Обхват на избразяване на елементи в подов план

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Предстои да разгледаме друг аспект на това, как контролираме, какво виждаме в определен изглед.
По-конкретно ще се фокусираме върху подовите планове.
При тях имаме възможност да дефинираме, каква част от сградата да се вижда.
Когато генерираме един подов план ние условно срязваме сградата през определена височина.
Поглеждаме в определена посока и виждаме, някакъв отрязък от тази сграда.
Ако разглеждаме плана на етаж 1 например, ние срязваме някъде над подовата плоча на етаж 1 и гледаме надолу.
Ако говорим за плана на етаж 2, режем някъде над подовата плоча на етаж 2.
И гледаме надолу, но не виждаме всички елементи над и под тази разрезна равнина.
Понякога може да искаме да виждаме част от тях, понякога да не виждаме и така нататък.
Всички тези настройки може да намерите в палета с настройки, към съответното ниво.
В момента се намирам на етаж 1.
И без да съм маркирал абсолютно нищо се насочвам към палета с настройки.
Тук може да видите, че пише "floor plan" тоест, става въпрос за подов план.
По-конкретно етаж 1.
Всички настройки в момента, които ще гледам ще се отнасят към подобен на етаж 1.
И се навигирам докато стигна до параметъра, който се казва "view range" или така нареченият обхват на изгледа.
Кликвам "edit", за да го променя.
При което се отваря един прозорец, в който имам няколко параметъра.
Едно от предимствата на по-новата версия на revit 2017 е че имаме опцията "Show".
Кликвам, за да стане по-ясно и центъра на прозореца.
Сега може да разгледаме по-подробно, какво прави всеки един от тези параметри.
Най-важното нещо, с което се започва е "cut plane" или това е равнината на разреза.
В тази графика може да я по следите под номер 2.
Това е мястото, през което срязваме.
Имаме асоциация с "level" или етаж 1.
Това е първият етаж от нашата сграда и разрязани равнина в момента е на 150 сантиметра над етаж 1.
Гледаме надолу и виждаме, че 3 или долната част на нашият изглед ще бъде асоциирана отново сеташ 1 и ще бъде точно там, защото няма никакъв "offset" и под тази равнина имаме дълбочина на изгледа.
Допълнителни елементи, които може да виждаме надолу.
Малко повече за елементите в тази зона шест, която виждате маркирана в графиката, която показва, какъв обхвата на всяка една от тези равнини.
ще коментираме по-късно, в следващото видео, както и над разрязаната равнина, също елементите, по какъв начин се показват.
Това са по-специфични настройки, които обхващат специфични категории на елементи.
Засега ще се фокусираме върху основното.
Имаме равнината на плодовия план, имаме разрязаната равнина.
Гледаме надолу и също така четвъртият параметър, който контролираме е горната граница на нашия обхват.
7, което е дефинирано тук в графиката, показва целият обхват.
6 е обхвата под равнината, пет е основният ли обхват.
А 1 2 3 и 4 са съответно горната част на нашият обхват, на изгледа, разрязаната равнина, долният обхват и най-долното ниво, до което може да виждаме.
За даразберете по-ясно, за какво става въпрос.
Ще изляза от този прозорец засега.
И ще вляза в една фасада.
Фасада Изток.
Тук съм създала един прозорец, който се намира над разрязана равнина, която имам в момента, в етаж 1.
Ако избера да създавам детайлна линия, нещо което разбирахме в предходно видео.
И просто я начертая.
Като задам 150 сантиметра от етаж 1.
Тази линия ще ми показва къде минава разрезната равнина на етаж 1.
И какви елементи тя пресича.
Всички елементи, които пресича тази линия ще се показват, но ако искам да виждам този прозорец например, трябва да среже през него.
Затова премествам тази линия, която създадох до този прозорец, на произволно разстояние.
390.
Вече знам, че ако преместя разрязаната равнина на 390 сантиметра от етаж 1 аз ще виждам този прозорец.
Сега ще се върна в плана на етаж 1.
Ще вляза отново в настройките, които контролират обхвата на погледа View range, edit.
Избирам "cut plane" nа 390.
Потвърждавам, но "Revit" ми сигнализира за грешка.
Това е така, защото аз не мога да променям начина, по който са подредени съответните равнини.
Винаги равнината "top", трябва да бъде над равнината "cut plane".
Тя може да бъде равна на "cut plane", но не и по-малка.
Тук вместо 230, трябва да пише минимум 390.
За да може "Revit", да приеме промяната на тези параметри.
Потвърждавам, при което затварям прозореца, натискайки окей.
Връщам се малко назад, за да видя целият поглед и осъзнавам всъщност, че аз вече може и да виждам този прозорец.
Виждате го тук.
Но съм променил абсолютно всички елементи и в момента все едно съм на втория етаж и съм срязал някъде там.
Ако искам да се намирам все пак на първия етаж, да виждам всички елементи от първия етаж по начинът, по който ги виждах преди.
Но да виждам и този прозорец, който се намира тук, мога да използвам друг метод.
Ще ти върна една стъпка назад.
Ще се приближа в тази зона, където се намира точно този прозорец.
И виждате, че сега, когато поставя курсора на мишката върху стената, не го виждам.
Но имам възможността, от раздел "view" на лентовото меню, да избера опцията "plan views" и чрез падащото меню, да избера опцията "plan region".
Tова ще ми даде възможност, да дефинирам граница на нов регион, на който ще мога да контролирам допълнително графиката.
Ще избера правоъгълник.
И просто ще го начертая в тази зона, където се намира прозореца.
От който съм заинтересован.
Потвърждавам избора си и от контекстуалното лентово меню, когато е маркиран този регион, имам опцията същата, която досега контролирахме.
Или от контекстуалното лентово меню "View range" или от палета с настройки, отново "view range", тоест обхват на погледа.
Tук вече, мога задам конкретен настройки, които ще бъдат валидни, само за този регион, който начертах.
Целият останал план, ще остане с своите настройки.
Сега ще въведа 390 по начина, по който направих преди това, потвърждавам.
Виждате, че само в този регион, границата на обхвата се промени и вече виждам този прозорец, който преди нямаше, как да видя, защото беше много нависоко.
По този начин имате възможността да задавате генерално, по какъв начин да се изобразява всеки един план.
Но винаги оставате с възможността в конкретна зона, да имате специфични настройки.
За да може да показвате вашите подови планове по начина, по който искате.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как контролираме обхвата на подов план?
Чрез параметъра "View Range" в палета с настройки към съответният подов план
Чрез лентата за контрол на изгледа в съответния подов план
От раздела "View" на лентовото меню при отворен изглед на съответния подов план