Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
4. Създаване на тримерни градивни елементи
Добавяне на материал чрез изтегляне на сечение по траектория (Swept Boss/Base)
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС