Basic Render-theory – Raytracing

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този и в следващите няколко урока, ще се опитаме да дадем отговор на това, как "v-ray" работи в "3D Studio Max".
Ще разясним процеса на "image sampling" и "ray tracing" За целта ще си представим, че искаме да рендерираме ето този обект.
Да разгледаме следното схематични изображение.
Да си представим, че резолюцията с която искаме да получим това изображение е съвсем малка.
5 на 5 пиксела.
Всъщност това изображение, които получаваме след рендера, можем да си го представим, че стои между камерата и между обекта.
Като едно платно, върху което се вижда всичко, което се проектира от нашата гледна точка.
От центъра на камерата през това платно.
Това платно в случая е изключително малко.
5 на 5 пиксела.
Но какво се случва след това и как се получава самото изображение? От камерата се излъчват лъчи, които преминават през всеки пиксел.
И продължават в пространството докато не докоснат повърхността на някой обект.
Ако съответно не докоснат повърхността на обекта, а продължат някъде в пространството, както щеше да се получи ако това беше с по-голяма разделителна способност.
Този лъч щеше да мине над сферата и то щеше да върне стойност за цвета, което ще вземе от околната среда в "max".
Ако обаче този лъч докосна повърхността на обекта в тази контактна точка, се правят изчисления, които са на базата на това, какви параметри сме дали за материал, светлини и всичко, което се включа в нашата сцена като сетъп.
Това изчисление се прави в една изключително малка точка, което ще наричаме "sample".
и ще предположим, че всеки лъч от камерата към обекта преминава за момента през центъра на всеки пиксел.
един "sample" обаче е крайно недостатъчен, за да даде коректен резултат за това, какъв реално е цвета в този пиксел.
Колко и какъв брой "samples" да се излъчват и как да бъдат пресметнати тези стойности се регулира най-вече от ето тези три "roll-outs".
"image sampler", "antialiasing".
Следващият е "adaptive image sampler", който обаче е динамичен и се променя в зависимост, какъв тип сме избрали от предишния "roll-out".
С други думи ако сега избера "fixed", този "roll-out" става с параметри за съответния тип.
Oсвен него и "globalDMC".
Да се върнем към схематичното представяне.
В зависимост от настройките през един пиксел се изстрелват няколко лъча, които в рамките на няколко "samples" всеки от тях дава някаква стойност за цвета и накрая тази стойност се осреднява и отива като краен резултат за пиксела.
Така на базата на тези изчисления се получава цвета на пиксела, който обаче може да зависи и от допълнителни фактори.
Като например "Gi".
Изчисленията продължават като се вземат предвид стойностите, които са зададени за "primary" и "secondary engine".
В случая са избрани "light cache" и "irradiance map".
Избора на тези engines", ще разгледаме допълнително в следващите уроци.
А като обобщение за "ray tracing" можем да кажем, че основните параметри се регулират от тези три "roll-outs".
Като избор на типа до голяма степен зависи от това съотношение между време и качество.
Като всеки от тях си има съответните преимущества и недостатъци.
Които ще разгледаме в примери, заедно със съответните настройки на съответният тип "image sampler" в следващите уроци.


Тест за преминаване към следващия урок

 
Вярно ли е твърдението, че pixel и sample е едно и също нещо?
Да, те са синоними;
Не, коренно различни термини са;
Да и няма значение кой от двата термина използваме;

Въпроси и отговори

 • Коя опция да избера при vray 3.4 Demo, когато опция adaptive липсва ?

  Simeon Kafadarov:

  Във В-рай 3.4 Demo при меню Image sampler няма възможност да се избере adaptive. Опциите са "progressive" и "bucket". Това заради демо версията ли е или са оставени само тези две опции? Коя от тези опции е по-добра?

  Ивайло Искренов:

  Здравей,
  в новите версии на V-Ray има само два типа Image Sampler - "Progressive" и "Bucket". Ако избереш "Bucket" ще се отвори допълнителнен rollout, който се казва "Bucket image sampler" и в него ще намериш опциите, които преди това бяха в Adaptive. В "Progressive" може да зададеш рендериране за време ... може да видиш коментарите под този въпрос.