Базови команди за модифициране на елементи.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В това видео ще се запознаем с няколко от основните команди за модифициране на елементи в Ревит.
За целта на примера, ще ползвам стените, които вече създадохме.
Командите за модифициране се намират в раздела модифицирай лентовото меню или "modify и по-конкретно в панела, който се казва със същото име.
Ако поставя курсора върху някой от командите ще започна с първата "move или премести".
Освен краткото описание, има и малка анимация, която ни подсказва, по какъв начин работи командата и какви методи на въвеждане очаква софтуера от нас.
Сега ще стартирам командата като я избера от менюто и както стана ясно от тази анимация, първото нещо, което трябва да направя е да селектирам елемент, каквото искам да преместя.
Аз ще селектирам тази стена.
След това, ако искам мога да селектирам втора стена, но селектирайки я виждате, че първата се деселектира.
Вече говорихме за методите на селекция.
Ако си спомняте и когато искате да преместите повече от един елемент, нужно е да задържите бутона "ctrl", за да добавите елементи към селекцията.
Аз обаче ще се придържам към единичен елемент, затова кликвам, за да деселектирам всичко и след това само с един клик селектирам тази стена.
След като съм готов със селекцията, каквато и да била тя трябва да я потвърдя.
Това може да стане с натискане на клавиша "enter" или "space".
Аз ще натисна "space", който потвърждава селекцията и оттук нататък, трябва да кажа на софтуера, с какво разстояние искам да преместя тази стена и по какво направление.
Ще преместя толкова, колкото е разстоянието от тази стена тук, до долната стена.
Виждате, че програмата прие това като въвеждане и премести стената точно с толкова, колкото беше разстоянието между тези две стени.
Сега обаче виждам, че тази страна стана прекалено близо до другата и искам да я преместя с два метра нагоре.
Това може да стане като отново избера командата, вече не се налага да извършвам селекция, защото стената, която селектирах преди остана селектирана и след преместването и яко кликна, където и да било по екрана, мога да започна въвеждане на разстояние.
Сега ако напиша например 200 ще преместя тази стена с 200 в посоката, в която съм избрал.
Ако отново избира командата, стената продължава, да бъде избрана.
мога да я преместя пък надолу, ако е друга посоката за местене.
Пиша например 50 и тя се премества с 50 надолу.
Това е основният принцип, за работа с командата премести.
Но има нещо, което е много важно да бъде разбрано.
Ако селектирам тази стена например.
Ако избера командата, имам няколко опции, които са в лентата с опции.
Ако избера втората, поставям отметка в полето и след това преместя стената, виждам, че тя се премества, без да запази връзката си с другата стена, която е хоризонтална.
Ако това е вашата цел, задушено поставете отметка, но ако не искате това да се случва, отметката не трябва да бъде поставена и понякога забравяме дали отметката е там или я няма и сме изненадани от резултата.
Затова, когато изпълнявате командата, обръщайте внимание, дали отметката я има или няма.
От нея ще зависи, дали тази стена да остане свързана, или да не остане свързана със елементите, до които се докосва, преди преместването.
Продължавам със следващата команда, чрез бутона Escape излизам от командата премести.
Натискам го два пъти, за да изляза напълно и да прекратя всякакви селекции и продължавам със следваща команда, която е "copy" или копирай.
Кликвам, за да я стартирам и тя работи по абсолютно същият начин.
Първо, очаква от мен да селектирам елемента, който ще копирам.
Отново ще селектирам тази стена.
Потвърждавам изборът чрез натискане на "space" от клавиатурата.
Може да използвате и "enter" ако предпочитате.
И след това очаква да получи разстоянието, на което искате да се копира тази стена.
Аз ще използвам разстоянието, между тази и тази стена например.
Стената се копира, ако искате да копирате няколко пъти тази стена, отново стартирам командата и насочвам вниманието ви към лентата с опциите.
Тук имаме опция свързана с това, дали многократно да се извърши копирането.
поставям отметката и сега, когато въвеждам разстояние, при всеки клик аз ще имам възможност да копирам тази стена.
Показвам, как това се случва.
Бутона "escape" натисна два пъти, излизам напълно от всички селекции и команди, които съм стартирал.
По този начин, отново искам да ви напомня, че е важно да се следи, каква е лентата с опциите, при изпълнението на команди.
Сега ще разгледаме следващите команди, свързани с удължаването и скъсяването на стени, по определени параметри.
Например, когато искаме две стени, да ги съединим по определен начин.
Виждате като поставя курсора върху командата, тя ще ми подскаже, какво ще се случи при изпълнението на тази команда.
Стартирам я, например искам да свържа в ъгъл тези две стени.
Кликвам първо върху едната и кликвам после върху втората.
Виждате, че се появява пунктирана линия, която ми подсказва, какво ще се случи.
Кликвам втори път и виждате, по този начин двете стени се свързаха.
Но как програмата разбира, докъде искам да ги свържа и по какъв начин.
Демонстрирам с тези две стени, които са тук.
Кликвам първо върху едната и после върху другата.
Важно е обаче, къде върху втората стена се кликва.
Трябва да се кликне върху сегмента, който искаме да остане.
Ако пипна тук, виждате остава този сегмент, върху който съм кликнал.
Ако върна назад една стъпка, избера отново първата стена, но кликна в другата част.
В другият сегмент.
Кликвам и виждате, че остава той.
Отново, трябва да обърнем внимание, къде по екрана кликваме, за да не останем изненадани, каква част от стената е останала след като вече сме въвели избора, чрез натискане на клавиша на мишката върху съответния сегмент.
Натискам клавиша "escape", за да изляза от командата, която използвах до преди малко и се насочвам отново към панела с модификатори, като избирам командата прекъсни елемент.
Избирам я и показвам, че ако я използвам върху някоя стена, това което прави тя е да прекъсне стената и да създаде два сегмента.
Ето, натискам клавиша "еscape" и маркирам едната стена, маркирам и другата.
Всъщност тази команда, какво направи, раздели моята стена на две.
Но ако искам да направя отвор тук, мога да използвам командата, която вече показах, съедини две стени в ъгъл.
Стартирам командата избирам едната стена, избирам сегмента, който искам да останем от стената.
По този начин създавам ъгъл.
След това ще ви покажа следващата, сходна на нея.
Която кара една стена да се спре до друга.
Избирам командата и избирам стината, която е границата и стената, която трябва да се промени.
Но в сегмента, в който искам да остане.
Кликвам и тази хоризонтална стена се спря до границата, до която бях определил аз.
Мога сега да дам тази стена като граница и да избера, че тази стена трябва да се продължи.
Независимо дали се продължава или скъсява, първият клик е границата, а вторият е сегмента, който трябва да се промени.
Така аз създадох проход, между тези две стени.
Но ако искам да използвам само командата прекъсни, имам възможността, отново да се обърна към лентата с настройки и да видя, че имам възможност да изтрия сегмента, който е между две прекъсвания.
Избирам тази команда, след това с първия клик прекъсвам стената, прекъсваме и на второ място и по този начин, с тази отметка се изтрива сегмента, който е между двете прекъсвания.
Това бяха първите няколко важни команди, които използваме при обработката на стени.
По-нататък ще се запознаем повече, за да разширим своите възможности при модифицирането на стени

Въпроси и отговори

 • Каква е причината?

  Ромина:

  Каква е причината: 1. Да не прави прав ъгъл стената на фундамента; 2. Да образува фуга. Опитах с командите trim/extend to corner и trim/extend single element, но ги изпълнява с фуга и недовършен ъгъл.

  арх. Петър Пенчев:

  Не съм запознат с конкретния модел и гадая. Може да е зададена опцията Disallow Join. Ако е така, когато се маркира стената, то ще излиза една Т-образна иконка до края на стената. Кликване на иконката и това ще позволи свързването. Може да издърпате назад двете стени и да опитате да ги свържете отново с Trim/Extend to Corner. Може и да има някакъв елемент на горно или долно ниво, който тези стени да пресичат и той да им пречи. Всичко това са предположения, ако нищо от това не помогне, ще имам нужда от самия файл, за да помогна.

 • Как се чертае в Ревит?

  Radoslav Petrov:

  Здравейте, не знам дали го споменавате по-нататък във видеата и предполагам, че вече знам отговора, но все пак ще попитам. Чертае се 1:1 както в Аутокад нали, а не в мащаб?

  Антони Радованов:

  Да, в Ревит се чертае в мащаб 1:1. Като цяло във всички програми за дигитално чертане доброто правило е да се чертае в 1:1. Това един вид е разбиране и подход. По този начин ако изпратиш твоя чертеж на друг специалист и той го закачи като подложка, той ще е в правилния размер и го улесняваш да чертае също в 1:1. Ако всеки се чертае в някакъв удобен за него мащаб става прекалено непрактично и сложно. Освен това за самият теб ще е безкрайно по-лесно да чертаеш размерите такива каквито са, вместо постоянно да пресмяташ кое сега колко да бъде в избрания мащаб.

  арх. Петър Пенчев:

  Вече сте получили отговор, но бих добавил няколко неща. Чертае се (или бих казал моделира) в единиците настроени в Manage - Project Units. Т.е. ако там сте настроили милиметри, просто имайте предвид, че числата които се изписват при моделиране са в милиметри или каквато единица сте настроили. В общи линии за мащаби не е нужно да мислите изобщо - моделират се реалните обекти с реалнтие размери - така на всек иизглед в лентата долу можете по всяко едно време да сменяте мащаб и всичко да се актуализира. Мащабът има роля при принтиране и дебелините на линиите. Manage - Additional Settings - Line Weights. Но за размера на елементите няма никакво значение - моделира се с реалнтие размери, без да правим каквито и да било преобразувания и със съобразяване единствено в какви единици е настроен дадения модел.