Работа с потребителски свойства от Task Pane панела

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Има още нещо, което може да направим, за да си улесним работата си потребителските свойства и той е да настроим "task pane" панела, за да може да ги въвеждаме от него.
Аз вече предварително съм го настроил, нека разгледаме.
Виждаме полета, които отговарят на таблицата и са обвързани с потребителските свойства от чертежа.
Предимството на това е, че вместо да попълване ръчно полетата в таблицата може да ги избираме от падащи списъци, които предварително сме дефинирали.
Когато сме готови трябва да натиснем бутона "apply" и въведената информация се попълва автоматично.
Нека отворим модела и видим, как изглежда "task pane" за него.
Настроил съм само три полета, които отговарят на потребителските свойства на шаблона.
Нека видим, как може да настроим "task pane" по този начин.
За целта трябва да си отворим инструмент, който може да намерим отново в "task Pane", но в "Home" таба, инструмента се казва "property tab builder".
Когато го стартираме се отваря в нов прозорец.
Отляво има различни елементи които може да придърпа ме и да поставим в централния панел.
В централния панел виждаме, как ще изглежда "task Pane" панела.
А в десния панел виждаме свойствата на поставените елементи, в централния панел.
Оттук трябва да настроим тяхната функционалност.
Нека отворим шаблона за чертежа, който съм настроил предварително.
Най-отгоре имаме падащ списък, който се нарича техническа справка.
Обвързан е с потребителското свойство-"technical reference".
Ако желаем този списък може да го обвържем с екселски файл или база данни.
Засега листни върши работа.
По-надолу е въведена информацията, която трябва да се показва в падащия списък.
Това са трите фамилии.
Отметката "allow custom values" разрешава да се въвежда свободно и друг текст в него.
Kогато кликнем на празно място в централния панел отдясно се показва списък, в който трябва да окажем, за какъв тип файл се отнася шаблона.
Детайл сглобена единица или чертеж.
Когато приключим с всички настройки трябва да запишем шаблона.
След като запишем шаблоните трябва да настроим "solidworks" в коя папка се намират.
Това може да направим от "options, system options, file locations".
От падащият списък трябва да изберем "custom property files" и да добавим папката от "add" бутона.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как е възможно да се въвежда информация в потребителските свойства от Task Pane панела?
Като се дефинират шаблони чрез инструмента Property Tab Builder съответно за детайли, сглобени единици и чертежи. Шаблоните трябва да се намират в папката по подразбиране или да се укаже адресът на друга папка, в която се съхраняват.
След като в SolidWorks е зареден файл, съдържащ потребителски свойства, те автоматично се виждат в Custom Properties таба на Task Pane панела. От там могат да се редактират.

Въпроси и отговори