Промяна на графиката на отделни линии

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В това видео ще разгледаме инструмент, който ни служи за задаване на графиката на отделните линии.
Чрез него имаме възможност да променяме всяка една линия от модела.
Мога, всяко едно стъпало, да го задам да изглежда с различна линия.
Всяка една стена, всяка една част от обзавеждането.
Но ви съветвам да използвате този инструмент разумно и не задавайте всеки път промяна на графиката чрез него.
Използвайте всички стъпки, които разгледахме в уроците досега, за да настройте правилно графиката, и в много крайни случаи използвайте този инструмент.
За целта на демонстрацията първо ще вляза в етаж 2.
За да ви покажа, че тук над зоната на етаж 1, където имаме сядане имам едно емпоре, тоест ако вляза в етаж 1, трябва да имам една пунктирана линия, която да ми показва границата на вторият етаж.
Също така на втория етаж може би искам да покажа каква е границата на стрехата на покрива.
За да не изчертавам това с 2D линии, които се намират в раздела "Annotate".
Detail line.
Tук мога да създам линия със съответният стил и граници, но тя ще стои някъде в пространството.
Aко сега я изчертая правилно и след известно време направя някаква промяна, и забравя да променя линията, то тя ще си остане на същото място, защото не е обвързана с геометрията.
За да обвържат тази линия в геометрията ще направя следното.
От панела с настройки към съответното ниво "етаж 1" се навирам до раздела "underlay".
Той отговаря за това каква подложка мога да приложа към нивото в което се намирам.
Аз в момента искам да покажа, като подложка вторият етаж, за да видя къде е точно границата на плочата от втория етаж.
Всъщност това, което задаваме тук, отново е един обхват, който има base level и top level, който дефинира обхвата.
Също така в каква посока виждаме.
Ако поставя курсора на мишката върху някои от тези редове, виждате че се появява описание Какво прави всяка една от тези настройки.
Това което ще избера аз е, за base level ще оставя да е етаж 1.
Top level ще оставя да e етаж 2.
Също така накъде да гледам ще оставя да е надолу.
Aз ще имам граница на подложката, която е от етаж 2 гледащо надолу до етаж 1.
Премествам курсора на мишката в празното пространство на проекта за да потвърди избора си.
Виждате че със сива линия се появи контура на плочата от втория етаж.
Сега от лентовото меню избирам раздел "Modify" и командата Linework.
Или кратка клавишна комбинация "LW".
Когато стартирам командата, виждате Revit ме съветва да запазя проекта, аз ще изляза и ще отида на контекстуалното лентово меню, в което имам възможност да избирам от всички стилове линии, които са заредени в проекта.
Аз ще избера линията, която по подразбиране е създадена за елементи над разрезната равнина в съответен план и ще маркирам този ръб от плочата.
Маркирам го и виждате, че ръбът от плочата в момента в този изглед се маркира като пунктирана линия.
Ако използвам тези сини точки в двата края, двата контрола, мога целият ръб да променя като графика, а само до определено място.
Аз ще се фокусирам само в зоната, която е между стената и стълбите.
По този начин, сега натискам Esc от клавиатурата, за да изляза от тази команда.
Виждате, че в момента границата от втория етаж и виждам точно с пунктирана линия по начина по който искам.
Сега мога да прекратя показването на подложката и въпреки това, когато поставя курсора на мишката върху този ръб, който му промених начина на изобразяване, вече мога да маркирам плочата от втория етаж.
Без дори по никакъв начин тя да не отговаря на настройките, които съм дал за обхват на изгледа към нивото в което се намирам.
Подовата плоча от втория етаж изобщо не влиза в тези настройки, които съм направил тук.
Въпреки това използвайки командата "Linework", или промяна на конкретна линия, аз освен че промених начин на изобразяване на ръбът от подовата плоча на втория етаж.
Промених и това че вече мога да я избирам от първото ниво без първоначална настройките да бяха такива.
Ако вляза във втория етаж, мога отново да използвам опцията за показване на underlay или на подложка, да избера граница base level втория етаж, да избера след това отново да гледам надолу и като горна граница безкрайност.
По този начин виждам все едно сградата отгоре от птичи поглед и имам възможност отново да използвам командата "linework".
За да задам границите на този покрив да бъдат изобразявани с пунктирана линия.
Така задавам всички граници от покрива, при което след това приключвам изпълнението на подложка, тоест не искам вече нищо да виждам като подложка.
Потвърждавам и въпреки, че не виждам покрива по първоначални настройки, Вече виждам границите му и когато маркирам някой от ръбовете маркирам самият покрив.
По този начин може да използвате инструментът за да настройвате графиката на вашите чертежи.
Така графиката ще отговори в максимална степен на резултата към, който се стремите.