Създаване на плосък покрив чрез модифициране на поделементи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще се запознаем с метода за създаване на плосък покрив в Ревит.
Ще използваме точки и прави от покрива, чрез променяне на тяхната височина, ще създаваме наклони.
За целта на демонстрацията съм подготвил два съвсем прости обема.
Които са покрити с два различни покрива.
В първият случай имаме съвсем, стандартен 4-скатен покрив, който е създаден чрез командата за създаване на покрив.
По предварителна начерта на скица.
С метод, с който се запознахме по-рано.
И когато маркирам този покрив в лентовото меню имам опция единствено и само да променя скицата по която съм създал този покрив.
Ако маркирам другият покрив, който съм създал със същата тази команда, но без никакви наклони кликвам върху него, за да го маркирам и виждам, че в лентовото меню имам няколко инструмента допълнителни, с които мога да променям наклоните и формата на този покрив.
Това е метода, който ние ще използваме.
Чрез създаване на точки и прави върху този покрив, ние ще променяме неговата форма.
Но е много важно отново да разберете, че ако сте създали такъв покрив предварително с наклони, клииквам отново, за да го маркирам.
Тези инструменти, които ще използваме сега, не са достъпни.
За да са достъпни трябва да създадете абсолютно плосък покрив, кликвам за да маркирам покрива.
Ще вляза в режим на редактиране на скицата му.
И ще видите, че на нито една от тези линии, които са от скицата на покрива няма избрана опцията за дефиниране на наклон.
Затова покрива, когато е създаден, ще изляза от режима за редактиране на скицата.
Виждате, когато е създаден, той абсолютно плосък, сега нека преминем към редактирането му.
Ще избера опцията добави точка.
Кликвам, след това виждате, че със зелен пунктир се показва границата на този покрив.
Аз мога да кликна, където и да било, в тази граница, например ще поставя една точка тук, още една точка ще поставя тук.
Така сега ако избера инструмента "modify" под елементите на този покрив.
Kликвам върху тази команда от контекстуалното лентово меню.
Виждате курсора на мишката се промени.
Кликвам на някое от сините точки, които добавих и мога тук, чрез кликване върху малкото число, до самата точка да прибавя или да премахна височина.
мога да въвеждам числа, минус 10 например.
С ентър потвърждавам избора на минус 10.
И виждате, как тази точка слезе по-ниско от нивото на самия покрив.
Ако маркирам другата точка, кликвам върху малкото число, което в случаят все още е нула.
Кликвам, за да го активирам и въвежда например 10.
Потвърждавам с "enter", което води до промяната на тази точка, във височина.
По същият начин, чрез тази команда "modify" поделементи, мога да избирам прави, от контура на този покрив, който вече е създаден.
Тук ще промени на 25, тази права, всяка от точките, които дефинират покрива още, когато той е създаден.
Може да се променят не само елементите, които ние допълнително създаваме.
Тук например мога да въведа 20 и виждате, че се променя височината на всеки един от тези елементи.
За да е по-ясно, какво всъщност съм направил, излизам с "escape" от режима за промяна, на височината на тези под елементи.
И ще вляза в един разрез, който съм създал предварително.
Тук ако маркирам покрива, виждате че той е с променена форма, ако искаме разбира се да направим доста по-рационална форма такава, която би следвало да съществува наистина.
Ще вляза отново в 3D изглед.
Чрез използване на командата от лентата с бързи команди, маркирам покрива и ще го върна в изходна позиция като използвам отново инструмента от контекстуалното лентово меню.
Кликвам, за да стартирам командата, който връща покрива в изходна позиция.
Сега ще използвам вместо добавяне на точка, добавяне на права.
Кликвам, за да стартирам този иструмент.
Кликвам веднъж с мишката някъде върху покрива, изтеглям права.
Кликвам втори път.
Това доведе до създаването на една права, по която след това този покрив ще се видоизмени.
Избирам отново командата за променяне на височината на под елементите на този покрив.
Ще повдигна тази страна с 30 сантиметра.
След това ще повдигна и другата.
Виждате, че от този ъгъл не мога да променям тази линия.
Тя трябва да е абсолютно видиме към мен.
Ако искам да променя близката, успоредна на първата линия, която промени трябва да задържа клавиша "shift", задържам и средния бутон на мишката, за да се завъртя.
За да имам пряка видимост към тази линия.
Вече кликвам върху нея и отново чрез промяна на числото провери ме височината.
Връщам се отново в разреза, който съм създал предварително и виждам новата форма на този покрив, сега той придоби доста по регионална форма, но забелязвам нещо друго.
Целият покрив следва наклона, който съм задал.
Това вероятно не е точно начина, по който той ще бъде изпълнен.
Вероятно ще имам един хоризонтален слой и чрез добавяне на циментова замазка или друго ще се създаде този наклон.
За да направя това в средата на Ревит, маркирам покрива, избирам "edit type" от палета с настройки.
След това параметъра "structure" избирам "edit".
I разглеждам, какви слоеве на покрива фигурират.
Виждам, че имам един слой структурен, с определена дебелина.
След това предполагам, че е точно циментовото замазка, от която ще започне създаването на наклон.
За да маркирам това, поставям отметката в параметъра тук.
Поставям след това потвърждавам своят избор.
Потвърждавам още веднъж, което води до това, първият слой да си остане хоризонтален и от слоя, на който съм поставил отметка, да започне създаването на наклон.
Приближавам се, за да видите по-ясно, вторият слой, който е циментовата замазка задава наклона и всички слоеве след него следват този наклон.
По този начин може да създавате различни форми на плоският покрив.
Да добавяте точки, на които знаете, каква е относителната височина, за да създавате вътрешните наклони на плоският покрив и да контролирате формата спрямо това, което вие имате като задание и като резултат, към който се стремите

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как задаваме слой от покрив да е с променлива дебелина?
Чрез поставане на отметката след името на съответния слой, в режим на редакция на структурата на покрива
След маркиране на покрива, чрез поставане на отмектата след името на съответния слой в лентата с опции
След маркиране на покрива, чрез поставяне на отметката след името на съответния слой в панела с настройки

Въпроси и отговори

 • Как мога да поставя точка или линия на точно определено място върху покрива?

  Георги Георгиев:

  Как мога да поставя точка или линия на точно определено място върху покрива? Задавам този въпрос, защото във видеото поставяте и двете точки на напълно случайни места, но знаем че това никога няма да се приложи по този начин и точките или линиите на наклон трябва да бъдат на точно определени места. Например искам да поставя точка на 2 метра от късата страна на контура на покрива и на еднакво отстояние от двете дълги страни.

  арх. Петър Пенчев:

  Можете предварително да начертаете в план отделни линии, изпозлвайки детайлни линии (Detail Lines) и след това да прихващате по тях.

 • Как да поставя точка или линия на точно определено място от покрива?

  Георги Георгиев:

  Интересува ме как да поставя на точно определено място точка или линия? Задавам този въпрос, тъй като във видеото точките и линията се позиционират на съвсем случайни места, но знаем че в реалните случай те трябва да бъдат на точно определени места. Например как да поставя точка на 2 метра навътре от късата страна на покрива и на еднакво отстояние от двете дълги страни?

  арх. Петър Пенчев:

  Можете предварително да начертаете в план отделни линии, изпозлвайки детайлни линии (Detail Lines) и след това да прихващате по тях.

  Георги Георгиев:

  Разбирам. А в кое ниво в план трябва да начертая тези линии върху покрива, така че да ги видя в тримерния модел или трябва да създам ново ниво?

  арх. Петър Пенчев:

  Предполагам с "да ги видя в тримерния модел" имате предвид - да ги видите в 3D изглед. Ако искате да се виждат в 3D изглед, то трябва да изпозлвате Model Lines -защото Detail Lines са видими само в изгледа в който са начертани. Но в този случай най-добре е да изпзолвате план покрив или ситуация, някой от плановете в който виждате изцяло покрива и в този план да изчертаете детайлните линии и да добавите допълнителните точки и линии за контрол на покрива. След това да влезете в 3D изглед и да зададете височините на вече добавените линии и точки.

  Георги Георгиев:

  Благодаря! Така се получи, но когато вляза в режим за модификация на покрива и искам да добавя Split Line не мога да я прихвана от крайната точка (оградено) на моделната линия (1) , която съм изчертал предварително.

  арх. Петър Пенчев:

  По-добре работете с 2D изгледи. Например в изглед ситуация или план покрив, работете с Detail Lines и поставете Split Line или Point в 2D изгледа. След това си влезте в 3D изглед и задайте височините.

  Георги Георгиев:

  Разбрах. Благодаря за разясненията!

 • Как да позиционирам точка или линия на точно определено място от покрива?

  Георги Георгиев:

  Интересува ме как да поставя на точно определено място точка или линия? Задавам този въпрос, тъй като във видеото точките и линията се позиционират на съвсем случайни места, но знаем че в реалните случай те трябва да бъдат на точно определени места. Например как да поставя точка на 2 метра навътре от късата страна на покрива и на еднакво отстояние от двете дълги страни?

  арх. Петър Пенчев:

  Можете предварително да начертаете в план отделни линии, изпозлвайки детайлни линии (Detail Lines) и след това да прихващате по тях.

 • Как да позиционирам точка или линия на точно определено място от покрива?

  Георги Георгиев:

  Интересува ме как да поставя на точно определено място точка или линия? Задавам този въпрос, тъй като във видеото точките и линията се позиционират на съвсем случайни места, но знаем че в реалните случай те трябва да бъдат на точно определени места. Например как да поставя точка на 2 метра навътре от късата страна на покрива и на еднакво отстояние от двете дълги страни?

  арх. Петър Пенчев:

  Можете предварително да начертаете в план отделни линии, изпозлвайки детайлни линии (Detail Lines) и след това да прихващате по тях.

 • Как да направя един слой да обира наклона на плосък покрив?

  Николай Славчев:

  Защо като задам отметка на слоя замазка, да може да се променя и потвърдя, Revit ми дава грешка, че слоя не е достатъчно висок, за да може да обере разликата от наклона на плоския покрив? При Вас във видеото мисля, че програмата автоматично добави височина към този слой.

  Николай Славчев:

  Отговорих си на въпроса. Като добавям Split line, трябва да вдигна линиите при борда на горе, а аз смъкнах новосъздадената Split line надолу. Това е била причината

  арх. Петър Пенчев:

  Радвам се, че сте се справили. Спорна работа!