Огледално размножаване на градивни елементи (Mirror)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
До момента разглеждахме, как можем да създаваме градивни елементи.
В следващите няколко урока ще научим, как може да ги размножаваме, за да сме по-продуктивни.
За удобство бутоните на всички подобни инструменти са групирани в тази падаща лента с инструменти.
Когато имаме симетрия в детайлите можем да използваме инструмента "mirror".
С него можем да размножаваме огледално отделни градивни елементи или направо цели тела.
Нека го стартираме.
В първото поле на "property manager" се изисква да посочим равнина или стена на симетрия.
Във "future manager" нека посочим с мишката една по една трите основни равнини.
Те се появяват в графичната област.
Детайлът е построен така, че равнината "right" да го разделя условно на две равни части, за да може да я използваме за равнина на симетрия.
Нека я изберем.
Ще активирам полето "futures to mirror" като кликна върху неговото име.
В него трябва да посочим градините елементи, които искаме да размножим.
Това може да стане като ги изберем от "feature manager" или от графичната област като изберем, коя да е стена от съответния градивен елемент.
Появява се предварителния изглед и ако това е желаният резултат с десен бутон на мишката даваме OK.
Ще стартираме инструментът още веднъж, като този път целим да размножим цялото тримерно тяло.
За равнина на симетрия ще изберем стената, около която искаме да го размножим.
В полето "futures to mirror" се появи "Mirror 1".
Трябва да го изтрием и да активираме раздела "bodies to mirror", като кликнем с мишката върху неговото име.
След което от графичната област изберем цялото тяло.
След това с десен бутон - окей.
Този метод може да използвате ако имате напълно симетрични детайли и ви е по-лесно първо да построите едната им половина, а след това да ги размножите огледално.
Докато при първия метод може да размножавате само определени градивни елементи от детайла.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С инструмента Mirror може:
да се размножават огледално градивни елементи или цели тримерни тела.
да се добави огледално отражение в графичната област за по-интересна визия.