Какво предстои в Модул 4

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В модул 4 ще се запознаем със светлините, които предлага "v-ray".
Като ще започнем от една от най-често и най-масово използваните, "v-ray planelight".
И след като се запознаем с нейните настройки ще преминем към сферичните светлини на "v-ray".
След това ще видим, Как можем да трансформираме всеки съществуващ 3D обект в нашата сцена.
В източник на светлина.
Ще установим дневна система с "v-ray sun" и "v-ray sky".
И ще видим, как можем да повлияем на качеството на рендера при използването на дневна система с допълнителната използване на "skylight" порталите.
Ще се запознаем с купулната светлина "v-ray domelight".
Като при нея ще видим, как можем да използваме "hdri" изображение за осветяване нашата сцена.
И като последен тип светлини, ще се запознаем с "v-ray IESlights".
Ще завърши модула с един проект, в който вие ще имате за задача да направите сетъпа на осветлението.
След което в едно кратко видео, аз ще ви покажа моето решение на тази задача.
И ще анализираме избора на настройки, както на светлините така и на рендера.
Да започнем с "planelight".