Допълнения към урока
Учебна програма Основи на BIM и Revit
1. Въведение в BIM. Интерфейсът на REVIT.