Perpendicular Mate - връзка тип "Перпендикулярност"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Аналогично на връзката за успоредност има и връзка за перпендикулярност, която се нарича "perpendicular mate".
Отново може да бъде наложена между най-различни геометрични обекти - стени, равнини, ръбове и други.
Инструментът "mate" вече е стартиран и виждаме неговия "property manager".
Ще използваме същият пример, като започваме с връзка за съвпадение между тези две стени.
Приемаме с десен бутон на мишката.
След това ще изберем тези стени и вместо връзка за съвпадения, ще изберем връзка за перпендикулярност.
След което с отметката приемаме.
Резултата е същия, като в предишният урок, но като обвързахме различни стени от детайла.
Отнехме му възможността да се върти около ос "y", защото стените, които избрахме са перпендикулярни.
Детайла има възможност да се движи по осите "x, z"