Автоматични връзки в скицата (Automatic Sketch Relations)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Докато скецирахме елементи в предишните уроци може би забелязахте тези зелени маркери.
Това са геометрични връзки, които "Solidworks" добавя автоматично.
Нека стартираме изчертаването на нова линия от тук и започна да придърпва и мишката в някоя от посоките.
Kогато мишката е близо до вертикално положение до курсора се появява едно жълто маркерче с вертикална линия.
когато го придърпам така, че линията да е близо до хоризонтално положение отново се появява подобно маркерче с хоризонтална линия.
Ако сега кликна втори път "Solidworks" изчертава хоризонтална линия и автоматично добавя геометрична връзка за хоризонталност.
Това означава, че тази линия е хоризонтална в пространството и ние единствено можем, като я дърпаме да променим нейното положение в пространството, нейната дължина.
Но не можем да я завъртим на друг ъгъл.
Нека стартираме изчертаването на нова линия.
този път ще я начертая под някакъв ъгъл, тогава "Solidworks" не ни добавя никаква автоматична връзка.
Ако сега започна да придърпвам курсора в някоя посока от крайната точка на последната линия, се появяват две жълти референтни линии.
Те ни подсказват, че ако кликна втори път, за да дефинирам втората линия то "Solidworks" ще ни добави геометрична връзка за перпендикулярност между двете линии.
А ако преместя линията близо до тази референтна линия, тогава геометричната връзка ще бъде за цялостно а в другата посока също имаме възможност да добавим връзка за перпендикулярност.
Сега ще кликна тук и резултата е: автоматична връзка за перпендикулярност.
Ако сега опитаме да променим ъгъла на една от линиите виждаме, че другата се завърта заедно с нея, така че да се запази връзката за перпендикулярност между двете.
Ако избера този маркер, който ни подсказва, че има такава връзка "Solidworks" автоматични осветява двете линии, за който се отнася той.
Сега ще ви покажа друга техника, с която може да начертаем успоредна линия на друга.
Първо избираме линията, на която искаме новата линия да бъде успоредна.
След това стартираме инструмента за изчертаване на линии, започваме някъде от пространството и виждате, че отново се появяват две жълти референтни линии, като едната, когато сме близо до нея "Solidworks" ни подсказва, че ще наложи връзка за успоредност.
А на другата перпендикулярност към избраната предварителна линия.
Оставям я да бъде успоредна.
Виждате появиха се 2 маркерчета на двете линии за успоредност.
Когато изберем една от двете линиите автоматично се осветяват.
От урока за даги си спомняте инструмента за изчертаване на тангенциална дъга.
Сега ще изчертая една тангенциална дъга на тази линия.
Това което забелязвам е, че "Solidworks" автоматично добави връзка за тангенциалност между линията и дъгата.
Нека сега най-напред изчертаем една окръжност.
След това веднага стартираме инструмента за изчертаване на линия.
Забелязвате, че окръжността остава селектирана.
Това е така за всеки последно изчакване елемент в скиците на "Solidworks" и ни помага да налагаме автоматични геометрични връзки към последните елементи.
Ще започна изчертаването на линии по периферията на окръжността.
Виждате, че "Solidworks" ни дава предварителен изглед на линия, която е тангенциална към окръжността.
Когато викна втори път, за да я дефинирам той автоматично добавя връзка за тангенциалност и връзка за съвпадение.
Това означава, че крайната точка на линията състава с окръжността.
Ще изтрия тези двете и ще повторя нещата отначало.
Ще изчертая най-напред една окръжност, след това веднага ще стартираме инструмента за линии.
Ще започна да изчертавам линия от окръжността, но този път няма да кликна втори път, а ще върна курсора много внимателно обратно до началната точка на линията.
Тогава виждам 2 референтни линии отново, чрез които можем да обърнем посоката на тангенциалност или пък да начертаем линия перпендикулярна към тангентата в тази точка.
В следващия урок ще научим, как може да добавяме връзки ръчно и да ги изтриваме.
Сега обаче повторете нещата дотук, за да ги затвърдите.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служат автоматичните геометрични връзки ?
Да определят положението на елементите в пространството и между тях
Да ни пречат
Да задават размери на елементите

Въпроси и отговори