Създаване и особености при работа с текстове

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
За да бъде завършен всеки чертеж се нуждае от допълнителни бележки, надписи и текстове.
В този урок ще видим как може да създаваме текст в средата на Revit.
За целта, отваряме раздела "Annotate" от лентовото меню и стартираме командата "текст".
Бързата клавишна комбинация за стартиране на командата "TX".
Натискам, за да стартирам командата, като от контекстуалното лентово меню имам няколко начина за създаване на текст.
За сега ще избера първия, който е просто задаване на текст, без да има никакви допълнителни стрелки към него.
Натискам някъде по екрана, за да стартирам създаването на текст.
и ще запиша "мазилка".
За да запазя това, което съм задал като текст е нужно просто да натисна някъде в страни от самата бележка.
Правя това, защото ако задам бележка със съответен текст и опитам да потвърдя, чрез център, просто ще премина на нов ред.
Ако използвам клавиша еscape от клавиатурата то, revit ще ме попита дали искам да запазя промяната, която съм направил по съответния текст или не.
Ако избира "не", просто излизам и губя всичко, което съм задал.
Затова най-лесно - създавате нова бележка, и натискате просто някъде в празното пространство.
След като сте създали бележка; маркирам я и този текст мога да го премествам с контрола от ляво, когато натисна и задържа левия клавиш на мишката.
Или да го въртя с контрола отдясно.
Винаги revit ще поддържа текста четим, независимо под какъв ъгъл съм го завъртял.
За да поставям стрелки към вече създаден текст е нужно да маркирам текста и да избера съответната стрелка от контекстуалното лентово меню.
Имам възможност за права стрелка и за арковидна стрелка.
Ако избера права, избирам от коя страна да я поставя - отляво или отдясно.
Тази стрелка е сегментирана на две.
Мога да счупвам през средата и да поставям на различни места всяка една част от нея, контролирайки я с контролите, които се намират в края и в средата на съответната стрелка.
Мога да контролирам позицията, на която се свързва стрелката към текста.
Ако тук имам на втория ред отново мазилка, потвърдя.
Виждате, че стрелката в момента се свързва в първия ред.
Ако обаче използвам този контрол от контекстуалното лентово меню, мога да свържа с стрелката в средата или стрелката в долния край на съответния текст.
Това вече е въпрос на вашите предпочитания и на ефекта, към който се стремите.
Сега ще изтрия тези бележки с маркиране и натискане на клавиша delete.
Ще се насоча тук.
Ще създам бележка, която още от началото е със стрелка.
За целта стартирам отново командата за създаване на текст, но този път ще избера текст с два сегмента.
Натискам, за да започна изпълнение на текст с тази опция.
Първото ми натискане ще бъде краят на стрелката.
Второто ми натискане ще бъде мястото, на което е сегментирана цялата стрелка.
Третото ми натискане ще доведе до съответния текст.
Записвам "парапет", натискам някъде встрани и текстът автоматично фигурира вече в съответния изглед.
След като веднъж ме създали бележка и сме я маркирали, от контекстуалното лентово меню имаме възможност да избираме и с какво подравняване да бъде тя.
В случая имаме ляво, централно или дясно.
Това вече зависи отново от формата, който вие имате и начина, по който вие ще надписвате.
От версия 2017 насам имаме възможност да редактираме още по-детайлно текста.
Ако натисна на някоя от бележките, два пъти, активирам режим, в който мога да въвеждам текст.
Вътре в самата бележка се отваря контекстуално лентово меню, което ми дава възможност само част от текста да редактирам с различни инструменти.
Да удебелявам, да подчертавам, да добавям параграфи и т.
н.
Имате възможността да разгледате всичките възможности, които имате за формат от тук.
Аз няма да се спирам подробно на тях.
Затова просто ще затворя това контекстуално лентово меню и ще спра редактирането на тази бележка.
Ако вече сте създали бележка и искате да я копирате.
Може да го направите както правите това с моделните елементи.
Маркирате елемента, след това от лентовото меню избирате опцията "копирай".
Избирате базова точка, крайна точка.
По този начин може една и съща бележка да разкопирате на различни места, без да се налага да създавате всеки път една и съща бележка.
Сега ще създам бележка.
Виждате revit ме съветва да запазя проекта.
За сега аз просто ще изляза и ще пристъпя към създаване на едносегментен текст.
Натискам, като сега първата точка ще бъде края на стрелката, а втората точка директно ще ме въведе в режим на задаване на текст.
Ще запиша тук мазилка.
И виждате, че въпреки едносегментният текст отново имам контрол в средата.
Това впоследствие мога да ползвам, за да направя линията, която води към съответния текст счупена.
Записвам и тук "мазилка".
Като сега искам да ви покажа, че имаме възможност различните бележки, да бъдат подравнявани една с друга.
Ако използвам опцията за преместване и плавно движа курсора на мишката, то ще се прихване докато достигне до съседен елемент текст.
Тоест, ако един текст го местя и бавно предвижwам курсора на мишката, той ще се стреми да се прихване, както по вертикала така и по хоризонтала, със съседни текстове.
По този начин може да подравнявате текстовете когато надписвате.
Освен подравняване на текста може, да имате и подравняване на елемента, който счупва стрелката.
Ако по този начин в момента направя да изглежда стрелката на този текст тук долу, мога да избера горния и да започна да прихващам по различни точки.
Сега ще поставя тук края на стрелката, но мястото, на което се пречупва рамото на стрелката, може да бъде прихванато към долната бележка.
По този начин, когато местя средния контрол на стрелката той може да бъде прихващан, така както се прихваща и самият текст.
По този начин може да поставяте различни текстове, за да направите вашия чертеж още по-подробен.
Може да променяте начина, по който изглежда края на стрелката.
Когато изберете съответният текст, се насочвате към палета с настройки и опцията "edit type".
Там, под параметърът "leader arrowhead", може да изберете различни типове на завършване на стрелката.
Избирам друг тип, но отново обръщам внимание.
Това, което направихме като промяна, променя всички елементи с този тип.
Всички текстове, които създадох бяха този тип - "2,5 mm Arial", затова всички текстове промениха крайната си стрелка.
Aко искате да създавате различни текстове, трябва първо да дубликирате типа, както правихме това със стените.
Да зададете ново име и по този начин да имате различни типове за надписване.
Може да контролирате размера на шрифта и още една важна опция.
Дали да се създава маска зад текста.
Какво имам предвид? Ако изляза от този прозорец, избера създаването на нов текст, ще избера само бележка и ще го напиша тук долу, където е основата.
Ще напиша "насип".
Потвърждавам, като кликна някъде в празното пространство.
Ако се приближа виждате, че зад текста се създаде маска, която ми дава възможност да чета лесно текста.
Без значение какво има на заден план.
Ако искам обаче текстът ми да бъде прозрачен без да има маска, избирам отново е "edit type", избирам този параметър, който ми контролира това дали да имам или да нямам маска.
Избирам прозрачен текст, потвърждавам.
По този начин променям текста да бъде прозрачен.
Оставям на вас да решите къде, от какъв текст имате нужда, за да допълните вашите чертежи.

Въпроси и отговори