Една ортогонална проекция (Projected View). Подравняване на изгледите

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Ако в чертежа има поне един изглед, от него лесно може да дефинираме ортогонална проекция.
За целта използваме инструмента "projected view".
След като го стартираме трябва да изберем изгледа, от който да дефинираме новата проекция.
Като влачим курсора в някоя от посоките виждаме новата проекция.
След като изберем желаната, кликваме с курсора, да я позиционираме.
Докато инструмента е активен може да създадем повече от една проекции.
Бърз начин да стартираме този инструмент е като изберем изгледа, от който искаме да започнем и от появилата се лента с инструменти натиснем този бутон.
Преди да кликнем, за да позиционираме новата проекция Може ли да променим нейния тип визуализация от "property manager".
Ако желаем може да сложим стрелка с означение за съответния изглед и да въведем буква от азбуката.
Така в листа се появи тази стрелка в основния изглед, а в създадения - етикета "view A".
Ако искаме може да изключим автоматичното подравняване за някои от изгледите, като натиснем десен бутон върху него.
От появилото се меню посочим "alignment" и след това изберем "break alignment".
Сега може да преместим този изглед на желано от нас място в чертежа.
Ако желаете отново да го подравним, трябва отново с десен бутон върху него - "alignment" да изберем "default alignment".
В края на урока нека преговорим методите за вмъкване на основни изгледи в чертежите.
Това са чрез инструмента "model view", което по подразбиране се стартира автоматично при отваряне на нов чертеж.
Може да го стартираме и от неговия бутон в "command manager".
Чрез инструмента "standard 3 view", който директно ни вмъква фронтален изглед, изглед отляво и изглед отгоре.
Чрез инструмента "projected view", който разгледахме в този урок.
И чрез "task plane" панела.
Ако всички тези инструменти ви объркват, отделете сега малко време, за да ги опознаете по-добре.
В следващите уроци ще дефинираме помощни изнесени изгледи, разрези и други.
Но преди да преминем към тях се уверете, че не изпитвате затруднения с боравенето на тези инструменти.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може да се изключи автоматичното подравняване за даден изглед?
Като върху изгледа се натисне десен бутон на мишката и от появилото се меню се избере Alignment и след това Break Alignment
Като се избере изгледа и в Property manager се сложи отметка пред опцията Break Alignment
 
Как се добавя ортогонална проекция на съществуващ изглед с инструмента Projected View?
След като е стартиран инструмента се избира изглед и след това се влачи мишката в желаната посока. Според посоката се появява съответния изглед.
След като е стартиран инструмента се избира изглед и след това от Property manager се избира желаната проекция.

Въпроси и отговори