Бързи връзки (Smart Mates)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме няколко начина за бързо добавяне на връзки.
Един от тях се нарича "smart mates" - автоматични връзки.
Нека хванем свободното опора за тази стена и със задържан ляв бутон на мишката започнем да я местим.
След което да натиснем бутона "alt" на клавиатурата.
Детайла стана прозрачен адо курсорът се появи кламер, който съответства на иконата на инструмента "mate".
Това е индикатор, че влезнахме в режим "smart mates".
Сега без да отпускаме левия бутон на мишката може да завъртим модела, като натисна средния бутон.
След това да посочим тази стена.
До курсора се появява икона, която ни подсказва, че се каним да наложим връзка между две стени.
Сега вече може да отпуснем левия бутон.
Когато го направим ни се появява изкачваща лента, с възможните връзки между двете стени.
"coincident" е избрана по подразбиране а детайлът е ориентиран правилно.
Затова на нас ни остава само да натиснем окей.
Нека наложен още една връзка по същият начин.
Хващаме тази стена с левия бутон и придърпваме.
Натискаме бутона "alt" и позиционираме курсора върху тази стена.
Когато се появи жълтата икона с двете стени, отпускаме и мишката.
Приемаме с окей.
Сега нека наложим връзка за концентричност между отворите на двете опори.
Хващане отвора на подвижната опора и придърпваме.
Натискаме бутона "alt", и посочваме отвора на другата опора.
До курсора се появява иконка с две съосни цилиндърчета.
Отпускаме мишката и от лентата се уверяваме, че е избрана връзката "concentric".
Nатискаме OK, Следва още една връзка за концентричност, между вала и опората.
Хващаме съответната стена от вала, придърпваме и натискаме "alt".
Посочваме отвора на опората и отпускаме.
Приемаме с окей.
При така наложената връзка обаче вала има възможност да се движа аксиално.
За да ограничим това движение може да наложим втора връзка.
Но имаме възможност да постигнем това с една стъпка.
За да го направим ще дам "undo" два пъти, за да се върнем в изходно положение.
Започваме отначало, но този път вместо цилиндричната стена ще посочим този ръб.
След което придърпваме и натискане "alt".
Посочваме съответния ръб от опората.
Иконата ни подсказва, че ще добавим едновременно връзка за концентричност и съвпадение.
Ако валът е позициониран наобратно, в този момент може да натиснем бутона "tab" на клавиатурата.
Когато го позиционираме, както трябва може да отпуснем бутона на мишката.
Този път не се появи изкачваща лента, а връзките се добавиха автоматично.
Може да видим това, като натиснем знак плюс пред вала и след това разгънем папката "mates", която се намира под него.
Оттук виждаме всички връзки, които са добавени към конкретния детайл.
В случая това са за концентричност и за съвпадение.
Също може и да изследваме движението на вала.
Нека вмъкнем и ремъчната шайба от инструмента "insert components".
Понеже не е отворена предварително в "Solidworks" от "browse" ще я посоча от нейното място на твърдия диск.
Ще я позиционираме приблизително тук.
Сега ще добавим още три връзки, като използваме друг метод.
Със задържан бутон "ctrl" от клавиатурата избираме тази стена на ремъчната шайба и съответната на вала.
До курсора се появява изскачащата лента, съдържаща възможните връзки за двете избрани стени.
Избираме "concentric" и връзката се добавя автоматично.
Понеже нямахме възможност да включим опцията "lock rotation", сега трябва да добавим връзка за съвпадение между стените на шпонкови те канали.
Посочваме съответната стена от ремъчната шайба, след което задържаме бутона "ctrl" и съответната стена от вала.
Oт лентата избираме "coincident".
Виждаме резултата.
Следва още една връзка, за да позиционираме ремъчната шайба между опорите.
Избираме тази стена от ремъчната шайба, след което завъртаме модела, натискаме бутона "ctrl" и избираме тази от опората.
От лентата избираме връзката "distance".
В полето въвеждаме 2,5 мм и натискаме "enter".
Приемаме с окей.
Ориентираме детайла изометрично и изследваме полученият резултат.
Това бяха два метода, с които може да се добавят много бързо връзки.
Когато усвоите всички връзки и методите им за добавяне достатъчно добре, ще подобрите значително ефективността си при създаване на сглобени единици.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво представлява Smart Mates?
Метод за бързо добавяне на връзки, без да се стартира инструмента Mate
Режим, при който SolidWorks налага подходящи връзки автоматично