Подравняване на изгледи върху различни чертожни листове

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Видяхме Как може да добавяме изглед към чертожен лист.
Сега ще повторя операцията, като от проектният браузър избирам съответният изглед, в случаят етаж 2.
Кликвам и задържам ляв бутон и по този начин имам възможността сега с втори клик да поставя съответният план.
Това което искам да ви обърна внимание е, че когато поставяме подобни планове или изобщо подобни изгледи, както е в случаят с два етажа или два подови плана към един и същи модел, геометрията на единия може да бъде прихваната към геометрията на другия.
По този начин те да бъдат подравнени на съответния чертожен лист.
Виждате в момента че осите, които са от двете нива, съвпадат.
Но ако ми се налага да сложа тези подобни изгледи на различни чертожни листове какво правя В такъв случай.
Сега ще стимулираме това като изтрия този подов план етаж 2 навигирам се до мястото, където са всички чертожни листове в раздела sheets.
Влизам в подов план етаж 2, навигирам се обратно до изгледа на етаж 2 и го поставям на чертожния лист.
Виждате че колкото и да приплъзвам курсора на мишката в този чертожен лист, никъде не мога да прихвана геометрия и по никакъв начин не мога да реферирам към позицията на плана на етаж едно от другия чертожен лист.
Кликвам за да поставя някъде съответният план, и се връщам в чертожния лист подов план етаж 1.
тук мога да създам мрежа, след това да използвам тази мрежа в другият чертожен лист и чрез тази мрежа да подравня изгледите.
Как изглежда този процес? От раздела View на лентовото меню избирам командата guide grid.
Това ми дава възможност да създам въпросната навигационна мрежа с определен растер.
Тук трябва да задам нейното име.
Аз ще запиша "план" и ще потвърдя.
Това създава такава навигационна мрежа, която все едно превръща чертожния ми лист в милиметрова хартия.
Аз мога да избера мрежата като виждате че тя има граници и когато кликна на някоя от границите от панела с настройки мога да сменя растера.
Аз ще го направя по-едър 100 милиметра и след това ще е промяна на границите ѝ ще оставя пресечната точка само на един вертикален и на един хоризонтален елемент от нея, защото няма да имам нужда от цялата навигационна мрежа.
Нужна ми е само една пресечна точка, към която да прихващам.
След което мога да маркирам тази мрежа, която съм създал да избера командата move от лентовото меню, да избера пресечната точка на вертикален и хоризонтален елемент и след това да е поставена точно определено място от моят план.
Мога да прихващат към няколко различни елемента в изгледи.
Мога да прихващам към оси, към нива и към референтни равнини.
В този случай ще прихвана към пресечната точка на ос 1 и ос Г.
Виждате че автоматично тук курсора засича пресечната точка.
Ако се опитам да поставя по някакви други елементи, не мога да прихващам.
Но към осите мога.
Използвам пресечната точка на ос 1 и ос Г.
Поставям навигационната мрежа.
След което ще вляза в другият изглед, който съм създал чертожният лист етаж 2 и от панела с настройки, на съответният чертожен лист подов план етаж 2, ще се навигирам до параметърът guide grid.
Tук виждате, че той все още не е поставен, но аз ще избера от падащото меню мрежата, която създадох.
Ще приложа тази мрежа.
Виждате че тя се появява на същото място на което беше и в изгледа чертожен лист план етаж 1, който създадох.
Маркирам изгледа етажа 2.
Избирам опцията Move.
Избирам пресечната точка на ос 1 и ос Г и прихващам към пресечната точка от навигационната мрежа.
Сега ако вляза в другия виждате, че на абсолютно същото място се намира чертежа.
По този начин може да координирате подобни изгледи от различни чертожни листове.
Другото, което ще ви покажа е, че имате възможност да добавяте допълнителни елементи вътре в съответният чертожен лист.
Освен изгледите за които говорих, може да добавяте 2D елементи.
Ще ви дам пример като от раздела анотации избера опцията Symbol.
В момента в проекта имам зареден единствено и само символ за север.
Мога да поставя север някъде тук, след това натискам два пъти Esc за да изляза от командата за поставяне на символ.
Сега ако искам да поставя същия този символ север на другия чертожен лист, мога да направя следното.
Влизайки в изходният лист маркирам символът избирам опцията copy to clipboard от лентовото меню влизам в другият чертожен лист и избирам опцията Paste, като избирам Aligned to Current view или Aligned to Same Place.
И в двата случая ще имам възможността да поставя същия този символ, приложен към моят изглед.
Ако се върна една стъпка назад мога да ви покажа, че сега ако избера другата опция на същото място се появява този символ.
По този начин може да копирате 2D елементи от един чертожен лист към друг.
И може да координирате чертежи от един чертожен лист към друг.

Въпроси и отговори

 • Как да...

  Светлозар Димов:

  Как да задам име на разрез, което да се появява в работните равнини и чертежите, а не Ревит автоматично да попълва номер на детайл и референция към чертеж?

  арх. Петър Пенчев:

  Тук вече трябва да се променя фамилията която е за символа в края на разрезната линия. За целта маркирате една разрезна линия и от палета с насторйки избирате Edit Type. След това:

  След което: От двете падащи менюта може да изберете каква фамилия да се ползва за символа във всеки от кращита на разрезната линия. Условно едното е "глава" другото е "опашка".

  За да редактирате пък фамилиите, можете да ги намерите в проектният браузър тук:

  Като търсите раздела "Annotation Symbols" и от там съответното име на символа. Като го намерите с десен клик върху него и "Edit"

  Намирайки се във фамилията можете да промените какво да се поакзва. Избирате дадения текст, който е т.нар. Label, след това Edit Label И от там можете да изберете какъв параметър да показва - можете да изберете View Name. И в проекта да именувате разрезите 1,2,3 например , а когато поставите чертеж на чертожния лист да промените параметъра Title on Sheet.

  Светлозар Димов:

  Благодаря за изчерпателния отговор! А какво е Вашето лично мнение-смятате ли, че трябва да оставим Ревит сам да организира имената на детайлите?

  арх. Петър Пенчев:

  Не съм сигурен, че разбирам въпроса. Ние посочваме на Ревит как да показва имената и номерата на детайлите. Т.е. имаме пълния контрол да му зададем как желаем да организираме всичко. Най-базовите насторйки и фамилии са организирани по-скоро за американските стандарти и за начина по който те показват нещата. Има все пак добри идеи и при тях.

 • Защо при вкарване на чертеж в чертожен лист размера е по-голям от листа?

  Любомир:

  Използвам лист А2, но при вкарване на чертежа в листа около него има линии, които са отдалечени от самия чертеж и очертанията им излизат от контура на листа. Как да доближа тези линиии, така че да има място на листа и за друг чертеж освен този.

  арх. Петър Пенчев:

  Тези линии не са физически. Те изобразяват максималния обхват на видимите елементи. В този случай виждате, че символите за фасади в план са елементите, които определят до къде стигат тези въображаеми линии. Ползвайте Crop Region и настройте каква порция от медела да виждате. Има видео, което показва как се работи с тях.