Съдържание на курса. Какво ще можем да правим с помощта на Revit

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Студенти могат да изтеглят безплатна 3 годишна версия на софтуера без ограничния от този адрес: 

        http://www.autodesk.com/education/free-software/revit

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво създаваме в средата на Autodesk Revit?
Чертежи 
Спецификации
Комплексен BIM модел