Размножаване на градивни елементи с променлива геометрия (Variable Pattern)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Последният инструмент от раздела за размножение е "variable pattern".
С негова помощ можем да размножаваме градивни елементи по избрана от нас зависимост и едновременно с това да зададем различни размери за всяко размножение.
Нека го стартираме.
В "property manager" най-отгоре се намира полето "features to pattern", в което трябва да посочим градивните елементи, което ще размножаваме.
В този пример това ще бъде "boss extrude 2".
След като го избрахме в графичната област се визуализираха неговите размери.
Следваща стъпка е да натиснем бутона "create pattern table".
Отваря се диалогов прозорец с празна таблица.
В нея трябва да посочим размерите, които ще управляваме.
В този пример това са ъгълът определящ положението на реброто и неговата дължина.
След като ги избрахме, стойностите им се попълниха в таблицата.
Като за всеки размер се добави по една нова колона.
Чрез полето "add instances" добавяме редове в таблицата.
Респективно брой размножения.
Ще добавя 35.
Сега следва да зададем конкретните размери за всяко размножение.
За размножение номер едно, ще задам ъгъл 15 градуса.
Имаме възможност да задаваме произволни стойности за всяко размножение или да ги копираме, като спазваме някаква зависимост.
Също, както при "Excel" маркираме горните две клетки, след което позиционираме курсора в долния десен ъгъл.
Когато се промени на плюс, кликваме с левия бутон на мишката и влачим.
Така всяка следваща стойност нарасна с разликата между първите две.
За дължина на размножение 1 този път няма да въведа конкретна стойност, а ще напиша формула.
Таблицата автоматично изчислява стойността.
Имаме възможност по този начин да изпишем прости формули, но имайте предвид, че не се запомня синтаксиса на формулата, а само стойността.
Отново ще маркирам тези две клетки и ще ги предавам до долу.
Когато сме готови с въвеждането на стойностите в таблицата, чрез бутона "update preview" може ли да покажем предварителния изглед.
След като видим дали сме въвели всичко коректно, чрез бутона окей излизаме от таблицата и още веднъж окей, за да затворим "property manager" на инструмента.
По този начин успяхме да размножим градивният елемент "boss extrude 2", през интервал от 10 градуса.
Като всяко следващо размножение намалява дължината си с 2 мм.
За да редактираме размножението като всеки един градивен елемент, като го изберем от "feature manager" и натисни бутона "edit feature".
След това бутона "edit pattern table" и отново виждаме същата таблица.
Можем да добавим допълнителни размери, които да контролираме, като ги посочим в графичната област.
Например да добавим височината на изтеглянето.
Нека направим така, че всяко следващо размножение да е по-ниско от предишното с 1мм.
Ако желаем да пропуснем някое размножение може да поставим "checkbox" в колоната "instances to skip", пред съответното размножение.
Имаме възможност да вмъкваме редове в края на таблицата, или над избрания ред.
Через бутона "add instances".
Също така можем да изтрием редове, след като ги изберем и с десен бутон "delete".
С това изчерпахме възможностите на таблицата и ще излезем с окей, и още веднъж окей в "property manager".
Обърнете внимание, че във "feature manager", "VarPattern1" има знак плюс.
Когато го разгънем вътре има запис, за всяко едно размножение.
Като кликнем два пъти върху някое от размноженията в графичната област се появяват неговите размери.
Така може индивидуално да редактираме размерите за конкретното размножение.
Също така и когато го избера от "feature manager", чрез бутона "suppress" от появилата се лента мога да го потисна.
Това беше една малка презентация на този мощен инструмент.
Сега вие експериментирайте с него.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Чрез инструмента Variable Pattern може да се размножават градивни елементи:
като в таблица се управляват размерите им
като в скица се управлява положението им

Въпроси и отговори