Ключът към успешната и бърза работа с Revit - селектиране! Как да го правим по-най добрия начин

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
За да направим промяна, по който и да било елемент в Ревит е важно първо да сме го селектирали.
И сами разбирате, че селекцията в Ревит е едно от най-важните умения, които всеки един трябва да има.
За да гарантира своята бърза и лесна работа със софтуера.
Затова искам да обърна специално внимание към този урок, защото методите за селекция в Ревит са в основата на качествената и бърза работа със софтуера.
Ще започна с най-елементарният метод за селекция в Ревит.
А именно, посочването на елемент, чрез поставяне на мишката върху него.
Върху съответният елемент и кликване с левия бутон на мишката.
Това води до избиране на елемент.
Ако сега сложа курсора на мишката върху друг елемент и кликна отново, то първата селекция се изтрива и остава само втората.
Тоест, кликването последователно върху елементи от работното поле, ще има резултат само последно избраният елемент.
Нямам възможност по този метод, да избирам множество елементи.
За да добавим елементи към селекцията, трябва да натисна и да задържа бутона "ctrl" от клавиатурата.
Виждате, появява се едно малко плюсче, което е до курсора на мишката.
Това ми подсказва, че аз съм в режим на добавяне на елементи към селекцията.
Тоест, към тази селектирана стена тук, аз ще започна, чрез кликване върху всеки от следващите елементи, да го добавям към тази селекция.
Когато съм готов пускам бутона и приключвам избирането на елементи.
Но може да съм решил всъщност, че някой от елементите, не е трябвало да бъде в тази селекция.
И не е нужно да започнем селектирането на елементите отначало.
Нужно е само да задържа бутона "shift" от клавиатурата и виждате, как се появява едно минусче до курсора, което ми подсказва, че съм в режим на изваждане на елементи от селекцията.
И да избера елементите, които не искам да са в тази селекция.
След това пускам бутона "shift" и приключвам със селекцията.
Кликвайки някъде върху празното пространство деселектирам всичко, което съм избрал досега.
Това бяха методи, които ни позволяват да селектираме елементи, но това са единични елементи, тоест ние трябва да извършваме клик за всеки елемент.
Дали ще добавяме, дали ще изваждаме.
Ние работим с всеки един елемент поотделно.
За да имаме възможността да избираме всички елементи, или поне няколко елемента едновременно, то в Ревит използваме методи на селекция, чрез прозорци.
Какво имам предвид? Кликвам и задържам левия клавиш на мишката и започвам да създавам прозорец.
Виждате, че ако движа мишката наляво от точката, в която съм започнал селекцията, прозореца е с пунктирани краища.
ако бутна мишката вдясно, то границите на този прозорец са плътни.
Това значи, че ако използвам прозорец с пунктирани граници, всички елементи, които се пресичат от този прозорец ще влязат в моята селекция.
Това е така наречената пресичаща селекция виждате, колко много елементи влизат по този начин.
Ако обаче движа мишката надясно и избирам елементи, то елемента трябва изцяло да влиза в прозореца, за да бъде избран.
Това са двата основни начина, за селекция с прозорeц.
Чрез пресичаща селекция, когато всички елементи, които се пресича с този прозорец, влизат в селекцията.
Или чрез селекция, в която трябва елемента да влиза изцяло в прозореца, който дефинирам.
Хубавото нещо е, че това, което важи за добавяне на селекция към конкретна такава и изваждането на елементи от селекция, може да става и чрез прозорци.
Какво имам предвид? Например, дефинирам един прозорец наляво от избора, който съм направил за начална точка на прозореца.
И виждате, колко много елемента избрах.
Ако натисна обаче "shift" и го задържа виждате, че отново влизам в режим на изваждане на елементи от селекцията.
Мога да направя отново такъв прозорец, пресичащ и да избира доста елементи.
След това пускам и виждам, че са останали няколко.
Това значи, че методите, които ви показах началото, могат да се комбинират с методите на селекция, чрез прозорци и да имаме една работа на едните и другите, която да ни даде много по-голяма гъвкавост и свобода при избора.
Кликвам отново някъде в празното пространство, за да деселектирам всичко.
Сега искам да ви покажа последния и много важен за мен, смятам, че това е един от най-важните и добри методи за селекция.
Това е филтъра.
Сега, с пресичащ прозорец ще маркирам всички елементи, които виждам в този изглед.
И ако искам да избера например само обзавежданията, какво мога да направя.
Как мога да го селектирам? Тук горе в лентовото меню, отново виждате, как то се е адаптирам към нашия избор.
И имаме възможност да кликнем върху тази фуния или така нареченият филтър.
Кликвайки върху нея имам изброени всички категории елементи, които съм направил в тази селекция, в момента всичките са избрани.
Да кажем, че искам да избера само врати.
Казвам му първо да изчисти селекцията, след това поставям отметката само пред врати.
Потвърждавам и виждам, че в момента имам избрани само врати.
Тоест, този филтър, който ви показах може да ви даде достъп до точно конкретни елементи, които имате нужда да промените.
И може да ви спести адски много време в различни селекции.
Следващото много важно нещо, което искам да ви разкажа за селекциите е използването на бутона "Tab".
Той ни позволява да избираме различни елементи, които се препокриват.
Какво имам предвид? Ако приближа тук, до тази врата например и поставя курсора точно между вратата и отвора в стената, който поставям.
В момента има възможно да избирам само тази врата.
Но ако натисна бутона "Tab" веднъж, преминавам на стената ако натисна втори път се връщам към вратата.
Тоест, когато сме посочили определена зона от елементи в нашия модел и натискайки бутона "Tab", ние преминаваме през различните селекции, които са възможни.
Тоест той ни дава една по-голяма точност.
Това е много важно, защото понякога няколко елемента се припокриват или са много близко един до друг и трябва много прецизно да насочи мишката.
Ако използваме "Tab", може да решим този проблем и много бързо да преминаваме през различните селекции.
И винаги да избираме елемента, който искаме.
Друга употреба на бутона "Tab", която искам да ви покажа е свързана с избирането на верига от елементи.
Какво имам предвид? Ще се приближа в този горния край, всъщност ще се отдалечим леко.
По този начин искам да виждам плана.
Поставяйки мишката върху една стена, мога да натисна бутона "Tab" и виждате, как всички стени, които са свързани по крайни точки, направиха верига и сега, ако натисна бутона на мишката, маркирам тази селекция.
Това значи, че бутона "Tab", може да е наш много добър приятел.
И да ни помага при различните селекции.
Като веднъж може да ни помага да избираме припокриващи се елементи или такива, които са много близко един до друг.
А може да ни позволява да избираме стени, които са свързани помежду си, без да се налага да кликваме, на всяка една от тях.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Със задържането на кой бутон от клавиатурата влизаме в режим на добавяне на елементи към селекцията?
Alt
Ctrl
Shift