Свързване на CAD файл

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В следващите няколко урока, ще обърне внимание на това, как може да създаваме връзка с "CAD" файлове.
Как да ги импортираме в средата на "Revit" и как може да използваме тези файлове.
Ще започнем с това, как да създаваме връзка с "CAD" файл.
Това се различава от импортирането на "CAD" файл, защото при създаването на връзка, ако оригиналния "CAD" файл бъде променен с един клик в "Revit" презареждаме "CAD" файла и той се обновява и в "Revit" модела.
A когато се импортира "CAD" файл, веднъж импортиран в средата на "Revit", той не може да бъде променен.
и ако се е наложила промяна в оригиналния "CAD" файл, ние ще трябва да го импортираме наново.
Затова нека видим, как се създава връзка с "CAD" файл.
Избираме от лентовото меню раздел "insert" или вмъкни.
И командата, която ни трябва е "link CAD", свържи "CAD" файл.
Кликвам върху командата, за да я стартирам при, което се отваря нов прозорец.
Тук трябва да се навигираме до папката, в която се съдържа файла, който ще ползваме.
Да кликнем веднъж върху него и да обърнем внимание, какви опции имаме при поставянето му в конкретен изглед.
Първо, да посочим, какви да бъдат цветовете.
Ако използвате "CAD" подложка, то най-вероятно тя е чертана в "CAD" софтуер, който има черен фон.
Затова цветовете, които е използвал човека, който е чертал, вероятно са съобразени с този черен фон.
Вкарвайки ги в "Revit" е добре да ги обърнем, да използваме опцията "invert", за да изглеждат те четими, на белия фон в "Revit".
Разбира се, това е субективно, може да избирате дали да го направите или не.
Също така може да запазите цветовете или да ги конвертирате в черно-бели.
За да използвате например тази подложка директно за принтиране от "Revit".
Също така може да дефинирате, кои от слоевете, които са използвани в "CAD" подложката да бъдат приложени.
Може да изберете всички слоеве, да изберете само тези, които са видими като настройка в "CAD" файла или да специфицирате точно определени слоеве.
Аз ще избера всички.
Следващата поред опция, която имаме е да дефинираме, какви са единиците, с които е изчертана "CAD" подложката.
"Revit" може автоматично да засече тези единици, съветвам да използвате тази опция - автоматично засичане.
Която е по подразбиране тук в полето.
Но ако по някаква причина при прилагането на тази подложка забележите, че единиците не са верни то започнете ново прилагане на подложката като от това падащо меню изберете правилните единици.
Също така, много е важно да обърнем внимание на тази отметка тук.
Тя дефинира това, как "Revit" да разбира тази "CAD" подложка.
Дали това да бъде анотативен тип елемент, да бъде видим само в този изглед, в който го прилагаме? Или да бъде тип моделен, да бъде поставена в този изглед, но да бъде видима в абсолютно всички останали изгледи.
Аз ще оставя отметката, защото искам единствено и само в този изглед.
В този случай етаж 1, да бъде поставена тази подложка и да не бъде видима никъде другаде.
Остана последно да дефинираме позицията на прилагане на тази подложка.
Аз ще оставя автоматичното произход по произход.
Но ако по някаква причина това не работи за вас.
И "CAD" подложката се приложи много далеч от видимото ви поле в "Revit".
Може да използвате някоя от другите опции.
Аз засега се придържам към произход по произход.
Остана единствено да потвърдя прилагането на този файл.
И виждате, че той вече се приложи в средата на "Revit".
Kогато поставя курсора върху подложката виждате, че "Revit" разчита цялата подложка като един елемент.
Нека видим, как може да използваме тази подложка.
Ще се приближа в тази зона тук горе, използвайки навигационната лента и приближаване в прозорец.
И ще стартирам от раздела архитектура командата стена.
Сега, когато припознах курсора на мишката върху "CAD" подложката виждате, че автоматично се прихващат линии и точки от тази подложка.
"Revit" засича, "CAD" подложката и сега имам възможност, много лесно да поставят своите стени по тази подложка.
Дори ако забелязвате "Revit" засича централната линия независимо, че в средата на "AutoCad" или на друг CAD" софтуер, с който е чертано.
Това най-вероятно са две отделни линии, които нямат никаква връзка помежду си, не са краищата на някаква стена.
Но независимо от това "Revit" разчита това като стена.
I веднага прихваща централната линия.
Tака, когато поставям нова стена по централна линия, много бързо с няколко клика мога да прихващам централната линия на всяка една стена В случаят аз съм избрал стена, която е много по-тънка, затова чрез натискане на клавиша "Escape" от клавиатурата излизам от командата, след това маркирам стената и избирам външна стена 25см.
За да пасне на това, което е от подложката.
След това стартирам отново командата стена.
И продължавам като избирам първо правилния тип стена.
Продължавам да кликам по екрана, прихващайки централната линия на външните стени.
Натискам клавиша "Escape" от клавиатурата два пъти, за да изляза от командата.
След това, за да си припомним отново, как строим геометрия в ревит, грубо нахвърлих стените.
Сега от разделът модификатори или модифицирай, от плетивото меню ще избера командата, която свързва две стени в ъгъл.
И избирам едната стена, избирам втората...
Затварям геометрията.
Избирам едната, избирам втората.
По този начин много бързо и лесно може да превърнете 2D подложката от "CAD" файла, в tримерна геометрия в средата на "Revit".
Виждате, сега ако отворя 3D изглед чрез този бутон от лентата с бързи команди стените са автоматично създадени и във височина.
Както вече разбрахме, че софтуерът работи при поставянето на елементи.
Така разбрахте, колко лесно може да е свързването на "CAD" подложка и "Revit" модел.
И как може да използваме много бързо и лесно "CAD" подложката при работата си с ревит И как може да използваме много бързо и лесно "CAD" подложката при работата си с "Revit".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как при свързване на CAD файл задаваме това как Revit да чете файла - като анотативен или моделен елемент?
Чрез поставяне или махане на отметката в полето "Current View Only"
Чрез промяна на позицията в полето "Positioning"
Чрез промяна на позицията в полето "Layers/Levels"

Въпроси и отговори

 • Трябва ли да изтриваме cad подложката?

  модул97:

  Здравейте. След като използваме предназначението на cad подложката трябва ли да я изтрием и как ще стане това? Понеже тя е разбита на линии, означава ли това, че трябва да селектираме линия по линия за да я изтрием? Благодаря предварително за отговора!

  модул97:

  Гледайки видеото отново разбрах, че подложката не се разбива на линии, но въпросът ми дали трябва да я изтрием впоследствие остава.

  арх. Петър Пенчев:

  Това зависи от вас. Обикновено когато се свързва CAD файл, той се използва многократно като референция. Ако не искате да го позлвате можете да го изтриете като всеки друг елемент. Първо го маркирате и избриате "Delete" - било то директно с бутона от клавиатурата или от лентовото меню. Можете и да влезете в менюто от което се контролират свързаните файлове - Inseert--> Manage Links и да изберете съответния линк и да кликнете "Remove"

  Евдокия Василева:

  Има ли причина да не виждам оста на стената в CAD-file, наложи ми се да начертая стените по привързване по най-външна линия?!

  арх. Петър Пенчев:

  Причина има със сигурност = ) Каква е тя не мога да съм сигурен. Предположенията ми се свеждат до: прозореца при зареждане на подложката и опцията за слоевете - ; Друга възможност са настройките на конкретният изглед за видимост на слоевете от подложката : ;

  Ако пък по някаква причина така е направена DWG подложката, че самите оси имат някаква височина, т.е. различна от 0 Z координата и се намират извън View Range на съответния изглед.

  Живко Николаев Сутров:

  И аз имах такъв проблем. Интересното е, че след наместване ръчно на първата стена, за следвашите си работеше. А аз използвам вашите файлове и проверих всички настройки, които сте показали по-горе.

 • Защо се появяват различни неща?

  Ивайло Иванов:

  Защо, моля, при мен понякога и по неясни за мен причини се появяват на мястото на посочения със стрелката от картинката надпис "Click to select TAB..." надписите "Ready", "Press Enter" и разни други такива без да съм ги искал и, което е по-лошо, не мога да се върна на първоначалния надпис по "нормален" начин, а само чрез натискане на стрелката за "Undo"? Какви са, моля, тези подробности или допълнения, к. много разсейват и отвличат вниманието от същината на урока, дразнят, държейки мисълта на обучаващия се върху тях и разсредоточават Благодаря.

  арх. Петър Пенчев:

  Тези "различни неща" всъщост са с идеята да помогнат. Това са кратки пояснения. Целят да покажат какво очаква от вас софтуера. Например, ако започнете дадена команда, какво трябва да маркирате или ако си поставите курсура на мишката върху даден обект, да получити информация кой е обекта. Ако има няколк ообекта един върху друг, чрез табулация може да премианвате през отделнтие обекти. Ако го нямаше това пояснение, нямаше да знаете върху кой обект сте в моемнта. В обобщение, това е полезна информация с която трябва да се съобразяваме и да следваме. Така софтуерът ни говори =)

 • Може ли dwg подложката да отиде над стените?

  Веселина Димитрова:

  Здравейте, като пречертаваме стените, те напълно покриват dwg подложката и прозорците се скриват, което пък прави много трудно пречертаването им. Има ли начин този проблем да се реши?

  арх. Петър Пенчев:

  Опцията която стои е да маркирате DWG файла и от палета с настройки да изберете Foreground или Background. Можете да изберете и от настройките за изобразяване на изгледа т.е. Display Options в лентата където сменяте мащаба и нивото на детайлност, да изберете Wireframe, а не Hidden Lines. В момента нямам възможност за скрийншоти, ако не се справите, пишете отново и през седмицата. Успех!

 • Как да актуализирам CAD файла в ревит след като съм направила промяна по него?

  Radoslav Petrov:

  Здравейте :) Не показахте във видеото това, което споменахте в началото, че ако редактираме CAD файла, можем да го актуализираме в ревит, бихте ли могли да дадете пример или кратко обяснение? :) Ако може и инструкции как се импортира CAD файл (който не можем да актуализираме с един клик след направена промяна), ще се радвам :) Какво е Вашето мнение за двата вида импорт - кой е по-добрият и ефективен за работа или какви са предимствата на единия спрямо другия?

  арх. Петър Пенчев:

  Import и Link работят сходно. За работа ви съветвам да ползвате единствено и само Link, защото Import е еднократно действие, което вкарва КАД файла във вашия мдоел и така го утежнява излишно. Също така ако коригирате подложката и сле това от Manage - Manage Links или Insert - Manage Links при маркиране на съответно линкнатия файл избере опцията Reload, можете да обновите вече линкнатия файл. А ако просто е импортиран, то няма връзка повече с оригиналния КАД файл, което не позволява при промяна на КАД файла да изберете Reload. Импортирането се прави само в крайни случаи и обикновено при създаване и редакция на фамилии, защото там просто няма Link.