Среда за работа със сглобени единици

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
До този момент използвахме файлове тип "part".
В тях създавахме единични детайли За създаване на сглобени единици в "Solidworks" се използват файлове тип "assembly".
В този урок ще разгледаме начините за стартиране на сглобени единици, както и разликите в интерфейса, когато работим с тях.
За да стартираме нов файл тип "assembly" може да използваме бутона "new" във "standard toolbar".
Отваря се диалоговият прозорец "new Solidworks document".
От него може да изберем "assembly" и след това окей.
Отваря се нов файл и отляво имаме зареден "property manager" на "begin assembly".
В раздела "part assembly to insert" виждаме всички детайли, които са отворени в момента в "Solidworks".
Може от тук да изберем някой от тях, за да го вмъкнем като първи или да използваме бутона "brows", с който да изберем файл, който не е отворен в момента и не го виждаме в горното поле.
След като изберем детайл и преместим курсор в графичната област виждаме изглед на детайла.
Той се движи заедно с курсора и когато кликнем веднъж с левия бутон се позиционира.
"property manager" се затвори и на негово място виждаме "feature manager design tree".
Докато в детайлите на "feature manager" виждахме градините елементи, от които са изградени, в сглобените единици се изписват детайлите, които участват в тях.
В "command manager" раздела "feature" вече го няма, а има раздела "assembly", който съдържа някои команди специфични за работа със сглобените единици.
И други, които вече са ви познати като "reference geometry".
В раздела "evaluate" също има нови инструменти, специфични за сглобените единици.
Kакто и такива, които вече са ви познати, като "mass properties, measure".
Сега ще ви покажа и още няколко начина за стартиране на сглобени единици.
Когато имаме отворен "part file" може да натиснем стрелката до бутона "new" и да изберем "make assembly from part/ assembly".
По този начин директно се зарежда шаблона по подразбиране за сглобени единици, без да се отваря диалоговият прозорец "new Solidworks document".
Следва по вече познатият начин да изберем първият детайл и да го позиционираме.
Също така в менюто "File" имаме командата "new", която съответства на бутона "new" в "standard toolbar".
Както и make assembly from part", която съответства на същата от падащия списък до бутона "new".
Всеки един от посочените начини си има своите предимства и удобство в конкретни ситуации, затова ги упражнете всичките.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какъв тип файл се използва за създаване на сглобени единици?
Assembly файл
Part файл
Drawing файл