Особености на стартовия екран на Revit. Зони и менюта

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Преди да започнем към запознаване с интерфейса на програмата и запознаване стъпка по стъпка навътре в нейната специфика, искам да кажа няколко думи за версията на софтуера.
За целите на курса ще използваме Revit 2017.
Това е последно актуалната версия към датата на записване на този курс.
За да свалите Revit, може да влезете в сайта на производителя Autodesk и да свалите 30-дневно копие или да закупите продукта.
Oсвен за годината на версията, важно е да се обърне внимание и какво е съдържанието на софтуера.
Съществуват няколко варианта на пакети Revit, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MAP и Revit LT.
Всеки един от тези пакети е вариация на един и същи софтуер, но с включени различни модули в него.
За целта на курса ще използваме пълната версия на Revit.
Да разгледаме стартовия екран, който се появява при стартиране на програмата.
Той се състои от няколко зони.
Имаме проект на зона, която се намира в горната част на екрана.
Под нея имаме зона с фамилии.
и странично от тях, зоната с ресурси.
Ще започна от зоната с ресурси, защото там може да намерите полезна информация за софтуеара.
Там са помощните файлове, там са и видеа в които накратко са обяснени основните функционалности на софтуера.
Обръщам внимание, че цялата информация, която е там е на английски и ви препраща към сайта на производителя.
Продължавам като ще насоча вниманието ви в горната част от нашия екран.
Тук се намира проектната зона.
Главна част от нея, заемат последно отваряните проекти, като имаме четири позиции, както виждате тук.
Имаме още няколко допълнителни варианта.
Отваряне на съществуващ проект.
Създаване на нов проект.
И още четири позиции, които са предварително програмируеми, като към всяка една от тях може да задаваме предварително дефиниран шаблон и когато кликнем върху някой от тези позиции, може да създаваме нов проект, който носи характеристиките на шаблона.
Под проектната зона се намира зоната с фамилиите.
Ако си спомняте фамилиите са всички тези елементи, които изграждат нашия модел.
Такива са обзавежданията, вратите и прозорците и други.
Оттук много бързо може да отворим някоя конкретна фамилия или да създадем нова.
Друг важен елемент от началния екран е бутона за отваряне на файловото меню.
Чрез него имаме достъп до файловото меню, което съдържа голяма част от опциите, които изброихме по-рано, но е разширено.
Както виждате тук в дясно имаме изброени последно отваряните проекти, но те са много повече от тези четири, които имахме по-рано.
Тук имаме опциите за създаване на нов проект.
Създаване на нова фамилия.
Създаване на концептуална форма и така нататък.
Това меню ни дава достъп до повече опции.
Освен стандартните, създаване на нов проект, отваряне на нов проект,запазване на проекта, експортиране и други.
Имаме още два важни бутона, които са: излизане от програмата и настройки.
Тези настройки ще обсъдим в следващите уроци.

Тест за преминаване към следващия урок

 
В коя зона на стартовия екран може да намерим допълнителна информация за софтуера?
Проектна зона
Зона с фамилии
Зона с ресурси