Задаване на специфични взаимовръзки между елементи в Revit

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Като завършващо видео към този модул, ще ви покажа няколко тънкости при задаването на взаимовръзки между елементите в Revit.
С тези методи ще имате възможност да задавате допълнителни условия за елементите от вашия модел, които да ви позволят по-добре да контролирате геометрията.
Какво имам предвид? Ако се приближа в тази зона тук, при вратата и я маркирам.
Както добре вече знаете имам едни временни дименсии, които ни позволяват да контролираме позицията на вратата спрямо тази стена горе.
Ако въведа друга стойност вратата се премества.
Но какво ще стане, ако избера този символ тук под времената дименсия? Ще я превърна я в постоянна, и я маркирам.
Тук имаме едно катинарче, което се показва и ако го затворя, то аз казвам на софтуера, че винаги искам тази врата да се намира на 60 сантиметра от стената.
Сега ако променя позицията на стената, надолу, виждате, че вратата остава на 60 сантиметра от тази стена без значение къде се намира стената.
Тоест, задаваме допълнителна връзка между стената и вратата, която се запазва при различни промени, които правим.
Това може да бъде много удобно, когато искаме да зададем определени правила, по които да се движи геометрията в нашия модел.
Сега ще ви демонстрирам още едно такова.
Ще деселектирам тази стена и влизайки в раздела "Modify" или модифициране от лентовото меню използвам командата "Align" - подравни.
Натискам, за да стартирам командата и сега програмата очаква от мен да избера равнина, по която след това да подравня друга равнина.
Избирам средата на тази врата тук, като референтна равнина и след това избирам средата на другата врата.
Натискам и втората врата се подравни по първата.
Сега, за да запазя тази връзка между двете врати, отново ще използвам катинарчето тук.
Натискам.
И запазвам тази връзка между двете стени.
Сега с "Escape" напускам командата "Align", и за да ви демонстрирам, че вече тези две врати са свързани помежду си, избирам едната, премествам я леко встрани с тези временни дименсии тук.
Сега ще направя тази 10.
Забеляза, че и долната врата се мести спрямо горната.
Аз имам отново една връзка, която съм създал между тези два елемента на моя модел.
И когато знам, че задължително искам тези врати да са в една линия, мога да ги подравня по този начин.
Подравняването може да се използва и за различни други елементи.
Връщам се малко назад с въртене колелцето на мишката назад, за да демонстрирам още една взаимовръзка между различните елементи, която може да задаваме.
За целта ще създам няколко нови стени с командата "стена", на произволно разстояние една от друга.
Използвам клавиша Escape, за да наруша веригата, в която в момента строя, за да мога да използвам друго начало за всяка следваща стена.
А не края на предходната.
Създавам няколко стени, приближавам се в тази зона и сега искам тези стени да са на равни разстояния една от друга.
Какво ще направя? Използвам дименсия, за да задам разстоянието между тях.
Дименсиите се намират в раздела анотации или "annotate".
Избирам първата команда "aligned dimension".
Натискам, за да избера тази дименсия.
За да избирам средата на всички стени, ще използвам преференция от лентата с опции, централна линия на стените.
Избирам тази опция.
По този начин винаги когато поставя курсора на мишката върху някои от стените то командата прихваща средната линия на стените.
Избирам всички централни линии и потвърждавам с второ натискане някъде по екрана за приключването на командата за дименсия.
След това обръща внимание на знака "eq" или "equal=" над дименсиите.
Ако натисна върху този надпис, то всички разстояния, които съм котирал стават еднакви.
По този начин задавам нова взаимовръзка между тези стени.
Сега, каквито и промени да правя излизам от командата с клавиша escape и втори път клавиш escape.
Променям позицията на тази стена.
Променяйки я, променям позицията на всяка друга, защото предварително съм задал, че всички тези разстояния трябва да са равни помежду си.
Ако не искате тук да излиза текста "eq", маркирайки дименсията от палета с настройки мога да използвам възможността това да е стойност, която чете директно от геометрията на модела.
А не поставянето на текста "eq".
Какво ще стане ако изтрия тази дименсия? Изтриваме с бутона "delete".
Програмата ме пита дали да запазя това привързване, което съм дефинирала с тази дименсия, или да го нулирам.
Аз ще го избера, като го запазя с ОК.
Отново променям позицията на тази стена.
Виждате, че въпреки липсата на тази дименсия, то връзката между елементите, която съм създал остава.
За да виждам всички тези връзки от лентата за контрол на графиката, имам възможност да избера тази опция тук.
Която с натискане на левия клавиш на мишката върху нея, ме вкарва в режим, в който виждам всички привързвания, които са зададени.
Ако се отдалеча малко, виждате, че имаме тук тези 60 сантиметра, които зададох.
Това подравняване по централна линия на двете врати, както и тези равни разстояния, които зададох.
Ако избера, което и да е от тях и натисна клавиша "delete", то изтривам това привързване.
И когато отново активирам проектът, с второ натискане върху същия този контрол тук, който ми показа привързанията.
Преместя някои от стените, виждате, че те вече се преместват автономно без да имат взаимовръзка помежду си.
Така разбрахте как може да добавяте различни привързания към елементите в средата на revit, което да ви позволи много по-бързо и лесно да редактирате вашия модел.
Предупреждавам да не задавате прекалено много привързания, защото в един момент голяма част от тях не могат да се изпълнят и да ви създадат проблем, вместо да ви помогнат.
Затова придържайте се към по-прости привързвания, такива, които ще ви позволят бързо и лесно да боравите с вашия модел.

Въпроси и отговори

  • Има ли начин... 

    Ромина:

    Има ли начин, по който можем да върнем обратно текста на изтрите привръзвани дименсии на стените и отново да станат видими?

    арх. Петър Пенчев:

    Не съм сигурен какво точно питате. Но ако изтриете дадено привързване, но го запазите - т.е. изтриете само дименсията, можете да видите всички провързвания изпозлвайки лентата в долния край на работното поле и командата "Reveal Constraints"