Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
10. Бонус модул - шаблони и форматни рамки. Обвързване на потребителски свойства между модели, чертежи и спецификации