Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
9. Размери и анотации в чертежите. Спецификации.