Environment Fog

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващият ефект, който ще разгледаме е "environment fog", или това е добавяне на мъгла в околната среда.
Това отново е атмосферен ефект.
Можем да го намерим в менюто рендеринг, "environment" "roll-out atmosphere" и с бутона "add" го добавяме - "v-ray environment fog".
Това е изображението, което имаме без ефекта, а с тези настройки по подразбиране, ще направим един тестов рендер.
И след това ще се върнем да обясним най-важните от тях.
Ефекта вече е добавен.
Мъглата се появи в сцената.
Но основното, на което трябва да обърнем внимание в момента е, че тя се разпростира навсякъде в сцената.
Съответно първият параметър, до който имаме достъп е цвета на мъглата.
По подразбиране е този цвят, 217 сиво.
Оставям го за момента така и следващият параметър е "fog distance".
Tова фактически e число, което определя, колко гъста да бъде мъглата.
Kолкото по-малко число е тук, tолкова по-гъста е мъглата.
Да направим един тестов рендер на един регион.
С по-голямо число тук.
В момента е доста по-разсеяна и в момента обаче не сме позволили на светлината да преминава свободно през мъглата.
Това става с активиране на този бутон "scatter Gi" Да направим още един тестов рендер на регион.
Ще увеличим малко "subdivisions".
Големината на този чайник е горе-долу 30 сантиметра.
А това, докъде по височина да се разпростира мъглата се определя от параметъра "fog height".
Ще направим още един тестов рендер.
Този път на цялото изображение.
Но преди това ще намаля още малко това число, за да е малко по-гъста мъглата.
Когато мъглата е с по-малка височина, можем тук да намалим това число, за да е по-гъста, да е по-забележим ефекта.
Ще рендерирам с 200.
Това е основният ефект "environment fog".
Както вече казахме обаче в момента той се прилага като ефект на цялата околна среда.
Добрата новина е, че тук можем да ограничим този ефект, в някакъв обем.
Как става това? Можем да използваме всяка геометрия, която да ограничи обема.
Аз ще използвам "box".
Това е геометрията, която е с име "box001".
Връщам се в менюто на околната среда.
Ефекта, който добавихме.
И в "roll-out: v-ray environment fog nodes" В листа "gizmos", всъщност се определя геометрията, в която да се появи този ефект.
Добавя се с бутона "add" и избор на геометрията от сцената.
В момента този ефект ще генерира само в избраният обект.
Да направим един тест рендер.
Ефекта изчезна от сцената, защото казахме, че ще се появи в обема на геометрията, която сме избрали.
За да можем обаче реално да наблюдаваме този ефект, или трябва да скрием този обект.
Или от "object properties" да го направим да е такъв тип обект, който да не се рендерира.
Да направим още един тесте рендер.
Мъглата се появи в определения от нас обем, но за да може да разгледаме някои други интересни ефекти и параметри на "environment fog", ще направя тук доста по-гъста тази мъгла.
И следващият параметър, на който ще се спрем е "fog color", който се контролира с карта.
Преди това ще намаля още малко може би.
Нека бъде по-забележим.
За цвета на мъглата, ще използвам стандартна карта, която е тип "gradient ramp".
Тя вече е добавена, ще я добавя в материалният редактор.
Сменям цветовете на градиента.
Това е карта, която ще използва координатите на обекта, който в момента използваме.
Така че, трябва да сменим мапинг типа да бъде - planner from object x,y,z" За да се приложи, както трябва върху обекта.
Също така искам да наблдавам ефекта по височина.
Да направим така един тест рендер.
От сега виждам, че е малко гъста мъглата, но нека така да остане за момента.
Ще увелича малко това число.
Но все пак не много, за да може да разгледаме следващия параметър, който е "fog density".
Гъстотата на мъглата също може да се контролира с карта.
Аз ще използвам отново процедурна карта.
Например да използваме един процедурен "smoke".
Ще го добавя отново в материалния редактор като "instance".
Размера е доста голям Черната част от картата значи, че в обекта няма да има мъгла и бялата част е, там където фактически ще се появи мъглата.
Да направим така още един тест рендер.
Тук вече виждам, какъв ще е ефекта, ще спра за момента рендера и ще променя тук още малко настройките.
Ще увелича размера и ще направя още малко по-гъста мъглата.
Виждате тук, че ефектът се прилага и в сянката, която хвърля този ефект.
Това го прави доста реалистичен всъщност.
Това беше ефекта "environment fog".
А в следващият урок, ще видим, как може да придадем анимационен вид на нашият рендер.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кое от следните твърдения е вярно ?
VrayEnvironmentFog е вид атмосферен ефект;
VrayEnvironmentFog е вид геометричен обект;
VrayEnvironmentFog;