V-Ray Материали – Пластмаси

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Първият тип материали, които ще създадем са пластмасите.
Това е обект, върху което ще експериментираме.
Първият материал, който ще направим, ще бъде полиране на пластмаса.
Да приложим този материал.
Първото нещо, което трябва да направим е да си изберем цвят.
Аз вече съм избрал такъв.
Тук на прктика, няма значение, какъв точно цвят избирате.
Докато избирам тези настройки, ще гледаме, как реално се променят в "active shade".
Следващото важно нещо след "diffuse" е рефлексията.
По принцип полираните пластмаси имат висока рефлекция.
Ще използвам тази стойност, но все пак вижте, Как влияе това нещо сега в по-реални обстоятелства.
Ще използвам стойност от около 210 "reflection glossiness", мога и така да го оставя.
Но все пак, малко по-реалистично изглежда, да не е чак толкова ясно това отражение тук накрая, 0,9.
Всички материали ще ги правя с 64 "subdivisions" за "reflection".
И остава да изберем стойност за "fresnel", Ще отключа тази стойност.
За пластмасите тези стойности са близки, около 1,5.
Специално за тази, която правим ние ще използваме 1,45.
По принцип това е всичко, което е необходимо тук.
Нищо друго не трябва да променяме, за да получим този материал.
Да направим с тези настройки един рендер и да видим, как изглежда.
Това е крайният резултат.
Виждате с минимални усилия доста добър резултат се получава.
Да направим вторият материал.
Друга пластмаса, която ще бъде матирана.
Ще разработим на базата на първата пластмаса, която вече имаме.
Ще приложим този материал върху обекта.
Избираме отново "active shade" и това, което ще променим реално в нашите стойности e "reflection glossiness".
Oт 0,9 ще го намалим на 0,55 Тук може да експериментирате с ваши стойности.
Тези стойности, които ще ви предлагам аз и за цветовете са абсолютно само препоръчителни.
Така ми изглежда добре.
Рендерирам с тези настройки.
И ще видим, как изглежда спрямо първата.
Това е изображението, което получихме.
Можем да го сравним с предишното.
Това е само с промяната на един параметър.
Много рядко тези отражения са толкова перфектни, както в тази пластмаса, която имахме първата.
Третият материал, който ще направим, ще се опитаме да въведем някои промени по повърхността.
По-скоро в отражението.
С използването на карта в слота за рефлексия.
Предварително съм подготвил ето тази карта, която стои ето така върху обекта.
Там, където има черно от самата текстура няма да се появят отражения.
Това са вече допълнителни детайли, които може да не използвате, но все пак те придават доста по-реалистичен вид след рендера И така да направим един рендер и да видим, как изглежда.
Със стайлинга на текстурата можете да контролирате, колко наситени да бъдат тези неравномерни отражения.
В пластмасите с много малко контроли, се получават много реалистични резултати.
Пак казвам можете да експериментирате тук с всички цветове и на базата на тези материали да получавате съвсем различни и нови материали.
Следващите материали, които ще разгледаме, ще бъдат металите.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какъв тип пластмаса ще се получи, ако стойността за refl. glossiness = 0.55 ?
полирана;
матирана;
стойността не може да бъде толкова ниска;

Въпроси и отговори