Йерархия на елементите в Revit

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще се запознаем с йерархията на елементите в Revit.
Всички елементи, които изграждат нашия модел са подчинени на строга йерархия.
Най-общото са категориите - категориите на елементи.
Те са предварително заредени в програмата и ние нямаме възможност да ги променяме.
На следващото стъпало са подкатегория наречена "Фамилии".
Тези фамилии могат да бъдат променени, да бъдат добавени и обновени.
На по-долното стъпало вече стоят отделните типове, които отговарят на всяка една фамилия, която отговаря на всяка една категория.
И най-отдолу стои конкретния елемент, с който боравим.
Най-общата група "категории" също са разделени на три основни групи.
Имаме категории, които се отнасят към моделни елементи, категории, които се отнасят към анотативни или елементи, които се отнасят към конкретен изглед.
И третата категория със специални елементи като оси, нива и други.
Ще започна с разграничаване между елементите от анотативни категории с елементите от моделни категории.
За целта ще използвам 2 идентични плана.
"Етаж 1" и "етаж 1 обзавеждане".
Моделните елементи са такива, които имат физическо проявление.
Тоест, стени,
стълбища, обзавеждане, врати, прозорци и други.
Тоест, всички тези елементи, които реално ще могат да бъдат видяни и пипнати когато сградата се построи.
Характерното и общото между всички такива елементи в нашия модел е, че те биват създадени в един изглед.
Но могат да бъдат видяни и променяни във всички останали изгледи.
Такъв е примера с вратата който видяхме в предния урок.
Променяйки тази врата в този изглед.
Ще я преместя встрани с натискане на левия клавиш и завлачване Сега ще проверя какво се е случило в аналогичния план.
Виждаме, че тази врата се е променила и тук.
Тоест, тя е моделен елемент.
Създадена е в един изглед, но се вижда и може да бъде променяна във всички останали.
Какво обаче ще се случи, когато се опитам да променя този надпис? "Спалня за гости", ще го сложа в средата на леглото, за да е по-видимо и по-четимо.
Как той е променил позицията си? Ще се върна на "етаж 1".
Ще завъртя колелцето на мишката назад.
За да видя по-общ план.
Така ще ми стане ясно, че всъщност този надпис не си променил мястото.
Това е така, защото надписите са част от анотативните елементи, за които е характерно, че са създадени в един поглед и са видими само там.
Тоест, този елемент, който виждаме тук в план "етаж 1" и този елемент тук, който виждаме в план "етаж 1 обзавеждане", всъщност са два отделни елемента и те нямат връзка помежду си.
Всички елементи, които са в анотативна категория се виждат и могат да бъдат променяни единствено и само в погледа, в който са създадени.
Сега нека се върнем по-конкретно към йерархията, за която споменах в началото на урока.
Най-отгоре в йерархията стоят категориите.
Тях може да видим в горната част на прозореца.
Те са стени, врати, прозорци, покриви, подове и други.
Под тях в йерархията стоят фамилиите.
Ако разгледаме категория "обзавеждане", фамилията би била единично легло, бюро, стол и други.
Фамилията дава базовата геометрия и конфигурация на отделния елемент.
Следващото подниво на йерархията е конкретният тип.
Tоест, имам вече конкретизиране на тази геометрия, която във фамилията беше обща за всички елементи от тази фамилия.
В типа вече тя е конкретна.
Тоест имаме конкретни размери.
Ако разгледаме един прозорец.
Той е в категория прозорци, във "фамилия" - единичен прозорец.
Има конкретен размер 90/150 - това е неговият тип.
Ако обърнем внимание на това легло - то е в категория "обзавеждане" във "фамилия" единично легло и е с размери 100/210, което е неговият тип.
Тази йерархия е много важна, защото тя ни дава възможност да променяме обектите на различно ниво.
Ако променяме категорията ще променим всички елементи от тази категория.
Ако променяме фамилията ще променим всички елементи от тази фамилия.
Когато променяме конкретният тип - всички елементи от този тип.
Какво значи това? Ако променя типа на този прозорец с друг размер, ще променя просто всички прозорци, които преди са били с този тип.
Ако обаче променя фамилията на този прозорец, аз ще променя всички прозорци независимо от техния тип.
Генерално мога да правя промени и по категорията прозорци, което ще се отрази на абсолютно всички прозорци в проекта, независимо каква фамилия и какъв тип са.
Цялата тази йерархия е важно да бъде разбрана, защото в последствие ще ни помага да налагаме промените по елементите, с които изграждаме модела си, по правилен начин.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е правилната последователност на йерархичните стъпала в Autodesk Revit?
Категория->Тип->Фамилия
Тип->Категория->Фамилия
Категория->Фамилия->Тип

Въпроси и отговори