Управляващи размери (Driving Dimensions).

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме подробно управляващите размери.
Ще използваме чертежа, който направихме в края на миналия модул.
Най-напред нека отворим модела и разгледаме, как е построен и какви размери има в него.
Като кликнем два пъти върху "boss extrude 1", се появяват неговите размери.
Ако отново кликнем 2 пъти върху някой от тях се появява познатият прозорец, от който може да редактираме стойността.
Тук отдясно има опцията "mark dimensions to be imported into a drawing", или казано на български - маркирайте размера, за да бъде вмъкнат в чертежа.
Тя е включена по подразбиране, което значи, че всеки размер, който е създаден докато е моделиран детайла ще бъде вмъкнат в чертежа, освен ако не сме изключили тази опция за него.
Нека затворим този прозорец, без да правим промени и се върнем в чертежа.
За да вмъкнем размерите от модела, трябва да използваме инструмента "model items", който се намира в "annotation" таба на "command manager".
Нека го стартираме.
От този падащ списък може да изберем, дали да вмъкнем размерите за определен градивен елемент или за целия модел.
Ще оставим целия модел.
По-надолу имаме опция "import items into all views".
Ако е поставена отметка пред нея, размерите ще се вмъкнат във всички изгледи от чертежа.
Ако няма отметка, то тогава в полето под нея може да посочим, в кой изглед желаем да вмъкнем размерите.
За целите на урока ще оставим отметката включена.
По-надолу имаме бутони, от които може да избираме, какъв тип елементи от модела да се вмъкнат.
Първият бутон "marked for drawing" съответства на размерите, които са маркирани, да бъдат вмъкнати и е активиран по подразбиране.
Следващият бутон "not marked for drawing", ако го активираме може да вмъкнем размери, за които опцията, която разгледахме в модела не е включена.
Ако сме използвали някои от инструментите за размножение на градивни елементи, от бутона "instance/ revolution counts" може да вмъкнем техния брой в чертежа.
Ако сме поставили допуски на размерите още докато сме моделирали детайла, може да ги вмъкнем с бутона "tolerance dimensions".
Как се поставят допуски ще научим в един от следващите уроци.
Долните три бутона са полезни ако сме използвали инструмента "hole wizard" за стандартни отвори.
Вторият бутон "hole Wizard locations" ще оразмери положението на отворите.
Ако е активиран първият бутон "hole wizard profiles" в чертежи ще се вмъкнат всички размери, определящи профила на отвора.
А третият - "hole callout" ще ги означи в изнесена бележка.
Забележете, че първият и третият се взаимоизключват, защото ще вмъкнат една и съща информация.
Ще оставим първият бутон включен и ще включим бутоните "hole wizard location" и hole callout" По-надолу имаме опцията "eliminate duplicates".
Ако има отметка пред нея, то размерите няма да се дублират в различните изгледи.
От разделите по-долу можем да вмъкнем други видове елементи от модела, но сега няма да ги разглеждаме.
След като сме готови натискаме окей.
Размерите се появиха във всички изгледи в листа.
Видяхте, колко бързо и лесно може да вмъкнем всички размери, които желаем.
Но също така виждате, че те са разхвърляни и след като ги вмъкнем, трябва да отделим време, за да ги подредим.
Като хванем размер със задържан ляв бутон на мишката може да го преместим на подходящо място.
Като използваме тази техника нека подредим размерите, в основния изглед.
Виждаме, че има размери, които са неподходящи за този изглед.
Лесно можем да ги преместим в друг.
Като задържим бутона "shift" на клавиатурата, след което ги влачим до изгледа, който желаем.
Ако желаем може да копираме размери в изгледите, като натиснем и задържим бутона "ctrl".
Тъй като активирахме бутона "hole callout" "Solidworks" означи отворите по този начин.
Може ли да преместим спомагателните размерни линии, като първо маркираме размера, а след това хванем и влачим тези манипулатори.
Ако искаме да изтрием размер го избереме и след това натискаме бутона "delete".
Той се изтрива само от изгледа, но не се изтрива от тримерния модел.
Все пак да не забравим и предимствата на управляващите размери.
Те се вмъкват бързо и лесно, и може да редактираме тяхната стойност от чертежите.
Ако размерите модела си по подходящ начин, ще получите добър резултат в чертежа.
Затова още докато моделирате оразмерявайте, като използвате подходящите бази и размерни вериги.
Сега повторете нещата от урока и подредете всички размери от чертежа.
Експериментирайте и с други детайли, като използвате и останалите опции от "property manager", които разгледахме.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой инструмент се използва за да се вмъкнат управляващи размери в чертежа ?
Model Items
Driving dimensions
Auto dimensions
 
Как може да вмъкнем положението на стандартни отвори (създадени с инструмента Hole Wizard)?
Като в Property Manager се активира бутона Hole Wizard Locations.
Като в Property Manager се активира бутона Marked for Drawing

Въпроси и отговори