Текстови бележки (Note).

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
важна част от чертежите са текстовете бележки в този урок Ще разгледаме Как да създаваме и форматираме бележки Как се създават с инструмента Note след като го стартираме се появява пропърти мениджъра му което съдържа много опции за форматиране когато настроим желаният формат от раздела стайл можем да го запишем и след това да го приложим бързо определя текст формат разполагаме с опция за подравняване и ориентиране на текст може да вмъкнем линк или символ или пък да говорим бележката с потребителски свои от модела ако изключим опцията use документ фонд от бутона фон може да редактираме шрифт по-надолу е раздела лидер най-отгоре има два бутона no лидар аутолидер когато е активен аутолидер Networx автоматично преценя кога да постави указателна стрелка към бележката ако придърпам е курсора На празно място в чертежа Ще видим правоъгълник който ни показва къде ще позиционираме бележката ако кликнем малко по-скучен обект от някой изглед автоматично се появява указателна стрелка ако не ни трябва указателна стрелка дори върху изгледа трябва да активираме бутона Много ли да сега дори да поставим бележката върху изгледа няма да имаме указателна стрелка след като изберем място за бележката идваме с ляв бутон за да я позиционираме след което може да въведем текст в нея отгоре се появява лента с инструменти от която може да сменим шрифта и подравняването за целта Първо трябва да изберем текста след което да приложим желаното форматиране тук може да сменим цвета на текста оттук да зададем номерация Имаме ли възможност да задаваме Настройки в параграфите след като завършим с въвеждането на текст форматирането на тази бележка може да натиснем Escape от клавиатурата или отметката на пропърти мениджър но ако желаем да поставим още бележки трябва да пипнем На празно място в лист инструментал става активен автоматично копира текста и форматирането от предишната бележка това е полезно ако поставяме еднакви бележки Също така може да въведем и нов текст Нека първо активираме бутона аутолидер след което да посочим ръб от изометрични изглед трябва да клекнем веднъж за да посочим ръба и втори път за да позиционираме бележката Сега може да променим текст Нека поставим още една бележка мотори път е посочен стена забележете че бележката на ръба завършва със стрелка на тази на стената с точка Това е защото в този списък е избрана стрелката със звездичка и по подразбиране втори Тур съпоставя стрелка заработи точка за стени ама списъка виждане и много други възможност затова Как да завършва водещата стрелка под тези бутони пък може да изберем различна форма и подравняване на стрелките от този бутон например може да е начупен като кликнем с десен бутон върху нея и от менюто изберат job point след което от тази точка можем да важното начукване този пък може да оформим стрелката като спа им крива отново като изберем чрез тези точки можем да променяме кривата оттук можем да избираме дали лидерът да бъде отляво или отдясно или автоматично алтуг нали да бъде по текста на нивото на текста по-надолу е раздела Leader Style който ако махнем отметката пред иус документ дисплей Може ли да променим вида на линията и нейната дебелина за водещата стрелка след това раздела border от падащия списък може да изберем форма за рамка на бележката а оттук нейният размер и опцията take two feet полето pairing може да въведем размер между рамката и текст следва раздела word-wrap може да го активираме ръчно и да зададем максимална ширина на бележката или пък ако кихнем два пъти върху нея и придърпа ме рамката той се активира автоматично думите които не се побират в рамка се пренасят на следващия ред от полето тук може да зададем точна ширина и накрая раздела layer като от тук може да поставим бележката в друг свой национални обходимо предварително да сме дефинирали слой в различни слоеве може да поставим и всички други анотации от чертежите може да подравним бележки като ги хванем и влачим като хванем бележката от ляво Я придърпа ме може да я подравним с друга бележка когато се подравни с началото на друга бележка се появява жълта линия ако я хванем за центъра синята се появява когато се подравни с центъра на друга бележка Същото важи и ако я хванем отдясно за да подравним много бележки наведнъж може да ги изберем граматично десен бутон върху някоя от тях след което от менюто да посочим online тук имаме много опции за подравняване и за задаване на разстояние между Бележките тези опции могат да се използват и при подравняване на размери и позиции в чертежите Нека изберем align Left И най-накрая нека преместим изометрични излита machinima че Бележките които сме поставили в него се местят заедно с него

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може да се изключи водещата стрелка за текстови бележки?
От Property Manager, като се натиснем бутона No leader.
Като се избере стрелката в графичната област и се изтрие.
 
Как може да се подравнят няколко текстови бележки наведнъж?
Като се изберат всичките и се натисне десен бутон върху една от тях. От менюто се посочва Align и след това се избере желаната команда за подравняване.
Като се изберат всичките и в Property Manager се натисне желания бутон за подравняване.