidworks" автоматично активира инструмента за тангенциална дъга.
Кликвам в точката, в която искам да завърши и отново ни е активен инструмента за линии.
Ще го покажа още веднъж, придърпваме мишката далече от последната точка, след което внимателно я връщаме пак до нея.
"Solidworks" автоматично активира инструмента за тангенциална дъга и кликваме втори път, за да завършим.
Оттук мога да начертая още една дъга тангенциална към последната, като отново използвам същата техника.
Чрез бутона "Escape" ще изляза от командата.
Отворете си нов файл и празна скица, и изпробвайте всички тези техники докато почувствате, че сте ги овладели добре.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С един и същи инструмент ли се изчертават окръжности и дъги ?
Не
Да
 
Може ли да се изчертае тангенциална дъга към линия, докато се изчертава последователност от линии с инструмента Line ?
Да, като се отдалечи курсорът от началната точка и след това се върне пак в нея, автоматично се активира инструментът за тангенциална дъга (Tangent Arc)
Не, първо трябва да се активира инструментът Tangent Arc ръчно и тогава да се начертае дъга

Въпроси и отговори