Задача: Изгледи и мащабиране

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като преминахме всички инструменти за вмъкване на изгледи в чертежите е време да ги упражним.
За целта съм ви подготвил този детайл, на който трябва да направите чертеж с необходимите проекции.
Може да използвате собствен подход или да следвате напътствията, които ще ви дам.
Ето ги и тях.
Отворете детайла и след това нов чертеж.
Изберете формат "А3 ISO".
Вмъкнете изглед отгоре и настройте визуализацията му, за да се виждат скритите ръбове с пунктир.
След това създайте стъпаловиден разрез, който преминава през отворите, които се виждат в този изглед.
Позиционирайте разреза над изгледа, така че той да бъде главен изглед на чертежа.
Създайте изглед от ляво, като го дефинирате от разреза.
Настройте визуализацията му, така че да се виждат само видимите ръбове.
След което създайте изнесен изглед, за да увеличите зоната около канала.
Увеличете мащаба на изнесения изглед, за да се вижда по-добре.
За да покажете двата резбови отвора около наклонената стена, създайте спомагателен изглед перпендикулярен на нея.
Изрежете ненужната част от него, така че да се вижда само стената с отворите.
Изключете автоматичното подравняване за него ти го позиционирайте на удобно място в чертежа.
За да покажете дълбочината на отворите, върху изгледа отгоре направете частичен разрез.
Накрая вмъкнете и един изометричен изглед, като настроите визуализацията му на светлосенки с контури.
Този чертеж също може да го изтеглите и да се водите по него.
Ако не успеете да се справите гледайте следващото видео и работете заедно с мен.