Работа със стени. Скицирай и прецезирай.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще се заемем със стените от първото ниво на нашата бъдеща сграда.
За целта ще използваме добре познатата ни вече команда - стена.
Стартирам командата, като избера от лентовото меню, раздел архитектура.
Преди да започна създаването на стени искам да споделя малко повече за метода, който ще използваме.
Той е така наречения скицирай и промени.
Първо ще скицираме грубо разположението на стените една спрямо друга и в последствие ще ги променим, като конкретизираме размерите между тях.
Започвайки създаването на стена се насочвам към панела с настройки, за да обърнем внимание по каква линия създавам стената.
В момента виждам, че създавам стената централна линия.
Това ме устройва, затова ще продължа създаването на стена.
Натискам веднъж на екрана, за да стартирам командата.
Започвам изтеглянето на стена.
Искам само да погледнете, че имам две временни дименсии.
Едната ми показва каква е дължината на стената, която създавам а другата ми показва под какъв ъгъл я създава.
Това може да ви послужи за ориентир при поставянето на стена, но дименсията, която ми показва дължината е удебелена.
По този начин, софтуерът ми казва, че ако започна въвеждането на стойност, от клавиатурата именно тази дименсия ще се промени.
Какво имам предвид? Ако сега въведа от клавиатурата някакво число, например 400.
Виждате как пренаписвам тази временна дименсия за дължината.
И ако натисна бутона enter от клавиатурата, ще въведа именно тази стойност.
По този начин създавам стена с дължина 400.
По тази логика мога да продължа създаването на стени, но аз искам да прекъсна това създаване на стени и тази поредица и да създам стена на друго място.
Натискам бутона escape от клавиатурата и продължавам със създаването от друга страна, която започва отдолу.
Привършвам с изпълнението и отново искам да създам нова стена, която не е свързана с предходната.
Затова натискам повторно клавиша escape, което мe остава в командата стена, но прекъсва връзката между последно създадената стена.
Ще избера от палета с настройки да не създавам стена по централната линия, а по проекцията на външната равнина на тази стена.
Избирам тази опция и прихващам този вътрешен ръб на стените.
Изтеглям стена от край до край.
Стига до другата стена.
Натискам, за да потвърдя избора, защото не искам да продължавам от тук.
Натискам отново клавиш escape, за да напусна тази връзка със стената.
Продължавам да създавам други стени.
Започвам отново от този ръб и понеже съм избрал външната равнина на стената, виждате, че те са подравнени.
Продължавам изпълнението на тази стена.
После ще продължа надолу.
В момента искам да създам стена, която започва от края на последно създадената.
Затова продължавам надолу, стигам до тази стена.
Натискам отново клавиша escape, защото вече приключих с тази.
Натискам повторно клавиша escape, за да излезе изцяло от командата за стена.
Искам да продължа от тази страна до другата.
Нужно е само да натисна върху нея, да използвам контрола, който е в края на стената и просто да го завърша до другата стена.
Малко по-късно ще разгледаме различни методи за правенето на такъв тип манипулации.
Засега ще използваме само контролите, които са в края на всяка една стена.
Използвам този контрол тук също, ще се приближа малко към тази стена.
Използвам го, за да я продължава до съседната ѝ стена.
Тук имам още няколко стени, които искам да създам.
Използвам бързата клавишна комбинация - WA, за да създавам стени.
Създавам още една напречна тук.
С бутона escape излизам от тази връзка, ще създам още една стена, която се намира тук.
Натискам клавиша escape, за да изляза и още веднъж, за да напусна напълно командата - стена.
Сега, искам да продължа тази стена до тази хоризонтална.
За целта отново ще използвам, маркирам стената и използвам контрола, който е в края на тази стена.
Продължавам стената и по този начин ѝ променям дължината.
Нахвърлих вече грубия контур на стените, които искам да фигурират в моя план.
Със задържане на средния клавиш на мишката, ще го позиционирам в средата на работното поле и ще се приближа, за да почна конкретното разположение на стените.
Натискам веднъж върху стената, която искам да променя като местоположение.
Използвам временните дименсии, които са достъпни.
Ако си спомняте, на подобен принцип коригирахме осите, които създавахме в предходно видео.
Тук например, казвам, че този размер трябва да бъде 300.
Съседната стена пък съм доволен на какво разстояние се намира.
Отдалечавам се леко, за да видя къде са временните дименсии, които имам като възможност за коригиране и виждам, че това е кръгъл размер, което ми харесва.
Искам да променя тази стена.
Натискам, без никакъв проблем въвеждам друга стойност.
И на подобен принцип мога да променям всяка една стена.
Хубавото е, че ако хвана стената и задържайки левия клавиш на мишката върху нея, мога да започна да я влача или премествам.
Но виждате, че стените, които са привързани към нея се движат и се адаптират спрямо тази нова позиция.
Виждате, че тази хоризонтална стена (без да се налага аз ръчно да променям нейния размер) тя знае, че трябва да стигне до тази стена, която променям.
И автоматично се нагажда спрямо тази промяна.
Разбрахте как използваме точно този принцип: грубо поставяне на стените.
След това, чрез временните дименсии, можем да настроим точното разположение на всяка една стена без да се притесняваме, че връзките, които сме създали между тях ще се нарушат.
Защото стените вече знаят как трябва да са отнесени една спрямо друга и се адаптират към новите си позиции.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може да създадем стена с точно определена дължина?
С директно въвеждане на стойност от клавиатурата след първия клик от изпълнението на командата стена
С въвеждането на параметър в палета с настройки
С използването на точно определен тип стена

Въпроси и отговори

 • Може ли файловете след уроците да се отварят и на 15?

  Антоанета Генчева:

  Какъв е начинът файловете след уроците да могат да се отварят и на по- ниска версия на програмата - например 15? Благодаря!

  арх. Петър Пенчев:

  Всички файлове са създадени на версия 2017. Няма начин да бъдат отворени с по-ниска версия на програмата. Всичко което е показано обаче във видеата е абсолютно аналогично и в по-ниската версия.

  Антоанета Генчева:

  Добре е това да се каже в началото, иначе следящите курса се подвеждат, че сваляйки файловете след урока, ще могат да ги ползват по- късно.

  арх. Петър Пенчев:

  На страницата с информация за курса http://aula.bg/kurs-revit е посочено, че за да се отварят файловете трябва да се изпозлва версия 2017, но принципите във версиите е сходен