Създаване на потребителски шаблони за детайли и сглобени единици (Custom Templates)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този модул ще разгледаме, как да автоматизираме "Solidworks", за да се покажат автоматично основните надписи в чертежите.
Ще започнем с дефинирането на потребителски шаблони.
Шаблоните съдържат настройки и потребителски свойства за конкретния документ.
Било то детайл, сглобена единица или чертеж.
След това ще създадем потребителски форматни рамки и ще ги настроим така, че да показват желаната информация автоматично.
Най-напред ще създадем шаблон за "part" файл.
Стартираме като отворим нов "part" файл.
Натискаме бутона "properties" и в раздела "costume" въвеждаме следните потребителски свойства.
"description, number, "material", като го обвързваме с материал и "weight" като го обвързваме с "mass".
Приемаме с окей.
В "options, document properties" разполагаме с много настройки.
Всички настройки в "document properties" се отразяват само за този документ и когато го запишем като шаблон ще се запомнят в него.
Може ли да променим настройки, които се отнасят до анотации, размери и таблици.
Засега няма да правим това.
В "detailing" може да окажем, какви анотации да се виждат в модела.
Може да изберем "display all types".
В "units" може да променим мерните единици значещите символи след запетаята и как да се закръгляват.
Като започнем от "millimeter, gram, second" поставяме отметката пред "costume" и за "mass" нека променим в килограми, а срещу "per unit volume" да поставим кубичен метър.
В "material properties" може да зададем плътността по подразбиране и щриховкята на детайли, на които не е указан материал.
Ако работим преобладаващо със стомана може ли да въведем 7850 кг на кубичен метър, а за щриховкя да изберем "ISO steel".
Засега тези настройки са достатъчни и приемаме с "enter".
След като сме готови с всички настройки трябва да запишем файл като шаблон.
Това става чрез "file, save as" и от падащия списък изберем "part templates".
Най-отгоре адреса се смени автоматично до мястото по подразбиране, където се съхраняват шаблоните.
Може да го запишем тук като въведем подходящо име, или пък на съвсем друго място в компютъра или мрежата, за да може да го споделим с колеги.
Засега нека да го запишем в друга папка, която може да се казва "Aula templates".
За име на шаблона ще въведем "part" и така ще знаем, че това е шаблон за детайли.
Сега трябва да окажем в настройките адреса на тази папка.
За целта отиваме в "options, system options, file locations".
Уверяваме се, че в падащия списък е избрано "document templates".
Чрез бутона "add" посочваме папката, в която записахме шаблона.
Тя се появи в този списък, приемаме с "enter".
Ако ви се появи съобщение, което ви пита дали желаете да приемете направените промени, отговорете с ДА.
Вече може да затворим този файл и да стартираме нов.
За да видим нашият шаблон в диалоговия прозорец трябва да натиснем бутона "advanced".
Вида на диалоговия прозорец се променя, като тук горе имаме раздели.
Всеки раздел отговаря на папките, които фигурираха в списъка в опциите.
Виждаме и нашата папка "Aula templates" и вътре е шаблона, който създадохме.
Избираме го и даваме окей.
Отваря се нов файл, който съдържа потребителските свойства и настройките, които въведохме в "document properties".
Сега нека затворим този и създадем по същият начин, шаблон за сглобени единици.
Започваме от бутона "new" като трябва да отидем в раздела "templates".
Това са шаблоните по подразбиране, които използвахме досега.
Избираме "assembly" и приемаме с окей.
Затваряме "property manager" на "begin assembly".
Натискаме бутона "file properties" и в раздела "costume" въвеждаме "description, number, weight", като го обвързваме с "mass".
Приемаме с окей.
В "options, document properties" променяме мерните единици.
Oт "millimeter, gram, second" поставяме отметката пред "costume" и за "mass" избираме килограм.
А за обем кубичен метър.
Ако желаете разгледайте и експериментирайте с другите настройки в "document properties".
Приемаме с "enter".
След това записваме файла, като шаблон за сглобени единици "assembly templates" в папката "Aula templates".
За име ще напишем "assembly", за да знам, че това е шаблон за сглобени единици.
Сега ако натиснем бутона "new" в диалоговия прозорец, в папката "Aula templates" виждаме и двата шаблона, които създадохме.

 

Забележка

Zip файловете (Aula Custom Property Tab Templates.7z, Aula Sheet Formats.7z, Aula Templates.7z) под първи урок са общи за всички уроци от модула.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служат потребителските шаблони ?
В потребителските шаблони се запомнят всички настройки от раздела Document Properties на Options и потребителските свойства (Custom properties).
В потребителските шаблони се запомнят всички настройки в раздела System Options на Options.

Въпроси и отговори

 • Как да си направя шаблон на таблицата за "Weldment Cut List" при конструиране на заварени конструкции?

  Михаил Таков:

  След създаване на заварена конструкция с инструмента "Weldments" в чертежа трябва да се постави таблица съдържаща следната информация: позиция, количество, наименование на детайла, сечение на детайла, дължина, ъгъл 1, ъгъл 2, тегло. В стандартно инсталираната таблица не мога да заложа колона, която автоматично да показва сечението на избрания профил. Освен това при всяко качване на таблица, без предварително направен шаблон е необходимо да преименувам на български наименованието на всяка колона горе. Работя с версия 2015.

  Младен Георгиев:

  Здравей. Въпросът ти е доста обширен и по принцип модула за заварки не е включен в този курс, но ще дам няколко насоки. Сечението на избрания профил би трябвало да излиза автоматично, ако използваш вградените библиотеки на SW. Щом не ти изилиза, вероятно използваш други библитоки, и в тях не е въведено сечението. Колоните заъгъл можеш да ги добавиш, като вмъкнеш колона в таблицата и от Property manger да зададеш какво да показва. Когато направиш всички настройки на таблицата с десен бутон върху нея избираш Save as и я записваш като шаблон. Това е подобно на таблицата за спецификации при сглобени единици. За това има клип в курса.

 • Защо не ми отваря падащото меню в File Properties/Custom

  Станислав Славов:

  Здравейте, следвам стъпките от урока, но като отворя таба Custom не ми излизат падащите менюта за потребителски свойства и т.н.? С SolidWorks 2017 съм.

  Николай:

  Здравейте опитах се да отговоря с видео отговор но не става не ми позволява да сваля видеото от програмата.