Създаване на групи. Видове и особености

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В това видео ще се запознаем с групите.
Какви са техните особености и как да работим с тях.
Групите са много удобни, когато имаме група от елементи, която се повтаря на няколко места в нашия проект.
Така, когато правим промяна на едно от тези места, тя ще се отразява на всички останали.
Това е много удобно и спестява време.
Нека обаче видим на практика как работи това.
За основа ще използвам геометрията, която сме създали досега.
Като съм добавил анотативни елементи, които отбелязват името и номера на всяко едно от помещенията, за да ви покажа, как анотативни и моделни елементи работят в групи.
За целта първо ще селектирам всички елементи, чрез прозорец.
След това от лентовото меню ще избера командата "създай група".
Ако на вас ви е по-лесно, може да стартирате командата, чрез бърза команда "GP".
При стартиране на командата излиза прозорец, в който е нужно аз да попълня имена.
Имам да попълвам две имена, защото анотативните елементи и моделните елементи не могат да съществуват в една и съща група.
Сега аз създавам две групи.
В едната ще бъдат моделите елементи, които са прозорците, вратите, стените и обзавежданията, а в другата група ще бъдат имената на помещенията.
Те ще бъдат свързани, но няма как да бъдат в една и съща група.
Записвам, че това ще бъде "Дизайн 1".
За име на анотативната група или детайлната, ще избера "Имена на стаи" и ще потвърдя.
Виждате, че създавам група, ако кликна и деселектирам всичко.
Сега приплъзвам курсора на мишката към геометрията и се появява един пунктиран правоъгълник, който ми подсказва, че ще избера група от елементи, а не само един елемент.
Ако кликна, виждате избирам групата от елементи.
Отново деселектирам и приплъзвам курсора на мишката върху едно от имената на стая.
Приплъзвам и виждам, че огражда всички имена на стаи.
Това, което в момента бих маркирал, ако кликна с левия клавиш на мишката, ще бъде детайлната група.
Натискам и виждате, че ми селектира единствено и само имената на помещенията.
Натискам отново на празното пространство, за да деселектирам всичко.
Отдалечавам малко, за да ви покажа къде се появяват групите.
Приплъзвам курсора на мишката към проектния браузър и се насочвам в долната му част.
Там намирам раздела "групи".
С плюсчето мога да покажа какви групи имам.
Има детайлни и моделни.
Имам на моделни групи още едно плюсче.
Натискам го и там виждам "Дизайн 1", групата, която създадох току-що.
Но има още едно плюсче и когато го натисна виждам, че под "Дизайн 1" имам асоциираната с тази група детайлна група "имена на стаи".
Сега, за да създам нова група от същите елементи е нужно само да кликна върху името "Дизайн 1", съответната група.
Да натисна и да задържа левия клавиш на мишката и просто да завлача курсора в работното поле.
След това пускам клавиша и влизам в режим на поставяне на нова група.
Виждате, тя се поставя по централна точка.
Натискам и поставям тази група.
Продължавам да бъда в режим за поставяне на групи.
За да изляза от него ще натисна клавиша escape от клавиатурата веднъж.
Видяхте, че групата се поставя по централната точка.
За да определя по коя точка да се поставя групата е нужно да кликна върху нея и да обърна внимание на този малък ъгъл, който бележи Y координата и X координата.
На пресечната точка има запълнено кръгче и ако кликна и задържа с левия клавиш на мишката върху него, мога да го местя и да го поставям където искам Аз например ще го поставя тук горе вляво.
Сега, ако отново вляза в проектния браузър, натисна и задържа върху името на съответната група, завлача към работното поле виждате, че курсора се намира вече в горния ляв ъгъл на бъдещата група, която ще се постави.
Аз промених точката, по която да се поставя нова група.
С escape ще изляза от този режим, за да ви покажа още един начин, по който може да се създава група от вече съществуващи Отново се насочвам към проектния браузър, но сега вместо да натискам с левия клавиш и да задържам натискам десния клавиш на мишката.
От менюто избирам "създай група".
По този начин влизам отново в режим на създаване на група, но без да завлачвам групата, от проектния браузър към работното поле.
Натискам някъде тук отстрани, за да създам трета група.
Натискам клавиша escape, за да изляза от режим на създаване на групи и ще се отдалеча малко, за да виждам всички групи, които съм създал.
Може би ви прави впечатление, че другите две групи, които създадох, нямат към тях имена на стаите.
За да се появят имената, ще се приближа към тази.
Натискам, за да я маркирам.
Поглед към лентовото меню, което отново се е променило спрямо контекста.
Имам тук допълнителни команди, които са свързани с тази група.
Насочвам се към последната команда.
Свързани детайлни групи.
Натискам, тук мога да избера "имена на стаи" - групата която създадох по-рано.
Натискам в квадратчето, за да отметна тази група и потвърждавам.
така Появиха се имена на стаите.
Ако ви прави впечатление те не се преповтарят с предишните.
На същото място са, но продължава номерацията, за да нямам едни и същи номера на стаи.
Тоест детайлната група се прилага към моделната, по такъв начин, по който да не компрометира моя проект.
Нека видим как същност се отразяват промените.
Ако се приближа тук в тази зона на първата група, която поставих, маркирам групата като кликна с левия клавиш на мишката.
След това отново от лентовото меню избирам командата "редактирай група".
Това ме води до режим, в който редактирам групата.
Избирам например този прозорец.
След това, ще създам още един като него.
От командата "създай подобен" от лентовото меню.
Натискам.
След това, натискам стената.
Както вече обсъдихме, че се поставят прозорци - те трябва да бъдат в стена.
След това потвърждавам режима на редактиране на тази група.
Виждате, че тук във втората група се появи този прозорец.
Ако приближа към третата ще видите, че и в третата група се появи този прозорец.
Това показва как когато направим промяна в една от групите, тя се отразява във всички останали.
Ако имаме различни варианти на тази група.
Как да използваме инструмента групи за тази цел? Ще демонстрирам като маркирам последната група.
Деселектирам първо групите, селектирам последната и насочвам вниманието към палета с настройки.
Там мога да кажа, редактирай типа.
След това да кажа, дубликирай, и това да стане "Дизайн 2".
Потвърждавам избора.
Потвърждавам още веднъж.
Вече виждам, че когато маркирам тази група, тя е "Дизайн 2".
Ако маркирам средната тя е "Дизайн 1".
Това е същото като да създадем два различни типа на една фамилия.
Например, маса с два различни размера.
Това ще бъдат два различни типа на една и съща маса.
Сега, ако маркирам втория дизайн.
Кажа, редактирай група и изтрия този прозорец, който създадох преди това.
С бутона delete го изтривам.
Потвърждавам редактирането на групата.
Може да видите, че в другите две групи този прозорец остава непокътнат.
А бива изтрит само в групата 2.
По този начин може да създавате различни вариации на една и съща група и да използвате една и съща основа с различни допълнителни опции за тях.
Така, много лесно може да преминавате от един дизаин към друг.
Така, ако маркирам втората група, от палета с настройки избера да е друг тип.
В случая "Дизайн 2".
Виждам, че веднага тя се променя.
И този прозорец, който беше тук, в първия дизайн вече е изчезнал, защото аз съм променил типа към втория дизайн.
Това са основните позиции при работа с групи и как да използваме групите в нашият дизайн.

Въпроси и отговори