Граници на изобразяване на елементи в 3D изглед

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В процеса на работа моделът ни може да стане много сложен.
Понякога определени елементи е много трудно да бъдат достигнати и редактирани и ни се налага да правим различни манипулации с скриване и показване на елементи, за да достигнем елемента, който трябва да редактираме.
Ако отворя 3D изглед, избирам лентата с бързи команди.
Мога разбира се да скривам определени елементи и да показвам други, например да скрия покрива, за да видя нещо, което се намира на втория етаж.
Да скрия някоя друга част от елементите например някоя стена, за да видя конкретно как това, което съм направил в 2D изгледа план, придобива тримерно изражение и така нататък.
Но всичките тези манипулации са такива, които са ръчни и едно по едно трябва да правим различни скриване и показвания, за да достигнем до определен изглед и място от нашия модел.
Имаме възможност обаче в 3D изглед, както имахме възможността и в план, и във всеки един от 2D изгледите, да имаме граница на променящите се елементи и да променяме тези граници, за да покажем определена част от нашия модел.
В 3D изгледа тази опция може да намерите в панела с настройки като поставите отметката пред параметърът "section box".
Ако поставя тук отметката и се отдалеча, виждате, че се появи един паралелепипед, който има контроли във всяка стена.
И мога чрез тези контроли, когато задържа левият клавиш на мишката, да променям обхвата на всеки един от тях.
Ако не виждате някои от тях например, както е този контрол за горната стена на този паралелепипед, ако се завъртя малко контролът попада вътре в модела.
Затова аз избирам Shift от клавиатурата, задържам със средният клавиш на мишката и се навигирам през 3D изгледа, за да го завърти под такъв ъгъл, че да мога да виждам нужният ми контрол.
Така ръчно мога отново да преместя тази стена, докато се пресече с модела.
Да се приближа и да създам изглед към 3D модела, който обаче го срязва.
По този начин да имам достъп до определени елементи, в определяне на зона от моя модел.
Също така ако имам нужда в последствие, може да използвам тези изгледи, за да демонстрирам на инвеститор или на заинтересовани лица, как изглежда модела от този специфичен ъгъл, с презентационна цел.
Ако вляза сега, отново в етаж 1 виждам, че тук имам един разрез.
Този разрез има съответно направени настройки за обхвата.
Ако отново се върна в стандартният 3D изглед, който разгледах преди малко, махна тази отметка "section box" виждате, че отново стандартен 3D изглед по начина, по който изглеждаше преди това.
Мога, използвайки навигационният куб да кликна с десния клавиш на мишката да избера опциите за ориентиране към изглед раздел "sections" или разрези и там да избера разрезът, който съм създал в план.
Ако сега се приближа виждате, че на пръв поглед това изглежда стандартът разрез по начина, по който го виждам, когато го избера от проектният браузър.
но всъщност не забравяйте, че ние сме в 3D изглед.
Задържам клавиша "Shift" от клавиатурата и средният клавиш на мишката и започвам да орбитирам около модела.
Виждате всъщност, че по този начин ориентирахме 3D изгледа да прихване настройките на разреза и да виждаме в 3D разреза по начина, по който е настроен.
Така може да ориентираме например също и към подови планове, тук мога да избера подов план подов план на етаж 1.
ориентира се в момента 3D изгледа към него и по този начин създавам 3D изглед, който приема настройките на етаж 1.
Много е важно да разгънете списъка с 3D изгледите, да преименувате съответният 3D изглед, да потвърдите, защото всеки път, когато се създаде нов стандартен 3D изглед от командата от лентата с бързи команди, то ще се създава нов 3D изглед и ако не бях при минувал предишния, който създадох щеше да се пренапише като настройки и нямаше да запазя този изглед, който съм създал.
Също така ако искате, имате възможност да използвате и един друг подход.
Влизам отново в етаж 1, насочвам се към някоя специфична зона, която е важно за мен.
Например елементите, които се намират в кухнята и по-конкретно обзавеждането.
Маркирам го заедно със стената, чрез задържане на бутона "ctrl" от клавиатурата и избирам опцията от лентовото меню "selection box".
Това ми дава възможност да изолирам тези елементи, които маркирах в план, в 3D и автоматично съм пренасочен към стандартният 3D изглед.
Kойто задава такъв "section box" или граница на изобразяване с елементите, които съм маркирал.
По този начин могат допълнително да променя с контролите тези граници, мога да ги донастроя.
Но много бързо може да направите прехвърлянето от 2D елемент, в план към 3D изглед към този елемент.
В пространството, за да видите, как той ще изглежда и да го редактирате в 3D изглед ако имате нужда от това.
По този начин може да използвате различните опции за настройване на 3D изгледа, за да изрязвате само отделни зони от вашия модел.
Тези, които са важни за вас.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой елемент от интерфейса на програмата ползваме, за да достигнем до командата за ориентация на 3D изглед към съществуващ изглед, като план или разрез?
Навигационният куб
Навигационната лента
Лентата за контрол на изгледа

Въпроси и отговори

 • Защо липсват очертанията на Section Box?

  Любомир:

  След като поставя отметката на Section Box, границите и маркерите не се показват, дори ислед като се отдалеча от обекта в 3D, как да оправя това?

  арх. Петър Пенчев:

  Използвайте лампичката или Reveal Hidden Elements, за да видите очертаняита. Вероятно елементът Section Box е просто скрит в този изглед.

  Любомир:

  Благодаря, така се показа, но всичко е в червено. Как мога да го направя да не бъде скрит в този изглед, както е във видеото към урока?

  арх. Петър Пенчев:

  Обърнете внимание на видеото в което се говори за скриване и показване на елементи в даден изглед. Все пак - маркирате Scope Box-a, от лентовото меню избирате Unhide Element и след това отново кликвате на лампичката за да ви изведе от този временен режим на показване на скритите елементи

  Любомир:

  Благодаря, отново.