Фон 4 - Cylinder

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Да разгледаме още една стандартна постановка.
Имаме обект, който да рендерираме, камера с променен "shutter speed" на 80.
И настройки от присетите, които вече запалихме.
За тестово рендериране.
Ще започнем с един цилиндър, който ще конвертирам в "editable poly".
И ще изтрия най-горният и най-долният полигон.
А другите полигони, ще ги обърна така, че лицевата страна да е от вътрешната страна.
Този цилиндър ще го превърна в "meshlight" и ще направим един материал за обекта, който рендерираме.
Върху него вече е приложен този материал, което е бяло.
Ще променим цвета и ще го направим рефлектен.
Ще заключа "rendering" да се извършва само през камерата.
И ще активирам "active shade".
Ще оставя светлината да е видима.
А за фон на самото изображение, ще използвам нова равнина, която да е зад него.
Ще направя нов материал за равнината.
И ще добавя "gradient ramp" в "texture" слота на светлината като "instance".
В момента "gradient ramp" е точно в това положение, както го виждам и в "preview" на картата.
Оттук затихва надясно.
Това искам да го променя малко.
Искам от двете страни да затихва, по средата да бъде бяло.
И най-силната част, която да осветява сцената да бъде хоризонтална.
Другото нещо, което искам да направя е от "object properties" на равнината да махна двете отметки на "receive" и на "cast shadows".
Ще направя още един "v-ray plane light", който да бъде "invisible".
С който ще контролирам ето този градиент във фона.
"preview" в "active shade" ми излглежда доста добре.
Ще направи така един тестов рендер.
Отново постигнахме добра осветеност.
С фон, който можем да контролираме.
Светлината осветява обекта равномерно от всички страни.
Като самите отражения върху обекта са без ясна граница.
С този рендер ще приключим тази серия от уроци, които бяха за стандартните постановки.
При рендериране на единичен обект.
А в следващият урок, ще имате възможност да експериментирате върху отделен реален предмет, за който вие ще направите сетъпа на рендеринга.