Видове прихващания и как да ги използваме

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще коментираме различните видове прихващания, които са достъпни в Revit.
Ще използвам командата стена, която се намира в раздела архитектура от лентовото меню.
Стартирам командата и започвам изпълнението на стена.
Кликвам веднъж върху екрана и виждам, че преди да съм преместил курсора където и да било, софтуерът ми казва, че дължината на геометрията, която създава в момента, е нула.
Когато започна да движа курсора по екрана геометрията се променя, но промяната е през определена стъпка.
В този случай стъпката е 400.
Следва 500.
През сто се променя дължината на геометрията, която въвеждам.
В този случай на геометрията на стената.
Ако върна назад отново продължавам да се движа през 100.
Това е първият тип прихващане, което имам в Revit.
Стъпката, през която се движа при промяна на позицията на курсора.
Ако обаче се приближа, искам да обърнете внимание какво се случва с тази стъпка.
Виждате че тя се променя.
И колкото повече се приближавам, толкова по-прецизна става стъпката.
Виждате сега тук е през 10, ако продължа да се приближа достатъчно много, стъпката става все по-малка.
Кликвам за да приключи изпълнението на командата стена.
чрез натискане два пъти на клавиша Escape излизам изцяло от командата.
За да ви покажа откъде може да контролирате тази стъпка, трябва да влезете в раздела Manage или управление от леновото меню и да изберете командата Snaps.
Това са така наречените "прихващания".
Избирайки тази команда се отворя прозорец, в който когато попълвате в това поле определени числа, те ще отговарят на стъпката през която ще се движи курсора когато виждате геометрия.
Виждате че тук са въведени стъпки през 100, 10, 2 или 0,5.
Нужно е когато искате нова стойност, да въведете без да мислите каква е позицията ѝ спрямо останалите.
Ако въведа тук 5 например не е нужно да го поставям между 10 и 2, а само да потвърдя избора си.
След това, ако вляза отново в тази команда ще видите че 5 вече е на правилното място.
Потвърждавам отново този избор.
Ще създам нова стена.
Създаваме я, като извикам командата, чрез бързите клавиши W и А и започвам създаването на стена.
Приближавам се достатъчно за да видите, че тази стъпка от 5, която въведох всъщност работи.
И стената, която създавам в момента се движи през стъпка от 5.
Ще създам на произволно разстояние.
Добавям още една вертикална.
И ще насоча вече вниманието ви към това, че когато движим курсора по екрана освен прескачането през определена стъпка за дължината, ако приближа до някоя близка геометрия, например края на горната стена, виждате как автоматично се прихваща към нея.
Винаги Revit търси близки геометрии към които да се прихване.
Мога да избера обаче крайната ѝ точка, мога да потърся и къде средата на стената.
Този тип прихващания, пък се контролират отново това меню, което ви показах.
Приключва изпълнението на тази стена и излизам от командата.
Избирам отново прихващанията и виждам, че всички видове прихващания тук са отметнати.
Когато създаваме геометрия, тя ще търси всички тези видове точки.
Имаме крайни точки, средни най-близки и така нататък.
Имаме всички възможности при създаването на нова геометрия.
Ако в момента в който създаваме тази геометрия искаме да прихващане само крайни или само средни точки, може да използваме тези бързи клавишни комбинации, които са въведени тук в скоби.
Виждате например за средни точки комбинацията е "SM".
Aко потвърдя, при започване създаването на нова стена отново използвам "W " и "A".
Mога да използваме командата от лентовото меню, но за мен клавишната комбинация е по-бърза.
Смятам, че това трябва да бъде начина за въвеждане на стена.
Сега ако искам да започна от средата на стената, вместо да е търся нужно е да избера "S+M" и където и да поставя курсора по стената, то винаги ще те прихваща средната точка.
Този бърз клавиш, обаче пренаписва прихващанията само за конкретни избор.
Сега вече отново избирам абсолютно всички точки.
Тоест ако искам отново да търся средна пак трябва да натисна "S+M" за да търся средна точка.
В противен случай ще продължа да прихващам към всички останали.
Това са основните видове прихващания в Revit.
Добре е да ги познаваме и да може да ги използваме.
Те ще са ни от голяма полза при моделирането в софтуер.