Sphere Light

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващият тип светлина, която ще разгледаме е сферичната светлина на "v-ray".
Ще създадем този път, от "v-ray toolbar".
С кликване и влачене определям радиуса на осветителното тяло.
За разлика от "plane light", това е осветително тяло, което излъчва светлината във всички посоки.
Да активираме "active shade".
Kазахме че, когато няма създадена светлина, действат двете "default" светлини, които са във "viewport".
Те в момента са прекалено слаби, за да осветява сцената.
Със създаването на светлина, тези две светлини се изключват.
За да видим реално ефекта от тази светлина в случая, трябва да сменим материала на лампата.
Но преди това ще заключа само рендерирането, да се извършва само през камерата.
А този материал просто ще го направим "v-ray two sided".
Отново ще включа "active shade".
Интензитета, с който започва светлината казахме, че е 30.
Но колкото по-малко е осветителното тяло, толкова по-малко светлина се случва.
Затова за тези светлини, които почти винаги са доста малки.
Тук се налага използването на доста по-голямо число.
Аз в случая, ще пробвам с 200.
В сцената нямам друго осветително тяло, от което да се излъчва светлина.
От това определено не достига.
Затова в случая, може да използвам и още по-голям "multiplayer".
По принцип това не е решението за вторичното осветление, Може би ще се наложи някаква допълнително осветление тук, или светлина, което да влиза отвън.
Но това вече е в зависимост от сцената, За самите настройки на тази светлина, като цяло те се дублират с настройките на "plane light".
Така, че като цяло няма да се спираме подробно на тях.
Тук просто имайте предвид, че големината на сферата, от която се излъчва светлината е доста важна за интензитета на самото осветление.
И отново, колкото по-голямо е осветителното тяло, толкова интезитета и силата светлината са по-големи.
В някои от сцените дотук, вече сме използвали такъв тип сферична светлина.
И именно заради специфичните им свойства, тук съм използвал 2 такива сферични светлини.
Едната е ето тази, която е между бутилките.
С която осветявам едновременно и трите бутилки.
С еднакъв интензитет и така при рендера забелязахте, че тук се видях детайлите от самите бутилки.
Което по принцип с една светлина, няма как по-друг начин да се получи.
И още една светлина използвам тук отзад, която е много близко до равнината, с която създавам фона на изображението.
Като с тази светлина осветявам фактически само тази равнина.
Това може да го видим от "modify, exclude".
В момента е включена в осветлението на тази светлина.
Само тази равнина, само фона.
И с тази светлина се опитам да създам малък градиент в цвета на фона.
Тези светлини отново могат да бъдат видими и невидими.
Предполагам, че тази, която е в кадър.
Да, оставил съм я видима.
Може би по-добре и двете сферични да бъдат "invisible".
Но без да хвърлят сенки.
Приложението на тези светлини може да бъде доста специфична.
В зависимост от самата сцена.
А в следващият урок, ще видим, как можем да превърнем някаква геометрия в източник на светлина.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли да се използва текстура в светлина от тип Shpere Light ?
да;
не;
зависи от това с какъв диаметър е;