Създаване на чертожни листове чрез предварителна таблица

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да редактираме директно изглед от чертожен лист? 
Възможни са и двата подхода
Като го активираме с натискане на десния клавиш на мишката върху него и избиране на "Activate View"
Като го активираме чрез кликване два пъти с левия клавиш на мишката върху него

Въпроси и отговори

 • арх. Петър Пенчев:

  Здравейте. Няма отделен урок посветен изцяло на създаването на т.нар. антетка. Всъщнсот в урок 1 от Модул 8 - в който се поакзва как се създават чертожни листове е обяснено малко повече за тази тема. В Ревит антетката е част от фамилията за чертожен лист. В този ред на мисли, ако искате да импортирате вече готова трябва да го направите в самата фамилия за чертожен лист. Препоръчвам обаче, ако изпозлвате вече готова антетка от DWG файл например, да я импортирате и след това да я позлвате като подложка върху която да изчертаете всичко в Ревит и накрая да изтриете DWG файла.

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Благодаря! Така и правя. Не зная защо трябва да изтривам DWG файла, освен че намалявам обема на работния ми файл.

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Пиша следните редове, като се надявам да бъда полезен при окончателното оформяне на проекта преди разпечатването му. Създаване на нов Заглавен блок (TitleBlock) 1. От Файловото Меню R 2. File-> New -> Title Block (Opens a template for creating a Title Block Family) 3. Отиваме в генерираната от REVIT папка Titleblocks. Избира се New Size metric или друг (по наш избор) файл с разширение *.RFT (Family Template Files *.rft) 4. Open 5. Зарежда се рамка във формат А4 (297х210) mm 6. Добавят се линии, текст, етикети за Заглавния блок 7. При желание се добавя Логото на фирмата (организацията) 8. Записва се Заглавния блок File-> Save as (като Family) 9. Зарежда се Заглавния блок във проекта Load into Project (от Family Editor) (задължително трябва да има отворен проект иначе се получава съобщениетоq че не е зареден проект)

  Може да се създаде и нов Заглавен блок – празен. Можем да ползваме създадена Антетка в AutoCAD като подложка • От лентовото меню (рибъните) ->Insert • Import CAD файл • Настройки Color – Black and White • Import units – centimeter • Zoom/All (Z+A) • Save as

  Ако сме в Revit Project File и желаем да заредим Заглавен блок • избираме Sheet (all) • Кликваме върху него с ДБМ (десен бутон на мишката) • New Sheet • Избираме вече зареден Заглавен блок или • Load • A1xx – Unnamed (можем да преименуваме) Останалото е обяснено в курса…

  Eng. Slavtscho Slavev:

  • P.S. Пропуснах да отбележа, че при създаване на Заглавен блок от Import CAD файл в REVIT се импортира първия подред Лейаут (Layout) подредени от ляво надясно даже, ако в модела (Model) вече няма чертеж. Нямам отговор за това. (За справка виж Модул-8, Урок-2 от курса AutCAD Формула.)

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Много е несериозно да допуснете, че не съм изгледал посочените от Вас уроци поне няколко пъти преди да пиша тук. Препоръчвам Ви да си ги изгледате и да си отговорите къде е казано това, за което питам.

 • Как да създадем и използваме специфични (персонализирани), споделени (shared) параметри (етикети)?

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Как да създадем и използваме специфични (персонализирани), споделени (shared) параметри (етикети)? Специфични, защото ги няма в предложения списък. За пример избирам полето от Антетката (Заглавния блок) – Лист от Вс. Листа. За Лист ще създадем етикет с име Sht No,, аз за Вс. листа – етикет Total Sht. Аз използвам долуописаната процедура (това и предишният пост са по-скоро сценарии за допълнителни уроци в МОДУЛ 8 за REVIT): 1. File -> Open -> Family -> папка Titlebloks -> файла със Заглавния блок (рамка на Чертожния лист + Антетката) -> ( .RFA) -> Open 2. Create -> Label ->Align Center -> Center Middle 3. Click в полето на Антетката вдясно от л./вс.л.: 4. Отваря се панел Edit Label 5. Add Parameter (Кликнете върху символа за добавяне на параметри в долния ляв ъгъл). 6. Отваря се панел Parameter Properties (Parameter Type – Shared Parameter) 7. Select -> Shared Parameters -> Edit -> Create -> Sheets.txt 8. Parameter Group: v -> Groups -> New 9. New Parameter Group -> Name -> (Enter new name here) ….. Sheets -> OK 10. Parameters -> New -> Name ….. Sht No. -> OK -> OK -> OK 11. Параметърът (атрибута) Sht No. се появи в списъка (лявата таблица). Изберете споделения параметър, който току-що създадохте 12. Със стрелката -> го вкарваме в списъка на дясната таблица 13. Sample Value = 01(заместваме Sht No. с 01) -> OK -> ESC -> ESC 14. В полето на Антетката се появява атрибута Sht No. със стойност 01 15. Drag – за да го поставим на точното му място 16. Ако е необходимо го редактираме и форматираме още сега – клик върху атрибута 17. Properties ->Edit Type (Text Font – Text Size – Width Factor) 18. OK Започваме да създаваме втория атрибут вс.л. – Total Sheets 1. Create -> Label ->Align Center -> Center Middle 2. Click в полето на Антетката 3. Add Parameter 4. Select -> Parameter Group (Sheets) -> Edit 5. Parameters -> New -> Name ….. Total Sht -> OK -> OK -> OK 6. Параметърът (атрибута) Sht No. се появи в списъка (лявата таблица) 7. Със стрелката -> го вкарваме в списъка на дясната таблица 8. Sample Value = 99 (заместваме Total Sht с 99) -> OK -> ESC -> ESC 9. В полето на Антетката се появява атрибута Total Sht със стойност 99 10. Drag – за да го поставим на точното му място 11. Ако е необходимо го редактираме и форматираме още сега – клик върху атрибута 12. Properties -> Edit Type (Text Font – Text Size – Width Factor) 13. OK 14. File -> Save as -> Family -> File Name (в папката, където са файловете за Заглавната страница – Titleblocks) Преди да започнете да използвате този параметър в проекта, трябва да го споделите и с параметрите на проекта. Трябва да имате зареден проект. Заредете в отворения проект току-що записания файл на Заглавния блок. 1. Project Browser -> Sheet (all) -> New Sheet -> Load 2. Кликваме върху Антетката, която заредихме 3. Manage -> Project parameters 4. Click -> Add in the Project parameters dialog box. 5. Parameter Type -> Shared parameter (Избираме Shared parameter от parameter type) 6. Select ->Parameter Group -> Sheets (от categories table избираме Sheets) -> Parameters -> Sht No. ->OK 7. Instance (instance / type parameter) 8. Group Parameter under: (other; number; text; dimensions) 9. Categories -> Filter List -> Architecture v Sheets (слагаме човка) 10. OK. 11. Параметърът е добавен в таблицата 12. Избираме Антетката. В позицията на етикета може да се появи въпросителен знак. Кликваме върху него – отваря се прозорче – вписваме желаната от нас стойност – променяме съществуващата . 13. OK. 14. Параметърът (етикетът) се добавя в листа. По същият начин процедираме с етикета Total Sheets с тази разлика, че сега отметката (човка) поставяме пред Project Information. Стойностите на етикетите можем да променяме от Properties и Project Information. Обикновено Заглавните блокове са персонализирани, като се използва редактора за Family -> Edit Family. Файлът за Заглавния блок (ЗБ) се запазва с разширение (.RFA). Персонализираният ЗБ обикновено се запазва в следната папка: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\English\Titleblocks Тези Заглавни блокове обикновено се добавят към шаблоните за проект по подразбиране, така че да се зареждат автоматично, когато създаваме проект. Ако персонализираните заглавни блокове не са включени в шаблона на проекта, заглавните блокове се зареждат (Load) в проекта.