Детайлиране на изглед чрез използване на двумерни елементи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Нека видим, какви техники може да използваме, за да завършим нашия детайл и да добавим нужните елементи.
Както казах, не е нужно всичко да бъде моделиран в тримерното пространство и да отделяме време и внимание на всеки мъничък детайл.
Често това може да накара модела да стане много голям и тромав.
Също така да ни отнеме прекалено много време затова, когато става въпрос за детайли създаваме с от един изглед.
Както направихме това в предходния урок и добавяме нужните елементи, като 2D анотативни елементи.
Сега преди да пристъпим към това, искам първо да повиша нивото на детайлно самият изглед.
Това ще направя, чрез лентата за контрол на изгледа.
За да мога сега да виждам всички слоеве на съответните елементи, дебелини на линии и други.
И искам да ви обърна внимание на нещо важно, което е свързано с дълбочината на изгледа.
Виждате в момента, че при този разрез, който съм създал и използвах за създаването на този детайл, виждам парапета.
Ако вляза в план и обърна внимание, къде се намира този разрез, маркирам го и виждате, че той има обхват.
Виждате тук, този прозорец с тези контролни стрелки във всеки край, тук мога да контролирам дълбочината на погледа.
В момента, това се контролира от параметъра, който се намира в панела с настройки и се нарича "far clipping".
Tова значи дали да съществува изобщо дълбочина на погледа или да бъде неограничена.
И ако има дали да бъде с линия или не.
В момента виждате, че това се случва без линия, но имам дълбочина на погледа, която контролирам с параметър, който е отдолу и дефинира, на какво разстояние от разрязаната линия виждам в дълбочина.
Виждате тук с тази крайна пунктирана линия се маркира дълбочината на изгледа.
Ако вляза сега в този разрез, след това вляза в фрагмента, който създадох и потърся, какви параметри има той.
Виждате, че тук има 3-ти параметър, който отговаря за настройките на дълбочината.
В момента, тези настройки са като на главният разрез.
Аз искам те да бъдат независими, затова променям този параметър и след това ще променя тук разстоянието да е минимално, за да виждам непосредствено след разрязаната линия.
Когато потвърдя това виждате, че нищо не се е променило, защото все още съм прекалено близо до този парапет.
Но ако въведа много малко число виждате, че парапета изчезва.
Аз режа много близо до него, но не го виждам, защото дълбочината ми е прекалено малка, за да достигне до самия парапет.
Това е равносилно на това все едно ако разглеждам отново обхвата на този разрез, но нека вляза във втори етаж, за да виждате там парапета.
Това е равносилно на това да съм преместил обхвата на този разрез, непосредствено преди самият парапет.
Не да виждам и през него.
По този начин може да контролирате, каква част от вашият модел да виждате.
Сега нека пристъпим към това, да създадем двумерните елементи, които ще дадат допълнителната графика към нашия детайл.
Ще ви покажа няколко различни подходи като оставям на вас да възприемете, кой от тях ще ти върши най-много работа.
И кой ще използвате.
Първото нещо, което ще ви покажа, приближавам се към този покрив и влизам в раздел "annotate".
Tук ще намерите всички инструменти, които са ви нужни за създаването на двумерните елементи.
Ще започна първо с поставянето на изолация в този покрив.
Ще проверя, каква е неговата дебелина.
Използвам инструмента за измерване, който е с кратка клавишна комбинация "d-d" или може да бъде избрано от лентата за бързи команди.
Кликвам върху едната линия, върху другата и виждам, че е 12 точка 5 сантиметра.
Това разстояние ми трябваше, защото сега ще стартирам инструменти за създаване на изолация.
Избирам, каква да бъде ширината и точно тук трябваше да знам, каква е ширината, която има покрива и започвам да създавам изолация.
Избирам начална точка, избирам направление и по този начин виждате, как създавам изолация с този инструмент.
Имам възможност да подравнявам не само по центъра, а по някой от двата края.
Това оставям отново на вас, за да решите, как ще ви е най-лесно да създадете тези елементи.
Освен създаване на изолация имаме възможност да създаваме и различни региони, които да имат различни щриховки.
Инструмента "region", който се намира отново в раздела annotate като от падащото меню може да избирате запълнен регион или регион, който е само маска.
Стартирам изпълнението на регион, след това виждате, че влизаме в режим на изчертаване на скица.
Тук мога да избера, с какви линии да бъде изчертан този регион като граница.
Избирам например тънки линии след това избирам правоъгълник като граница на региона и потвърждавам.
След това демаркирам и виждате, как в момента с този регион маска, скрих геометрията, която отдолу.
Ако го маркирам мога да го контролирам като граница и той да скрие други елементи.
Но виждате, че пък изолацията е на този регион.
Ако искам, мога да маркирам региона, след това да избера опцията то лентовото меню "Bring to front", което ще накара този регион вече да бъде, дори над изолацията.
Между отделните 2D елементи, които създавате, може да задавате приоритет кой под кой да се намира и кой да е най-отгоре по този начин.
Същото важи и за създаването на запълнен регион, такъв може да създавате отново от менюто "region", да му зададете съответните граници.
Например искате да има донякъде, някакъв елемент в края на плочата, от менюто "edit type" може да изберете параметъра "fill pattern" и там да зададете, какъв тип щриховка да има.
След това потвърждавате и може да създадете различни типове като дублирате съществуващия, за да имате различни типове на щриховката.
Засега ще запазя този.
И просто ще потвърдя избора си.
Виждате, тук създадох пък регион, който е запълнен с определен тип щриховка.
Използвайки двата типа региона, може да извършвате допълнителни промени по детайла, за да достигнете до графиката към, която се стремите.
Последното нещо, което ще ви покажа като опция за задаване на допълнителни елементи е да зареждате вече готови.
Например, ще започнем отново от раздела "annotate" и опцията "component" като от падащото меню трябва да изберете "detail component" Това ви въвежда в режим на създаване на такъв компонент, но проектът все още аз нямам зареден.
Затова потвърждавам и казвам на Ревит, къде да търси такива компоненти.
Навигирам се през библиотеките, които имам инсталирани "detail items" e раздела.
Избирам първия, "General" и ще избера "Break line".
Потвърждавам и виждате, че в този случай имам възможност да създам линия, която ще ми даде възможност да прекъсна геометрията по определен начин.
Виждате, в момента мога да обърна тази линия, защото тя е в противоположната посока на тази, която на мен ми трябва.
Мога да използвам клавиша "Space" от клавиатурата и след това да донастроя нейния обхват.
Виждате, че семейството представлява линия, която е начупена.
Плюс регион, който е маска.
Това ми дава възможността да заредя директно елемент, който е предварително създаден и да не се налага да чертая специфичен регион маска, с такава граница.
Може да зареждате и друг тип компоненти, отново от менюто, избирате "Load Family", когато сте в режим на създаване на детайлен елемент.
И например ще избера дърво и пластмаса като място.
След това архитектурни детайли свързани с дърво.
След това ще избера втората папка, след това оттук мога да избера различни профили, завършващи вътре за отделните помещения, например избирам този втория.
И е нужно само да го поставите.
По този начин може да задавате различни елементи, които да бъдат добавени към вашият детайл и да използвате вече предварително създадени, за да не се налага да изчертава те с детайлни линии, всяка една част от вашия детайл.
Много е богата библиотеката на компоненти, може да видите, че тук има различни варианти за метал.
Например, метални елементи, които са крепежни, различни болтове и така нататък.
Може да разгледате, какви са библиотеките и предварително да знаете, с какви елементи може да боравите.
Също така може да дадете и собствени такива.
Като създадете ваши фамилии веднъж и след това да ги използвате във всички детайли, които създавате.
Сега е нужно да допълните детайла с нужните бележки, които вече видяхме, как създавате от менюто "annotate text", за да завършите вашият детайл и той да има един наистина завършен вид.