Запознаване с лентовото меню. Скритите знаци в лентовото меню

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Tова видео ще продължим да се запознаваме с интерфейса на Revit.
За целта ще отворя архитектурен шаблон.
Кликвам с ляв бутон върху позицията архитектурен шаблон в проектната зона.
След като кликна се отваря архитектурния шаблон и ние вече се намираме в проектна среда.
Тук всички менюта вече са достъпни.
Насочвам вниманието ви в горната част от екрана, където се намира така нареченото лентово меню.
В него може да намерим всички команди, които ще са ни нужни при работата с Revit.
Лентовото меню е структурирано, чрез отделни раздели.
Имаме архитектурен раздел, рездел структурен, раздел анотативен и няколко други.
Всички тези раздели могат да варират като съдържание и брой, спрямо версията на Revit, която сте инсталирали на вашия компютър.
Аз ще се върна в раздела архитектура за да видим как изглежда той.
Oтделните команди в този раздел са структурирани по панели.
Има панел "Build" и няколко други панели.
Сега искам да ви обърна внимание, но това че при някои панели имаме особености.
Например тук панелът стаи и площ, когато съм с мишката върху този панел той се оцветява в синьо и виждам че за разлика от другите панели има стрелка сочеща надолу.
Ляв клик с мишката върху нея и виждам, че това отваря допълнителни команди.
Този панел крие зад себе си още команди извън тези, които са показани тук горе.
Ще ви покажа още един тип панел като например този в раздела "Annnotate".
Това е панела Text.
Тук виждаме, че за разлика от панела, който видяхме преди малко със стрелка сочеща надолу, тук имаме стрелка в десния край на панела.
Кликвайки върху нея отваряме прозорец, който ни дава достъп до определени свойства.
В случая свойствата на текстовете.
Ще затворя този прозорец.
Тук видяхме третият вид панели.
Ако трябва да обобщим имаме обикновени панели, панели с допълнителни команди и панел който показва прозорец със свойства.
Трябва да обръщаме внимание на малките детайли, като тези стрелки за да познаваме и да можем да работим по-добре с панелите.
Връщайки се на архитектурния панел, ще ви демонтрирам команда от всеки един панел може да бъде добавена в лентата с бързи команди, която се намира тук горе.
Тази лента вече има няколко команди в нея.
Например "отваряне на проект", "запазване на проект" и няколко други.
Да видим как може да я допълваме.
Например, поставям мишката върху командата "Ramp".
Кликвам с десен бутон и мога да я добавя в лентата за бързи команди, чрез потвърждение на диалоговия прозорец.
Добавям я в лентата с бързи команди.
Мога да добавям всяка една команда, от лентовото меню.
Виждате обаче, че ако добавя прекалено много команди тук мястото ще стане прекалено малко.
Затова имам възможността да променям позицията на лентата.
Кликвам с десен бутон върху нея избирам да се показва под лентовото меню.
Сега имам възможност тук да добавя доста повече команди и ако това е нужно мога да го направя.
Аз ще премахна командата "Ramp" от лентата.
Връщам и лентата с бързи команди, чрез кликване с десния бутон върху нея.
Покажи лентата с бързи команди над лантовото меню.
Тези действия връщат стандартният изглед на прозореца.
Накратко в този урок видяхте как може да променяте изгледа на лентата с бързи команди.
Също така, видяхме и какво съдържа лентовото меню, което ще използваме често занапред.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Къде в интерфейса на Revit можем да добавяме команди?
Лентовото меню
Стартовия екран
Лентата с бързи команди

Въпроси и отговори