Създаване и работа с оси

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще се запознаем с осите.
Много важен елемент, който ни помага да контролираме геометрията в нашият модел.
Командата ос се намира в раздела Архитектура от лентовото меню.
Точно под командата Level, която коментирахме в предходния урок.
Стартирам командата ос и влизам в режим на изпълнение на ос.
Чрез кликване веднъж на екрана, задавам началото на оста.
Променяйки направлението на мишката, променям и направлението на оста.
Тя може да бъде в каквото направление си пожелая.
Аз ще създам вертикална ос.
Чрез кликване втори път, върху екрана, задавам края на оста.
Приближавам се, чрез въртене на колелцето на мишката напред и виждам че оста изглежда доста сходно с ниво.
Отново имам две отворени кръгчета в двата края и като кликна с ляв бутон и задържа, имам възможността да променям позицията на краищата на оста.
Мога да я разделечавам, да правя каквито искам манипулации с краищата.
Също така имам двата квадрата, в които има или няма отметка.
Ако има отметка, имам знак за ос.
Ако нямам отметка както е горе, нямам този знак и той не се показва.
Виждате, че когато поставя чрез кликване в квадратчето отметката, знакът се появява.
Кликвам отново за да премахна отметката и знака изчезва.
Тези манипулации, които разгледахме при нивата са валидни и за осите.
Сега ще създам втора ос.
Искам да обърнете внимание, че програмата автоматично номерира осите.
Започна от едно с първата ос, която създадох.
Сега продължи с 2.
Но какво ще стане ако изляза от командата ос.
Това ще направя като стартирам командата модифицирай от лентовото меню.
Кликвам.
Излизам от командата за поставяне на оси.
След това маркирам двете оси и ги изтривам с бутона delete.
Връщам се отново в лентовото меню и избирам команда ос, съответно започвам създаване на нова ос.
Кликвам веднъж за старт.
Кликвам втори път за край.
Виждате, че вече имаме номер три.
Програмата е запомнила предходните номера и продължава поредността.
Много е важно винаги, когато създаваме ос да обръщаме внимание на първата ос която създаваме, защото ако продължа да номерирам, да поставям нови оси, те ще приемат номера 4, 5, 6.
Аз може да искам започна отново от 1.
Затова кликвам върху номера в кръга, с ляв бутон, което ме води до поле за промяна на символа, който има в името на оста.
Тук записвам 1 и потвърждавам избора си с Enter.
Pо този начин aз вече мога да създавам следващия оси, които следват логиката на първата създадена.
Ако например създам хоризонтална ос, Revit изобщо не подозира, че аз искам да започна тук да номерирам с букви.
За да продължа една номерация с букви и Revit автоматично да попълва всеки следващ, аз трябва да въведа първата ос от хоризонталните да бъде с буква.
Това ще бъда буквата А.
Потвърждавам избора.
Отново повтарям кликвам върху символа, който искам да променя и въвеждам стойността, която искам.
В случая аз искам да потвърдя този избор, защото това е буквата, която искам да служи за начало.
Въвеждам нова ос.
Виждате как програмата автоматично надписва всяка следваща ос с правилната буква.
Всъщност доста лесно може да се случва поставянето на оси, но трябва да внимаваме как намираме първата ос, която поставяме.
Защото всяка следваща приема логиката на предходната.
Ако не искаме да създаваме само линейни оси, имаме възможността чрез избиране на инструмента дъга от лентовото меню, когато сме в режим на изпълнение на оси, да създаваме, в момента програмата ми напомня да запазя проекта и го запазвам.
Създавам нова ос, този път избирайки Арка.
Избирам първоначалната след това крайна точка и създам арката.
Ако вашия проект е по-сложен и се нуждае от извити оси, имате възможност да ги правите.
Ако имате нужда да създавате начупени оси, може да го направите от командата сегментна ос.
Кликвам веднъж.
Влизам в режим на скица, в който създавам сегменти, които след това ще се превърнат в ос.
Създавам колкото сегмента искам.
За да приключа изпълнението кликвам върху отметката приключи.
По този начин създават една ос, която е начупена и има странна форма.
Ако имате нужда от такава ос имате възможност да я създадете.
Софтуерът не ви ограничава, в това каква ос и с каква траектория ще направите.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как контролираме дължината на оси в Revit?
Чрез отвореното кръгче в края на оста
Чрез отметката в квадратчето на края на оста
Чрез символа ~ в края на оста

Въпроси и отговори

 • Какво да..

  Ромина:

  Какво да направя, за да я няма ос G (например) само в план Покрив, но в останалите да я има?

  арх. Петър Пенчев:

  Осите се показват само в нивата, които пресичат в страничен изглед. Т.е. във фасада, ако оста не стига до ниво покрив, няма да бъде видима там. Това важни, ако при маркиране на осите малката иконка в края на оста до балончето е "3D" . Друг вариант е просто да изберете оста и да я скриете в конкретния изглед.

  Ромина:

  Изключително полезно. Благодаря за дадените различни опции.