Разрези и сечения (Section View). Сложен разрез

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като се научихме, как да дефинираме прост разрез само с една секуща равнина, в този урок ще разгледаме, как да дефинираме сложен начупен разрез, с повече от една секущи равнини.
На екрана имаме детайл, който има отвори, разположени в различни сечения.
като използваме сложен разрез може да покажем тяхната дълбочина само в един изглед.
Стартираме инструмента "section view".
Сега трябва да махнем отметката пред "auto-start section view".
След това да изберем хоризонтална секуща линия и да я дефинираме така, че да преминава през долните отвори.
До курсорът се появи лента с няколко бутона.
От първите три може да дефинираме, как да начупим секущата линия.
Със сини точки и номера в тях виждаме, в каква последователност се изисква да кликваме.
След това имаме бутона "undo", ако искаме да се върнем назад.
Имаме и бутоните Окей и "cancel".
Ще изберем третият бутон notch offset".
Обърнете внимание на последователността на точките.
Най-напред посочваме точката, от която искаме да започне начупването.
След което точката, в която искаме да завърши.
И накрая дълбочината на начупването, като ще я обвържем с центъра на отвора.
Отново ни се появи същата лента с инструменти, като ако желаем сега, може да добавим още начупвания.
Ако резултата не ни хареса може да се върнем с "undo".
Но понеже това целяхме, приемаме с отметката.
Появява се предварителния изглед и трябва да го позиционираме.
Отляво в "property manager" имаме същите опции, които вече разгледахме.
Натискаме отметката, за да го затворим.
Този чертеж се състои от два листа.
Нека отидем на втория лист, като кликнеш върху неговия раздел тук долу.
В него предварително съм подготвил същите изгледи, за да разгледаме още една възможност.
В предишният урок казахме, че има възможност да начертаем секуща линия, като използваме инструментите за скициране.
В по-старите версии на "Solidworks", това беше начина за дефиниране на секуща линия.
Нека стартираме инструмента "section view".
Обърнете внимание, че най-отдолу има бутон "edit sketch", който засега не е активен.
За да го активираме трябва да започнем с един от бутоните по-горе и да поставим линия.
Отново започваме с хоризонтална линия и я поставяме тук.
Сега вече бутона в "property manager" стана активен.
След като го натиснем влизаме в режими за скициране, което може да видим от познатите бутони в горния десен ъгъл.
Сега може да използваме инструментите за скициране, за да начертаем секуща линия.
За демонстрация на възможностите на "Solidworks", макар и да не е практична, ще я начертаем малко по-сложна.
След като сме готови със секущата линия, излизаме от скицата.
Получихме разрез, в който виждаме детайла, все едно секущата линия е разгъната.
В следващият урок продължаваме с този инструмент, като ще се научим да правим полуизглед - полуразрез.
Но преди това се уверете, че дотук всичко ви е ясно.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се създава сложен стъпаловиден разрез (с няколко секущи равнини)?
С инструмента Section View, като е маханата отметка пред опцията Auto start section view. Тогава се появява допълнителна лента с инструменти, от която може да се дефинира сложен стъпаловиден разрез
Като се постави отметка пред опцията Offset cutting plane в Property manager

Въпроси и отговори

 • Как....?

  инж. Радко Хаджиминчев:

  Понеже SW ми дава разгъвка на сечението и то явно няма да се побере в рамката на чертежа.Мога ли да мащабирам изгледа в подходящ мащаб и как ставатова?

  Алберт Симонян:
  1. Маркирате изгледа, на който искате да редактирате свойствата. 2. В менюто има Мащаб - Scale. 3. Use custom sclae - избирате подходящ мащаб.

  Константин Стефанов:

  Здравейте колеги.Имам два въпроса.Първият е как се изобразява стъпаловиден разрез(например с две успоредни секущи равнини,който се споменава в лекцията,но не се показва.Вторият ми въпрос е как могат да се смени линията на разреза,защото по ISO 128-24:2014 Линии за чертежи в машиностроенето е казано,че се използва "тънка линия с дълго тире и точка" в контура на изгледа и "дебела линия с дълго тире и точка" за позициониране на секущата равнина извън контура на изгледа,а в примера се използва "тънка линия с дълго тире и две точки",която има друго приложение(крайни положения на движещи се елементи,очертания на заготовки преди формоване и др).Благодаря предварително.