Допълнения към урока
Учебна програма Основи на BIM и Revit
1. Въведение в BIM. Интерфейсът на REVIT.

Запознаване с лентовото меню. Скритите знаци в лентовото меню

Запознаване с лентовото меню. Скритите знаци в лентовото меню
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС